הבנק הבינלאומי הכפיל את הרווח ל-1.4 מיליארד שקל

הבנק נהנה מצמיחה של 14% בתיק המשכנתאות ומצמיחה דו ספרתית באשראי לעסקים שהביאו אותו לתוצאות שיא • הבינלאומי יחלק דיבידנד של 165 מיליון שקל, 50% מהרווח ברבעון הרביעי שהסתכם ב-333 מיליון שקל

סמדר ברבר-צדיק, מנכ''לית הבנק הבינלאומי / צילום: איל יצהר
סמדר ברבר-צדיק, מנכ''לית הבנק הבינלאומי / צילום: איל יצהר

הגאות בשוקי המשכנתאות והחזרה של המשק לשגרה הביאו את הבנק הבינלאומי  לרשום רווחי שיא בשנת 2021. מדוחות הבנק שפורסמו היום (ב') עולה כי הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם בשנת 2021 ב-1.4 מיליארד שקל, זינוק של 87% בהשוואה ל-750 מיליון שקל בשנת 2020.

ברבעון הרביעי הסתכם הרווח הנקי ב-333 מיליון שקל בהשוואה ל-210 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של 58.6%. התשואה להון הגיעה בשנה החולפת ל-14.7% לעומת תשואה להון של 8.6% בשנת 2020 וברבעון הרביעי היא עמדה על 14%.

 
  

בעקבות התוצאות אישר דירקטוריון הבנק חלוקת דיבידנד בסך של 165 מיליון שקל המהווים 50% מהרווח הנקי לרבעון הרביעי של 2021. זאת בנוסף לדיבידנד בסך 215 מיליון שקל שחולק בינואר השנה ול-545 מיליון שקל שחילק הבנק בשנת 2021.

תיק האשראי לציבור של הבינלאומי חצה לראשונה את הסכום של 100 מיליארד שקל. הוא גדל בשנה האחרונה בשיעור של 10.8% והסתכם ב-102.2 מיליארד שקל. תיק ההלוואות לדיור (משכנתאות) צמח ב- 13.8% והסתכם בכ-32.26 מיליארד שקל.

האשראי למגזר העסקים הקטנים צמח ב-11.5% ועמד על 21 מיליארד שקל, האשראי לעסקים הבינוניים גדל ב-13.3% לכדי 6 מיליארד שקל והאשראי לעסקים הגדולים צמח ב-11% לכדי 18.6 מיליארד שקל.

האשראי למשקי בית (לא כולל משכנתאות) צמח ב-6%. ברבעון הרביעי גדל האשראי לציבור ב-5.4%. בבינלאומי ציינו כי "הצמיחה באשראי מאופיינת בפיזור האשראי ושמירה על מדיניות ניהול סיכונים מידתית".

תיק נכסי הלקוחות צמח ב-13.5%

הצמיחה ניכרת גם בתחומי שוק ההון ויעוץ השקעות: תיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך) צמח בשנה האחרונה בשיעור של 13.5% והסתכם ב-601 מיליארד שקל.

דוחות הבנק מגלים עוד כי הכנסות הבנק גדלו בשנת 2021 ב-9.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב-4.55 מיליארד שקל. הרווח המימוני נטו גדל בכ-11.2%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב-3.1 מיליארד שקל. בהכנסות מעמלות חל גידול בשיעור של 5.3% והן הסתכמו ב-1.44 מיליארד שקל, ההכנסות מעמלות פעילות שוק ההון צמחו בשיעור של 7.3%.

התאוששות המשק איפשרה לבנק לרשום גם הכנסות בגין הפסדי אשראי (לאור היכולת של הציבור לעמוד בהלוואות שנטל), ואלה הסתכמו בשנת 2021 ב-216 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות בסך של 464 מיליון שקל בשנת 2020. ב"שנת 2021 נרשמו הכנסות בגין הפסדי אשראי והן נבעו בעיקר מקיטון בהפרשה הקבוצתית, המוסבר בשיפור במדדים המאקרו כלכליים ובאינדיקטורים המצביעים על רמת הסיכון הגלומה בתיק האשראי של הבנק ומהמשך הירידה בהיקף החובות הנמצאים בדחיית תשלומים, המהווים 0.08% מסך האשראי לציבור. בשנת 2020, ההוצאות בגין הפסדי אשראי נבעו בעיקר מגידול בהפרשה הקבוצתית בעקבות המשך שינויים בסביבה המאקרו כלכלית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה וחוסר הוודאות באשר להשפעה על מצב המשק והלווים", הסבירו בבינלאומי.

ירידה קלה ביחס היעילות

יחס היעילות הסתכם ב-58.3% בשנת 2021, זאת בהשוואה ל-61.8% בשנת 2020. זאת למרות שההוצאות התפעוליות והאחרות גדלו בשנת 2021 בשיעור של 3.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול שמוסבר בעלייה בהוצאות השכר על רקע התאמת רכיבי התגמול המשתנים לרווחיות הבנק.

כמו כן, השנה, נכללו הוצאות סילוק בגין תוכנית פרישה מוקדמת שבוצעה בעיקר ברבעון הרביעי של השנה. תהליכי ההתייעלות שמיישם הבנק ותוכנית הפרישה מרצון שבוצעה בסוף השנה הביאו לירידה של כ-4.6% במצבת המשרות הממוצעת בבנק.

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק צמח בשנת 2021 ב-9.4% (גידול של 862 מיליון שקל) ומסתכם ב-31 בדצמבר 2021 ב-10 מיליארד שקל.

סמדר ברבר-צדיק, מנכ"ל קבוצת הבינלאומי, מסרה: "התוצאות שמציג הבינלאומי בשנת 2021 משקפות את צמיחת הבנק בכל תחומי המיקוד האסטרטגים, צמיחה שבאה לידי ביטוי בגידול מואץ הן באשראי והן בנכסי לקוחות. חשוב להדגיש את רמת הרווחיות הגבוהה של הבינלאומי לאורך זמן, תוך תנודתיות נמוכה ושמירה על איתנות גבוהה.

"כבנק הראשון שהשיק מערכת השוואתית על בסיס הבנקאות הפתוחה - מערכת מולטיבנק, ימשיך הבינלאומי להתחרות ולצמוח הן בתחום ההובלה של הבנק - תחום השקעות, והן במגוון תחומי הפעילות הבנקאים. כבנק מחולל תחרות נמשיך לפתח אמצעים דיגיטלים חדשניים ולהציע ללקוחותינו הצעות ערך תחרותיות".

צרו איתנו קשר *5988