צחי נחמיאס והזלקינדים מסכמים שנה ראשונה מוצלחת בדסק"ש ומגדילים את ההימור על גב-ים

ההחזקות הציבוריות של החברה שיפרו תוצאותיהן ב-2021 • ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של דסק"ש צמח בסוף 2021 ל-1.52 מיליארד שקל, לאחר שחברת ההחזקות סיימה את 2021 עם רווח נקי של 266 מיליון שקל

צחי נחמיאס / צילום: ורד פיצ'רסקי
צחי נחמיאס / צילום: ורד פיצ'רסקי

השנה הראשונה של צחי נחמיאס והאחים זלקינד כבעלי מניות מרכזיים בחברת ההחזקות דיסקונט השקעות  (דסק"ש), מסתיימת בטעם טוב עם רווח נקי של 266 מיליון שקל, לאחר הפסד של 555 מיליון שקל ב-2020. בזכות הרווח הנקי גדל ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של דסק"ש ל-1.52 מיליארד שקל בסוף 2021. מנתונים שסיפקה החברה, עולה כי סך השווי הנכסי הנקי (NAV) שלה עמד בסוף 2021 על 2.1 מיליארד שקל, לעומת 1.5 מיליוני שקל בסוף 2020.

בזכות העלייה בשווי הנכסים, ירד יחס המינוף של החברה (LTV) בסוף 2021 ל-50%, לעומת 54% בסוף 2020. נכון להיום עומדים ה-NAV וה-LTV על 2.14 מיליארד שקל ועל 49%, בהתאמה.

דסק"ש מחזיקה מניות שליטה בארבע חברות ציבוריות - 63.2% ממניות נכסים ובניין, 46% מסלקום, 60.1% מאלרון, ו-44.5% ממניות מהדרין. כמו כן היא שולטת בבית ההשקעות אפסילון ומושקעת בחברות ליברה, ברינקס, ברטן ואחרות.

ההחזקות הציבוריות שיפרו מהותית את תוצאותיהן ב-2021, כאשר נכסים ובניין  סיכמה את השנה עם רווח של 579 מיליון שקל, לעומת הפסד של 419 מיליון שקל ב-2020. גם סלקום  ואלרון  עברו להציג רווחים אשתקד לאחר הפסדים ב-2020 ואילו מהדרין  הרוויחה 140 מיליון שקל, לעומת 3 מיליון שקל בלבד ב-2020.

נכסים ובניין, ששולטת בחברת הנדל"ן המניב גב-ים, מהווה כיום 51% מנכסיה של דסק"ש ובכוונת החברה לבסס בעתיד את פעילותה על החזקה זו, על חשבון מימוש ההחזקות האחרות, ובהן סלקום. את האסטרטגיה הזאת מוביל היו"ר הנוכחי צחי נחמיאס, שגם הוביל את רכישת מניות השליטה בדסק"ש מכונסי הנכסים, לאחר קריסת עסקיו של אדוארדו אלשטיין בישראל.

במהלך 2021 הובילה נכסים ובניין מהלכים של הגדלת ההשקעה בגב-ים , על חשבון מימוש של מרבית נכסיה הפרטיים. חלק ממהלכים אלו כבר הושלמו, והם תרמו לדסק"ש רווח של 380 מיליון שקל ב-2021.

עוד עולה מהדוחות הכספיים, כי ההנפקה המוצלחת של חברת הביטוח ליברה  בבורסה לני"ע בת"א בחודש יוני האחרון הניבה לדסק"ש רווח של 18 מיליון שקל ב-2021 בזכות שערוך ההשקעה והתאמתה לשווי השוק של ליברה. דסק"ש מחזיקה כיום 4.7% ממניות ליברה בשווי נוכחי של 17.5 מיליון שקל.

"2021 הייתה שנת מפנה בתוצאות דסק"ש" 

דסק"ש סיימה את 2021 כשברשותה מזומנים בשווי של 782 מיליון שקל, כאשר סך פירעונות החוב שלה בשנים 2022 ו-2023 מסתכמים ב-643 מיליון שקל וב-699 מיליון שקל, בהתאמה. כך שלצורך תשלומי החוב בשנה הבאה, תידרש הנהלת החברה להשלים מימוש של נכס מהותי, או להוביל גיוס של חוב חדש.

בתחילת השבוע החליט דירקטוריון דסק"ש על מינויה של עו"ד נטלי משען-זכאי לתפקיד מנכ"לית דסק"ש והחברה הבת נכסים ובניין בתחילת חודש יולי. בד בבד ימונה המנכ"ל הנוכחי של שתי החברות, דורון כהן, לתפקיד היו"ר בשתיהן - במקומו של צחי נחמיאס.

לדברי כהן "שנת 2021 הייתה שנת מפנה בתוצאות דסק"ש, כשכל החברות בקבוצה רשמו רווח ושיפור משמעותי בתוצאות. השינוי באסטרטגיה של הקבוצה בא לידי ביטוי במיקוד עסקי, בעיקר במימוש נכסים של חברת נכסים ובניין שמכרה נכסים בישראל במחירי שיא אשר הניבו לה רווח של 443 מיליון שקל.

"בנוסף, התקשרה החברה בהסכמים למכירת נכסיה בארה"ב (מגדל HSBC בניו יורק בסכום של 855 מיליון דולר ופרויקט הטיבולי בווגאס בסכום של 216 מיליון דולר, ע"כ) . אנו מצפים להשלמת העסקה בה תרכוש נכסים ובניין את מניות אהרון פרנקל בגב-ים (37.22% מההון תמורת כ-3 מיליארד שקל, ע"כ) ורואים בגב-ים אבן ראשה של פעילות הקבוצה בעתיד". 

צפי להפסד עם תרגום השווי בארה"ב לשקלים 

מוקדם יותר החודש, השלימה נכסים ובניין הצעת רכש חלקית ל-5% ממניות גב-ים, ועלתה לשליטה בה עם החזקה של 49.51%. בעקבות המהלך תחל נכסים ובניין לאחד בדוחותיה הכספיים את דוחות גב-ים ותרשום כתוצאה מכך רווח של כ-900 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2022. רווח זה משקף את ההפרש בין ערך ההשקעה בספרים נכון לסוף 2021 לבין שוויה ההוגן של גב-ים במועד הרכישה. חלקה של דסק"ש ברווח זה יעמוד על כ-570 מיליון שקל.

מנגד, צפויות נכסים ובניין ודסק"ש לרשום במחצית הראשונה של 2022 הפסדים בגין תרגום לשקלים של שווי נכסיהן בארה"ב, לאחר השלמת העסקאות למכירתם. עבור דסק"ש מדובר בהפסד של 183 מיליון שקל, שכבר נכלל ברווח הכולל (ולכן השפעתו על ההון העצמי כבר נרשמה) אולם טרם הוכר בדוח רווח והפסד.

דסק"ש נסחרת בבורסה לפי שווי של 1.53 מיליארד שקל. עבור חברת מגה אור (שבשליטת צחי נחמיאס), חברת אלקו (שבשליטת האחים זקילנד) ואיש העסקים רמי לוי, שרכשו את מניות השליטה בדסק"ש אשתקד, מדובר על תשואה של כ-12% מאז השלמת העסקה.

צרו איתנו קשר *5988