דוחות בזק: השקעה גדולה בפריסת סיבים, ירידה ברווחי הפעילות הקווית

ההכנסות המאוחדות של הקבוצה הסתכמו ברבעון השלישי ב-2.14 מיליארד שקל - ירידה של כ-1.7% בהשוואה לאשתקד • הרווח הנקי הסתכם בכ-295 מיליון שקל • ההכנסה הממוצעת ממנויי אינטרנט, פלאפון ו-yes עלתה קלות, ההכנסות מציוד קצה צנחו

דודו מזרחי, מנכ''ל בזק / צילום: אייל מרגולין
דודו מזרחי, מנכ''ל בזק / צילום: אייל מרגולין

ענקית התקשורת הישראלית בזק  פרסמה הבוקר (ג') את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של השנה, שלפיהם ההכנסות המאוחדות הסתכמו בכ-2.14 מיליארד שקל - ירידה של כ-1.7% בהשוואה לאשתקד. בחברה מייחסים זאת לקיטון בהכנסות בזק בינלאומי.

הרווח הנקי של כלל הקבוצה הסתכם ברבעון ב-284 מיליון שקל, לעומת 26 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-295 מיליון שקל, עלייה של כ-1.7%. העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקר בשל הפסד בגין ירידת ערך שהוכר ברבעון המקביל בסך 282 מיליון שקל.

הוצאות הפעלה הסתכמו בכ-742 מיליון שקל, ירידה של כ-6.1%, שנבעה בעיקר מירידה בעלויות ציוד קצה בפלאפון והוצאות קישוריות למפעילי תקשורת במקביל לירידה בהכנסות. הוצאות השכר הסתכמו בכ-468 מיליון שקל, ירידה של כ-1.3%, שנבעה מהמשך קיטון במספר המשרות בחברות הבנות כחלק מתוכנית ההתייעלות.

ה-EBITDA הסתכם בכ-925 מיליון שקל (שיעור של 43.2%), עלייה של 41.7%. ה- EBITDA המתואם הסתכם ברבעון ב-938 מיליון שקל (שיעור 43.8%), עלייה של כ-2.6%.

התזרים החופשי הסתכם בכ-377 מיליון שקל, עלייה של כ-32.3%, אשר נבעה בעיקר משינויים בהון חוזר. החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-6.23 מיליארד שקל נכון לסוף ספטמבר, בהשוואה ל-7.26 מיליארד שקל נכון לספטמבר 2020.

החברה העלתה לפני כשבועיים את התחזיות שלה לשנה כולה. היא צופה רווח נקי מתואם של 1.1 מיליארד שקל (לעומת תחזית קודמת של 1 מיליארד) ו-EBITDA מתואם של 3.65 מיליארד שקל (לעומת תחזית קודמת של 3.5 מיליארד).

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדו על 6.6 מיליארד שקל, בדומה להכנסות בתקופה המקבילה. הרווח הנקי המתואם הסתכם ב-898 מיליון שקל, עלייה של 3.6%.

עלייה בהכנסה הממוצעת ממנויי אינטרנט

ההשקעות של הקבוצה הסתכמו בכ-445 מיליון שקל, כ-20.8% מההכנסות ברבעון, עקב פריסה מסיבית של סיבים אופטיים. ההכנסה הממוצעת ממנוי אינטרנט עלתה ל-107 שקל, בין השאר לאור הפריסה של רשת הסיבים. יחד עם זאת, הרווח הנקי מהפעילות הקווית ירד מ-300 מיליון שקל אשתקד ל-219 מיליון שקל ברבעון הנוכחי, ירידה של 27%.

החברה רשמה ירידה של 13% בהכנסות מטלפוניה וירידה מזערית בהכנסות מתשתית האינטרנט. בסך-הכול, ההכנסות מהמגזר הקווי ירדו ב-0.5% ברבעון השלישי והסתכמו ב-1.03 מיליארד שקל. 

הקיפאון בהכנסות של בזק קווי נובע מהעובדה שחלה ירידה משמעותית בהוצאה של דקות שיחה בגלל הקורונה שנחלשה, לצד קיטון במספר מנויי השוק הסיטונאי שירדו ב- 10 אלפים משתמשים והסתכמו ב-510 אלף. במקביל החברה הגדילה את מספר מנויי האינטרנט הקמעונאים שלה ב-5,000 משתמשים שרובם מנויי סיבים.

הכנסות החברה-הבת פלאפון הסתכמו ב-541 מיליון שקל ברבעון השלישי, ירידה של 0.7% לעומת הרבעון המקביל. יחד עם זאת החברה רשמה רבעון רווחי (23 מיליון שקל) כאשר ברבעון המקביל אשתקד הפסידה 12 מיליון שקל. ההכנסות משירותים עלו ב-5.3% והסתכמו ב-417 מיליון שקל, כאשר החברה מציינת שזאת בין השאר לאור החזרה החלקית של הטיסות לחו"ל ושירותי הנדידה.

כמו כן, ברבעון השלישי צורפו כ-26 אלף מנויים לפלאפון ומתחילת השנה כ-105 אלף מצטרפים חדשים. ההכנסה החודשית מלקוח עמדה על 55 שקל, עלייה של שקל אחד לעומת הרבעון הקודם.

ההכנסות מציוד קצה הסתכמו ברבעון ב-124 מיליון שקל, צניחה של יותר מ-25% בהשוואה לרבעון הקודם ושל 16.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. לדברי החברה, הירידה נבעה ממשבר השבבים העולמי והעיכובים באספקה.

תוצאת החברה-הבת yes עמדו ברבעון השלישי על 318 מיליון שקל, עלייה של 1.6% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי של החברה זינק ברבעון ב-81.3% ועמד על 29 מיליון שקל. מספר המינויים עמד בסוף הרבעון על 560 אלף משקי בית, בדומה לרבעון השני. ההכנסה הממוצעת מלקוח עלתה בשני שקלים לעומת הרבעון הקודם ועמדה על 188 שקל.

הכנסות החברה-הבת בזק בינלאומי ירדו ברבעון ב-8.9%, והסתכמו ב-287 מיליון שקל. הרווח הנקי עמד על 10 מיליון שקל, לעומת הפסד של 305 מיליון שקל ברבעון המקביל (או 23 מיליון שקל בנטרול ההפסד מירידת ערך).

דודו מזרחי, מנכ"ל בזק אמר בהמשך לדוחות כי "פחות משנה להשקתה, רשת הסיבים של בזק מגיעה כבר למיליון משקי בית בישראל, קצב הפריסה המהיר ביותר בעולם. קצב הגלישה הממוצע בבזק עבר לראשונה את סף ה-100 מגה, תוך שהוא גדל בתוך שנה בלא פחות מ-46%. בשנה הקרובה נמשיך לפרוס סיבים בקצב מהיר, כשהדגש כעת עובר מחוץ למרכזי הערים, ליישובים כפריים, לפריפריה ולבנייה צמודת קרקע".

רן גוראון, מנכ"ל פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes: "אנו מתקדמים עם התוכנית העסקית לשינוי המבני בחברות הבנות שעיקרו הקמת חברת אינטגרציה נפרדת ומיזוג פעילות בזק בינלאומי ל-yes, מהלך שיאפשר לנו להציע ערך משמעותי ללקוח, תוך הגברת התחרות בשוק התקשורת והבטחת חוזקן של החברות. לאחרונה נחתם הסכם עקרונות עם וועדי העובדים שמעגן את קידום התכנית".

צרו איתנו קשר *5988