שווי דסק"ש הוכפל, אז למי יש בעיה עם זה שצחי נחמיאס בראשות החברה?

מאז הוביל נחמיאס מהלך להשתלטות מחודשת על חברת הנדל"ן גב ים, הרגולטורים מוצפים במכתבים מבעלי מניות קטנים הטוענים שהשליטה שלו בדסק"ש בניגוד לחוק הריכוזיות • בינתיים הרגולטורים לא מתרשמים

צחי נחמיאס / צילום: ורד פיצ'רסקי
צחי נחמיאס / צילום: ורד פיצ'רסקי

מאבק האיתנים על השליטה בחברת הנדל"ן המניב גב ים  הצית בחודש האחרון גם מאבק משפטי, ועוד ועוד מכתבים נחתו על שולחנם של משרד המשפטים, רשות ני"ע, רשות התחרות והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי).

בתמצית, טוענים המכתבים הללו כי רכישת 29.9% ממניות קבוצת דיסקונט השקעות  (דסק"ש) בידי חברת הנדל"ן מגה אור , שבשליטת צחי נחמיאס, יצרה פירמידת שליטה חדשה בת שלוש שכבות ויותר, האסורה מאז סוף 2019 על פי חוק הריכוזיות. לפי אותם מכתבים, מגה אור שולטת הלכה למעשה בדסק"ש, ומכתיבה את מהלכיה, וזאת למרות שדסק"ש מגדירה עצמה כחברה ללא גרעין שליטה.

גם דוחות דסק"ש מעניקים לצחי נחמיאס רוח גבית

חוק הריכוזיות קובע כי הגוף האמון על בחינת הוראות החוק הוא משרד המשפטים (בהתייעצות עם רשות ני"ע) וכי במידת הצורך עליו לפעול לתיקון ההפרות. תיקון זה יוכל להתבצע בהידברות מול מפר החוק, למציאת פתרון מוסכם, ובהמשך אף בפנייה לביהמ"ש בבקשה ליטול מאותו גוף את נכסיו במקרה שאותה הפרה לא תוקנה במסגרת ההידברות.

מגה אור מחזיקה ב-29.9% ממניות קבוצת דסק"ש, שאותן רכשה באחרונה במסגרת עסקה כוללת שהוביל נחמיאס. מדובר בעסקה לרכישת (82.26%) ממניות דסק"ש מידיהם של בעלי התפקיד שאחזו בהן מאז קריסת החברות הפרטיות (אי.די.בי ודולפין) של בעל השליטה הקודם, אדוארדו אלשטיין.

מניות נוספות נרכשו בידי משקיעים אחרים, ובהם רמי לוי, שרכש בעסקה 10.8% מדסק"ש. עוד 29.9% מהמניות נותרו לפי שעה בידי בעלי התפקיד, והן ממתינות לקבוצת אלקו, שאמורה לרכוש אותן לאחר קבלת אישור שר התקשורת. אם אישור זה לא יתקבל במהלך החודש הקרוב, יופצו מניות אלו לגופים מוסדיים.

המהלך שהצית את מאבק השליטה בגב-ים

רכישת מניות דסק"ש בידי מגה אור הייתה ידועה מאז נובמבר 2020, והושלמה סופית בחודשים מרץ-אפריל. עם זאת, את המכתבים באשר לסוגיית השליטה בדסק"ש החלו הרגולטורים לקבל רק לאחר מהלך שהוביל נחמיאס לאחרונה, ושהצית מחדש את מאבק השליטה בגב-ים.

במסגרת אותו מהלך, רכשה נכסים ובניין (שהיא חברה בת של דסק"ש) 14.6% ממניות גב-ים מידי גופים מוסדיים, בהשקעה של 937 מיליון שקל, והחזירה לעצמה את השליטה המעשית בה - אותה שליטה שעליה נדרשה נכסים ובניין לוותר בתקופת בעל השליטה הקודם אלשטיין, לפי דרישות חוק הריכוזיות.

רכישת המניות בידי נכסים ובניין פגעה קשות בשאיפות ההשתלטות של איש העסקים אהרון פרנקל על גב-ים. פרנקל, שביקש אשתקד לנצל את הוואקום בגב-ים, רכש מאז 28.4% ממניותיה, ובידיו אופציות מגופים מוסדיים להגדלת שיעור החזקתו בה לכ-35%. כל זאת בהשקעת ענק של כ-1.5 מיליארד שקל.

בתחילה דרשו אותם מכתבים, שנכתבו בשמם של בעלי מניות קטנים בגב-ים, כי הרגולטורים יעצרו את אותה עסקת רכישה של נכסים ובניין, אולם העסקה לא נעצרה. כעת מופנים המכתבים לרגולטורים בדרישה שיקבעו כי קיימת שליטה בדסק"ש המפירה את הוראות חוק הריכוזיות, ומשום כך על הרגולטור לפנות לביהמ"ש בבקשה למינוי נאמן לנכסי דסק"ש ולמכירתם בשוק.

מכתב כזה שלח השבוע עו"ד הראל דהן בשמו של בעל המניות שי אבו, ובו שורה של טיעונים כנגד נחמיאס ומגה אור. בין השאר הוא טוען, כי יו"ר הדירקטוריון הקודם של דסק"ש, יורם טורבוביץ', ועוד שני דירקטורים, אולצו בידי כונסי הנכסים להגיש את התפטרותם לפי דרישתו של נחמיאס.

עם זאת, המכתב לא מזכיר כי מדובר בשלושה דירקטורים שמונו בידי בעלי התפקיד לתקופת הביניים, עד למכירת מניות השליטה לגופים אחרים ומינוי דירקטורים אחרים במקומם. למגה אור נציג יחיד (נחמיאס עצמו) בדירקטוריון דסק"ש, שכולל עוד שישה דירקטורים ותיקים שמונו עוד בתקופתו של אלשטיין, וככל הידוע, כל ההחלטות שקיבל הדירקטוריון מאז הצטרפותו של נחמיאס התקבלו פה אחד.

עוד נטען במכתב, כי סממן נוסף לשליטה נובע ממינויו של נחמיאס לתפקידי היו"ר של דסק"ש ושל החברות הבנות נכסים ובניין ואלרון. עם זאת, מדברים שאמר נחמיאס לדירקטוריון דסק"ש, מינויו לתפקיד היו"ר הוא זמני בלבד עד להשלמת מכירת המניות לאלקו (או לגופים המוסדיים) וגיבוש הרכב סופי של הדירקטוריון.

מעבר לכך, נטען גם במכתב כי למגה אור שותפות עסקית רבת-שנים עם רמי לוי, שבמסגרתה הם מחזיקים במשותף בחברת נדל"ן שהקימה ארבעה מרכזים מסחריים בישראל, שמהווים כ-7% מהכנסותיה של מגה אור מדמי שכירות, ושבהם פועלים בין השאר סניפים של רמי לוי. לפיכך, טוען המכתב, יש לראות במגה אור וברמי לוי כאילו הם מחזיקים יחדיו בדסק"ש.

את אותן טענות העלה השבוע גם מסמך שכתבה חברת הייעוץ אנטרופי ממשל תאגידי עבור בעל מניות בחברת גב-ים, ששמו לא פורסם. עם זאת, מסקנת אותו הדוח, שלפיה יש לרפא את המצב הקיים באמצעות מניעה מנכסים ובניין מלהחזיק יותר מ-25% ממניות גב-ים, אינה מתכתבת עם הוראות החוק במקרה של הוכחת שליטה.

גב-ים עלתה 10% בעקבות ההשתלטות

לדעת גורמים שונים, רצף המכתבים הללו נראה לכאורה כמו קמפיין עסקי שנועד לפגוע במגה אור ובעומד בראשה, צחי נחמיאס, וזאת בדומה לקמפיין שהופעל לכאורה כנגדם לפני כחצי שנה בעת המאבק מול אלשטיין על רכישת השליטה בדסק"ש. כך או כך, גם הטענות כאילו בעלי המניות של דסק"ש והחברות השונות בקבוצה סובלים מהמהלכים העסקיים האחרונים נראות לפי שעה כרחוקות מהמציאות.

כך, למשל, מניית גב-ים עלתה ב-10% בחודש האחרון לשיא חדש, בעקבות ההשתלטות המחודשת של נכסים ובניין עליה, והשלימה זינוק של 20% בשלושת החודשים האחרונים. מניית החברה האם, נכסים ובניין, זינקה ב-35% בשלושת החודשים האחרונים לשיא של יותר מעשור, ואילו מניית דסק"ש נסחרת במחיר הגבוה בכ-120% מהמחיר שבו נסחרה טרם נטילת השליטה בה מידיו של אלשטיין בספטמבר האחרון, והיא משקפת לחברה שווי של כ-1.5 מיליארד שקל.

בשלושת החודשים האחרונים עלתה מניית דסק"ש ב-23%, בעוד שבחברות הבנות האחרות שלה לא נרשמו תנודות חריגות בשלושת החודשים האחרונים. בנוסף, תשואות האג"ח של דסק"ש נמצאות במגמה ירידה, ומצביעות על האמון של שוק ההון בתוכניות של נחמיאס להפחית את נטל החוב של הקבוצה באמצעות מימוש נכסים.

אסטרטגיה זו מקובלת גם על שאר הדירקטורים הוותיקים בדסק"ש, אבל אינה מעידה על שליטה של נחמיאס בהם. במשרד המשפטים, שאמון כאמור על אכיפת חוק הריכוזיות, עוקבים אחר הנושא, אולם גם שם לא מצאו לפי שעה סיבה לקיומה של שליטה.

במשרד ימשיכו לעקוב, תוך שימת לב מיוחדת אחר ההחלטות המתקבלות בקבוצה, באסיפות בעלי המניות שלה, ובקשרים בין בעלי המניות. כך או כך, בעל מניות מהותי, שמכהן כיו"ר אולם זוכה לנציג בודד בדירקטוריון, אינו נתפס לפי שעה בעיני הרגולטורים כבעל שליטה. להיפך, מעורבותו בהובלת מהלכים שישביחו את החברה דווקא מקבלת מהם רוח גבית.

בדיקת הרגולטורים מתבצעת בדיעבד

את בדיקת השליטה בדסק"ש, אגב, נדרשים לפי שעה הרגולטורים לבצע בדיעבד, ולא מראש. מצב זה עשוי להשתנות בעתיד, אם יתקבלו ההצעות של משרד המשפטים ורשות ני"ע לתיקון חוק החברות, כפי שפורסמו לאחרונה במסגרת תזכיר לתיקון חוק החברות.

בתזכיר שהופץ להערות הציבור לפני כחודשיים, הציעו הרגולטורים לקבוע בחקיקה מהי שליטה בחברה ציבורית. על פי ההצעה, שליטה תוגדר לפי החזקה של 25% ומעלה ממניותיה של חברה ציבורית, שאין בה בעל מניות שמחזיק ביותר מ-50% ממניותיה.

אם הצעה זו הייתה נכנסת היום לתוקף, הייתה מגה אור נאלצת למכור 5% ממניות דסק"ש שברשותה, ובכך הייתה שמה קץ לשאלת שליטתה בה. עם זאת, התיקונים המוצעים טרם נחקקו, ובינתיים משאיר המצב הנוכחי את חובת ההוכחה על הרגולטורים, ואת ההכרעה בידי ביהמ"ש.

צרו איתנו קשר *5988