משפט נדל"ן | ניתוח

שותפים באחוזים בודדים בנכס? אתם עלולים לשאת בכל חוב הארנונה ללא קשר לכך

ביהמ"ש המחוזי קבע כי יש לראות את הבעלים המשותפים כחבים יחד ולחוד מכוח מעמדם כשותפים בנכס בכללותו

חוב ארנונה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי
חוב ארנונה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

פסק דין שניתן לאחרונה על-ידי בית המשפט המחוזי בנצרת, צריך להדליק נורה אדומה בקרב אנשים שהם בעלים משותפים בנכס מסוים, בכל הקשור לתשלומי הארנונה. במקרה המדובר, בית המשפט קיבל את עמדת עיריית נוף הגליל, שלפיה הרשות המקומית רשאית להחליט ממי מהשותפים היא רוצה לגבות את חוב הארנונה המלא, ללא קשר לגובה ההחזקה בנכס.

לא אחת, רוכשים מספר בעלים במשותף נכס מסוים ונרשמים כמחזיקים בנכס. לא פעם שיעור ההחזקה של שותף מסוים יכול להיות נמוך ביותר - אחוזים בודדים. אולם כדאי לדעת שבכל מה קשור לחבות בארנונה, הרי שהיא משתרעת באופן מלא ושווה על כל השותפים, ללא קשר לאחוזים שלהם בנכס.

באופן מעשי, גם שותף המחזיק ב-1% בנכס יכול למצוא את עצמו חייב במלוא סכום הארנונה. לדוגמה, כמה שותפים רכשו נכס מקרקעין. תקופה מסוימת עמד הנכס ריק והחל צובר חובות ארנונה. בהחלט יכול להיווצר מצב שהעירייה תבקש לגבות את החוב במלואו מכל אחד מהשותפים, ללא כל קשר לשיעור ההחזקה שלו בנכס. במסגרת סמכויותיה, רשאית גם העירייה לנקוט הליכי גבייה מינהליים ואף להטיל עיקולים על כל אחד מהשותפים בגין מלוא החבות.

החוק קובע כי אם מוטלת ארנונה על בעלים במשותף, מותר לגבות את חוב הארנונה במלואו מאחד מהבעלים, מאחדים מהם או מכולם. אותו הבעלים שמשלם את הארנונה עבור הכלל, הוא זה אשר אמור לעמוד מול יתר הבעלים ולנסות לגבות מהם את חלקם בחוב, ואילו העירייה יוצאת מהתמונה לאחר שהיא גבתה את הכספים.

ההחלטה: במקרה המדובר דחה בית המשפט עתירה שהגיש שותף בנכס נגד עיריית נוף הגליל, שחייבה אותו במלוא סכום הארנונה על נכס בעיר, שבו החזיק ב-7.5% בלבד. העותר טען כי יש לראותו כמי שאינו "מחזיק" בכל הנכס בגינו חויב, אלא רק בחלק מהנכס, על-פי חלקו היחסי בבעלות.

בפסק הדין קבע בית המשפט כי לאור העובדה שלא קיים הסכם לחלוקה פנימית בין השותפים ולא ניתן לקבוע חלוקת חזקה מוגדרת בחלקים כאלה ואחרים בנכס, הרי שיש לראות את כל הבעלים המשותפים כמי שמחזיקים בכל חלק וחלק בנכס, בהתאם לדיני הקניין ובאופן שניתן להטיל את מלוא החיוב על כל אחד מהם, ביחד ולחוד. כלפי הרשות המקומית, יש לראות את הבעלים המשותפים כחבים יחד ולחוד מכוח מעמדם כשותפים בנכס בכללותו. הוראה זו משקפת חלוקת אחריות על-פי חלק יחסי בהוצאות רק בין השותפים לבין עצמם, בעוד שכלפי הרשות, כל השותפים ביחד הם בעלי הנכס, ולכן הם חבים כולם במלוא החוב.

נוכח הוראות החוק והפסיקה צריכים צדדים המעוניינים לרכוש נכס להיות ערניים בכל הנוגע לאפשרות שביום מהימים יוטל עליהם מלוא חוב הארנונה. לטעמי, משאלה הן הוראות החוק, והפסיקה מצדדת בעמדת הרשויות המקומיות, עליהם לייצר הוראות חוזיות מתאימות אשר ישמרו עליהם, ואף לבקש משאר השותפים ביטחונות מתאימים. הדברים נכונים בעיקר לגבי צדדים המעוניינים לרכוש חלקים קטנים בנכס. 

עת"מ 1970-04-21 זועבי נ’ עיריית נוף הגליל

הכותב הוא שותף מייסד במשרד כץ, גבע, איצקוביץ (KGI) המתמחה במיסוי מוניציפלי