ynet סיכמה עם רשות התחרות: תשלם מיליון שקל בפרשת טאבולה

מספר חודשים לאחר שרשות התחרות הגיעה להסכם עם חברת המלצות התוכן טאבולה, לפיה טאבולה תשלם 5 מיליון שקל לאוצר המדינה בגין מעורבותה בשינוי עמדתה של ynet שנעשתה בעת בדיקת רשות התחרות את מיזוג טאבולה-אאוטבריין, מודיעה היום רשות התחרות כי הגיעה להסכמה גם עם ynet

עו"ד מיכל כהן, ממלאת-מקום הממונה על התחרות / צילום: אביגיל פפרינו-באר
עו"ד מיכל כהן, ממלאת-מקום הממונה על התחרות / צילום: אביגיל פפרינו-באר

מספר חודשים לאחר שרשות התחרות הגיעה להסכם עם חברת המלצות התוכן טאבולה, לפיה טאבולה תשלם 5 מיליון שקל לאוצר המדינה בגין מעורבותה בשינוי עמדתה של ynet שנעשתה בעת בדיקת רשות התחרות את מיזוג טאבולה-אאוטבריין, מודיעה היום (א') רשות התחרות כי הגיעה להסכמה גם עם ynet. על-פי ההסכמות תשלם ynet לאוצר המדינה סך של מיליון שקל.

נזכיר כי ההליך הנוכחי החל בהמשך להליך אחר במסגרתו בחנה רשות התחרות בקשה של טאבולה ואאוטבריין להתמזג.

במהלך שנת 2020 התברר כי בצעד חריג מאוד לתחום התקשורת הגיעו חוקרים של רשות התחרות למשרדי אתר ynet בראשון לציון וחקרו בכירים בהנהלת הקבוצה. במסגרת הפשיטה נלקח לחקירה מנכ"ל ynet, ברק קלמנוביץ, והמחשב והטלפון האישי שלו הוחרמו.

באותה תקופה בדקה הממונה את בקשת המיזוג של טאבולה ואאוטבריין - שתי חברות המלצות תוכן ישראליות הפועלות בכל העולם. בקשת המיזוג שלהן נבחנת ברשות התחרות, כמו גם בגופים רגולטורים מקבילים בעולם.

בחודשים שקדמו לאירוע זומנו לרשות התחרות נציגים של אמצעי המדיה וחברות המדיה כדי להביע עמדה על ההשפעה שעשויה להיות למיזוג כזה. בשונה ממדינות אחרות בעולם, בישראל יש רק שתי חברות המלצות תוכן משמעותיות, ולחיבור ביניהן עשויה הייתה להיות משמעות על המחירים ועל ההתקשרויות גם עם האתרים וגם עם המפרסמים. 

הסיבה לכך היא שבארץ עובדות טאבולה ואאוטבריין על הסכמי בלעדיות עם האתרים. ynet עובד עם טאבולה, שגם אמור היה להיות הגוף הדומיננטי לאחר שהמיזוג ייצא לפועל.

בשלב הראשון הביעה ynet התנגדות למיזוג החברות, אך בהמשך הציגה שינוי עמדה בנוגע אליו ושלחה מכתב שצידד בו - מה שעורר סימני שאלה על המניעים לשינוי, שלא עלה בקנה אחד עם עמדת אתרי התוכן האחרים.

לאחר קבלת המכתב ובעקבותיו דרשה רשות התחרות מ-ynet להעביר לידה, בין היתר, כל מסמך שהועבר בינה לבין טאבולה בנוגע למיזוג.

המשך הבדיקה שערכה הרשות העלה כי טאבולה הייתה מעורבת בייזום ובניסוח המכתב בו ynet הביעה תמיכה במיזוג, וכי המכתב נשלח לרשות בתיאום עם טאבולה ולאחר שזו אישרה את נוסחו.

מעורבות זו של טאבולה לא הובאה לידיעת רשות התחרות בזמן אמת, ואף לא במסגרת המענה לדרישת הנתונים שהופנתה ל-ynet.

על רקע דברים אלה פתחה מחלקת החקירות של רשות התחרות בחקירה פלילית נגד טאבולה ונגד ynet, בין היתר בחשד לאי-מענה לדרישת נתונים שנשלחה ל-ynet לאחר העברת אותו מכתב לרשות התחרות.

כאמור, במסגרת הצו המוסכם ynet מתחייבת לשלם מיליון שקל לאוצר המדינה, תוך שהיא מודה כי התברר לה - בדיעבד - כי המענה שמסרה לדרישת הנתונים לא היה מלא ושלם כנדרש על-פי חוק, בין היתר משום שהיא לא העבירה לידי הרשות מסרונים שהוחלפו בינה לבין טאבולה באפליקציית וואטסאפ.

לדברי ממלאת-מקום הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, "דרישת נתונים היא אחד הכלים המרכזיים שהמחוקק הקנה לרשות התחרות לצורך איסוף המידע הנדרש לביצוע תפקידה. מענה נכון, מלא ושלם לדרישה הוא תנאי הכרחי לתפקודה התקין של הרשות וליכולתה של הממונה לקבל החלטות נכונות שיקדמו את התחרות באופן שייטיב עם המשק הישראלי וציבור הצרכנים. על הקהילייה העסקית להפנים כי דרישת נתונים אינה בקשה או המלצה, אלא דרישה - וכי יש להתייחס אליה בכובד-ראש ולהיענות לה באופן מלא ושלם כנדרש על-פי חוק".