רווח של 120 מיליון שקל לנכסים ובניין ברבעון הראשון

ה-EBITDA של החברה עלה לכ-114 מיליון שקל, בהשוואה לכ-109 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

גיל קוטלר, מ"מ מנכ"ל נכסים ובניין / צילום: תמר מצפי
גיל קוטלר, מ"מ מנכ"ל נכסים ובניין / צילום: תמר מצפי

חברת הנדל"ן נכסים ובניין  פרסמה הבוקר (ב') את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2021.

בשורה התחתונה דיווחה החברה כי הרווח הנקי ברבעון עמד על כ-120 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-144 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר, מגידול ברווח של החברה המוחזקת גב-ים לכ-64 מיליון שקל, לעומת כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, משערוך נכסים חיובי בישראל (רווח של 9 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-122 מיליון שקל ברבעון המקביל) מעלייה בשווי תיק ניירות הערך, שינוי  בשער החליפין של הדולר וגם מרווח שנרשם על מכשירים פיננסיים נגזרים של החברה.

ה-EBITDA של החברה עלה לכ-114 מיליון שקל, בהשוואה לכ-109 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הכנסות החברה מהשכרת נכסים הסתכמו בכ-66 מיליון שקל ברבעון, לעומת כ-71 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

גיל קוטלר, מ"מ מנכ"ל נכסים ובניין, ציין כי "בעקבות שינויים שחלו בחודש מרץ 2021 במבנה הבעלות (בעקיפין) בחברה שכתוצאה מהם הפכה נכסים ובניין ל'חברת שכבה ראשונה' על פי חוק הריכוזיות, התקשרה החברה בחודש אפריל עם 3 גופים מוסדיים בהסכמים לרכישת 14.6% ממניות גב-ים בתמורה לכ-937 מיליון שקל, שחלקו נעשה באמצעות הקצאה משמעותית ממניות נכסים ובניין בתמורה של כ-353 מיליון שקל. בכך מגדילה ומחזקת החברה מחדש את השקעתה בגב-ים, המהווה נכס מהותי מנכסיה ומביעה אמון בהנהלת גב-ים באיכות נכסיה".

צרו איתנו קשר *5988