אפי נכסים רוכשת מתחם משרדים בעיר פראג ב-67 מיליון אירו

הנכס מניב הכנסות שנתיות של כ-4.4 מיליון אירו, המבטא תשואה שנתית בשיעור של 6.6% • השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים

איתן בר זאב, יו" אפי נכסים / צילום: איל יצהר
איתן בר זאב, יו" אפי נכסים / צילום: איל יצהר

חברת הנדל"ן אפי נכסים חתמה אתמול (ד') על הסכם לרכישת הבעלות המלאה על חברה צ'כית פרטית, המחזיקה במתחם משרדים בפראג בירת צ'כיה. המתחם כולל מספר בנייני משרדים בשטח כולל להשכרה של כ-25.6 אלף מ"ר.

בתמורה לרכישת מניות חברת הנכס, תשלם אפי נכסים סכום של 66.5 מיליון אירו (נטו, בניכוי הפחתות). שיעור האכלוס בנכס עומד על כ-98% והוא מושכר לכ-30 שוכרים בחוזי שכירות בעלי משך חיים ממוצע (מח"מ) של 4.2 שנים.

לדברי אפי נכסים, הנכס מניב הכנסות שנתיות של כ- 4.4 מיליון אירו, המבטא תשואה שנתית בשיעור של 6.6%. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים, שעיקריהם הסדרת היתרים שונים של בנייני המשרדים, לרבות קבלת אישור כיבוי אש, עד למועד שנקבע בין הצדדים.

מרבית תמורת העסקה (ככל ותושלם), תמומן באמצעות קבלת הלוואה בסך של 41.6 מיליון אירו מתאגיד בנקאי, אשר תועמד לחברת הנכס במועד השלמת העסקה, וזאת לצורך פירעון הלוואות שהועמדו לחברת הנכס על ידי תאגיד בנקאי ועל ידי המוכרת. יתרת התמורה למוכרת תמומן באמצעות מקורותיה העצמיים של אפי נכסים.

העסקה הנוכחית מתווספת לעסקה נוספת לרכישת בנייני משרדים בעיר הוד השרון, עליה חתמה החברה בינואר 2021. במסגרת העסקה התקשרה אפי נכסים בהסכם לרכישת 50% מפרויקט הכולל שמונה בנייני משרדים בשטח בנוי כולל של כ-45 אף מ"ר וחנויות, וכן קרקע צמודה בשטח של כ-18 אלף מ"ר, והכל בתמוה לסכום של 328 מיליון שקל.

שיעור האכלוס בנכס עומד על כ-86%% והוא מושכר לעשרות שוכרים שונים במח"מ של כ-2.5 שנים. ה-NOI (הכנסה נקייה מפעילות השכרה) השנתי מהנכס עומד על כ-35 מיליון שקל (במונחי 100% החזקה).

אפי נכסים עוסקת בתחומי הנדל"ן השונים במזרח אירופה, ובמקביל פועלת בישראל בתחומי המשרדים להשכרה והמגורים להשכרה. לחברה הון עצמי המיוחס לבעלים של 4.27 מיליארד שקל נכון לסוף 2020 והיא נסחרת בבורסה לפי שווי של 4.48 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה רשמה עלייה (מתואמת) של 50% בשלוש השנים האחרונות.

את 2020 סיימה אפי נכסים עם רווח נקי המיוחס לבעלים של 19 מיליון שקל בלבד, לעומת רווח נקי של 387 מיליון שקל שרשמה ב-2019. הירידה החדה ברווח הנקי נבה ממחיקות של 210 מיליון שקל שרשמה אפי נכסים ב-2010 בשווי הנדל"ן להשקעה שבבעלותה על רקע התפרצות מגיפת הקורונה בעולם, וזאת בהשוואה לעלייה של 287 מיליון שקל בשווי הנדל"ן להשקעה שנרשם ב-2019.

אפי נכסים  נשלטה עד לפני כשנתיים בידי קבוצת אפריקה ישראל. עם זאת, במסגרת הסדר החוב של אפריקה ישראל נמכרו מניות השליטה באפי נכסים ולחברות ביג מרכזי  קניות ומגה אור, וכן לכמה גופים מרכזיים.

לפני חודשים אחדים הצליחה ביג להשתלט על אפי נכסים ולהגיע להחזקה של 61.6% ממניותיה, במסגרת הצעת רכש חלקית שהגישה להחזקות הציבור בחברה. ביג עצמה נשלטת בידי האחים יהודה ורוני נפתלי, שמחזיקים ב-43.2% ממניותיה.

צרו איתנו קשר *5988