אפי נכסים השלימה רכישה של מחצית הזכויות בפרויקט בהוד השרון ב-328 מיליון שקל

החברה דיווחה שהשלימה אתמול את העסקה, שנתחמה בסוף חודש ינואר לאחר התקיימות כל התנאים המתלים, ובהם אישור הממונה על התחרות • אפי נכסים קידמה את העסקה יחד עם שותף שמנהל את המתחם ושהחזיק טרם ההשלמה ב-33.3% מהזכויות בפרויקט

אבי ברזילי, מנכ"ל אפי נכסים / צילום: תמר מצפי
אבי ברזילי, מנכ"ל אפי נכסים / צילום: תמר מצפי

חברת אפי נכסים  השלימה אתמול את העסקה לרכישת 50% מהזכויות בפרויקט נדל"ן מניב המצוי בפארק נווה נאמן בהוד השרון. העסקה נתחמה בסוף חודש ינואר והושלמה כאמור אתמול, לאחר התקיימות כל התנאים המתלים, ובהם אישור הממונה על התחרות.

מדובר בעסקה שקידמה אפי נכסים יחד עם שותף, שמנהל את המתחם ושהחזיק טרם ההשלמה ב-33.3% מהזכויות בפרויקט. במסגרת העסקה רכשו אפי נכסים והשותף את יתרת הזכויות (66.7%) בפרויקט מכמה מוכרים שונים, בתמורה לתשלום של 437 מיליון שקל בתוספת מע"מ.

בסה"כ שילמה אפי נכסים 328 מיליון שקל בתוספת מע"מ עבור 50% מהזכויות בפרויקט ואילו את היתרה שילם השותף עבור 16.3% מהזכויות, כך שכל אחד מהם מחזיק כעת במחצית הפרויקט. תשלום ראשון של 116 מיליון שקל (כולל מע"מ) שולם במועד החתימה ותשלום נוסף של 354 מיליון שקל (כולל מע"מ) שולם אתמול במועד ההשלמה.

לצורך התשלום השני נטלה אפי נכסים הלוואה בנקאית של 190 מיליון שקל לתקופה של 3 שנים, בריבית משתנה בשיעור שנתי של ריבית הפריים בתוספת מרווח מסוים, אשר כנגדה שעבדה החברה, בין היתר, את מלוא זכויותיה בנכס וכן יצרה שעבודים נוספים כלפי המממן. יתרת חלקה של אפי נכסים בתשלום השני (60 מיליון שקל), מומנה באמצעות פירעון ההלוואה שהעמידה החברה לשותף במועד ההתקשרות בהסכם המכר ובאמצעות מקורותיה העצמיים.

8 בנייני משרדים וקרקע של 18 אלף מ"ר

מדובר בפרויקט הכולל שמונה בנייני משרדים בשטח בנוי של כ-45 אלף מ"ר בתוספת חניות, וכן קרקע צמודה בשטח של כ-18 אלף מ"ר המיועדת לבנייה. בכוונת אפי נכסים והשותף בפרויקט להשביח את המבנים הבנויים בפרויקט ולקדם הליך תכנוני על מנת להגדיל באופן משמעותי את זכויות הבניה במקרקעין, לצורך הקמת בנייני משרדים נוספים.

נכון למועד חתימת ההסכם בסוף ינואר, עמד שיעור האכלוס בפרויקט עומד על כ- 86% והוא מושכר לעשרות שוכרים שונים במח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-2.5 שנים. ה-NOI (הכנסה נקיה מפעילות השכרה) השנתי הנובע מהפרויקט עומד על כ-35 מיליון שקל, כך שהוא משקף תשואה של 5.3% במצבו הנוכחי.

אפי נכסים יוצגה בעסקה ובהסכם המימון על ידי עוה"ד רויטל ראובן וערן שוסטר ממשרד וקסלר ברגמן ושות' ועל ידי היועץ המשפטי של החברה, עו"ד ערן פודם.