משרד רואי חשבון לא גרם נזק לחברה שקרסה: נדחתה על הסף תביעת ענק נגד קוסט פורר

11 שנים אחרי קריסת אגרקסקו, ביהמ"ש סילק על הסף תביעה שהגישו מפרקי חברת היצוא החקלאי נגד משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, השלוחה הישראלית של EY • השופט מגן אלטוביה קבע כי לא ניתן לייחס את הפסדי החברה למשרד רואי החשבון אלא לאופן הניהול ע"י נושאי המשרה

משרדי  EY / צילום: יח''צ EY
משרדי EY / צילום: יח''צ EY

שנתיים לאחר הגשתה, ו-11 שנים אחרי קריסת אגרקסקו, בית המשפט המחוזי בתל אביב סילק על הסף תביעה שהגישו מפרקי חברת היצוא החקלאי נגד משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, השלוחה הישראלית של EY.

כמות התביעות נגד פירמות רואי חשבון עלו בשנים האחרונות, בעיקר אחרי קריסת חברות שחשפו מצגים מטעים בדוחות הכספיים. משרד רואי החשבון הוא "כיס עמוק" שניתן לגבות ממנו פיצויים, מגובה בביטוח אחריות מקצועית, וזאת בניגוד למצב חברה קורסת שקופתה ריקה.

כך היה במקרה של בטר פלייס ורוביקון, וכך גם בתביעה שנדחתה בשבוע שעבר, במסגרתה תבעו המפרקים, עו"ד ד"ר שלמה נס ועו"ד רו"ח אלי שפלר, סכום עתק של 150 מיליון שקל, בטענה כי קוסט פורר התרשל כשומר הסף, במילוי תפקידו כמבקר החברה, באופן שפורסמו דוחות כספיים מטעים שהסתירו הפסדים, והחברה הוסיפה לפעול ולהפסיד במשך מספר שנים עד לקריסתה. המפרקים טענו כי משרד רואי החשבון גרם נזק לחברה ולנושים.

בית המשפט: הנזק נגרם לנושים ולא לחברה

השופט מגן אלטוביה קבע כי גם אם יוכח כי משרד רואי החשבון התרשל, הנזק שנגרם כתוצאה מכך הוא לנושים, להבדיל מהחברה. אלטוביה קבע כי לא ניתן לייחס את ההפסדים של החברה למשרד רואי החשבון, בגלל שהאלטרנטיבה הייתה קריסה והליכי פירוק מוקדמים יותר ב-2008, כפי שקרה עם תיקון הדוחות בשנת 2011.

בנוסף נקבע כי התביעה נגד הנושים התיישנה, מאחר שהמחאת זכויותיהם למפרקים ניתנה בשלב מאוחר, וחלפו 7 שנים בעת שהוגשה התביעה מאז נודע על העילה כלפי הנושים. 

השופט מגן אלטוביה / צילום: איל יצהר
 השופט מגן אלטוביה / צילום: איל יצהר

ההפסדים נגרמו בשל אופן ניהול החברה על-ידי נושאי המשרה

השופט קבע כי ההפסדים שנגרמו לאגרקסקו נבעו מאופן ניהול עסקיה על-ידי נושאי המשרה, וכי אין קשר סיבתי בין הרשלנות המיוחסת לקוסט פורר לבין ההפסדים שנגרמו בשנים שקדמו לקריסה. המשך ההליך יגרום לבזבוז משאבים שיפוטיים לשווא, קבע השופט, ויביא לנזק לנושים בשל הוצאות ההליך המשפטי.

גם במקרה של רוביקון וקרן קלע, דחה השופט אלטוביה על הסף תביעה שהגיש המפרק נגד משרד רואי החשבון, BDO זיו האפט, לאחר שקבע כי לחברה, אותה מייצג המפרק, אין אפשרות לתבוע את משרד רואה החשבון; זאת להבדיל מתביעה של הנושים או המשקיעים להם נגרם נזק. בפברואר השנה ביטל בית המשפט העליון החלטה זו, לאחר שקבע כי במסגרת התביעה נטען לנזק לחברה, ויש לברר את הנזק הנטען. הדיון הוחזר לבית המשפט המחוזי לתקן את כתב התביעה ולדון בטענה זו.

בעניין בטר פלייס, השופט עופר גרוסקופף (בעת שהיה שופט בית המשפט המחוזי) סילק על הסף תביעה שהגישו המפרקים בשם החברה נגד פירמת רואי החשבון סומך-חייקין, בנימוק כי העילה נתונה לנושים ולא לחברה. גם עניין זה הוחזר לדיון במחוזי לאחר הגשת ערעור.

השופט יצחק עמית ציין בערעורים כי "בהינתן קיומה של אחריות ישירה של רואה החשבון המבקר כלפי החברה, שלילה אפיורית של עילת תביעה של החברה נגד רואה החשבון המבקר בגין רשלנותו, בטענה כי עילת התביעה מסורה לצדדים שלישיים בלבד, אינה נטולת קושי".

שיהוי של 6.5 שנים

נימוק אחר לדחייה על הסף נוגע לשיהוי בהגשת התביעה במשך 6.5 שנים - מאוגוסט 2011 ועד ינואר 2018, אז החלו לנהל משא-ומתן עם משרד רואי החשבון. "אין לאפשר למפרקים להתנהל 'בעצלתיים' ובניגוד לתכליות חוק ההתיישנות", קבע אלטוביה, והוסיף כי עילות התביעה נולדו בשנים 2007-2009, וכי העובדות המקימות את עילת התביעה היו ידועות לכל המאוחר ביום 25.8.11, המועד בו הוגשה חוות-דעת רואי החשבון לבית המשפט. המפרקים טענו כי מרוץ ההתיישנות החל ביוני 2013, המועד בו הוגש דוח החוקר, ורק אז יכלו לדעת אם יש עילת תביעה ראויה, אך טיעון זה נדחה.

בית המשפט הורה על מחיקת התביעה וחייב את המפרקים בהוצאות ושכר-טרחת עורכי דין בסכום של 10,000 שקל.

את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ייצגו עורכי הדין ירון קוסטליץ ויואב סגל ממשרד קוסטליץ. את מפרקי אגרקסקו ייצגו עורכי הדין יאיר ליבוביץ' וליאור בוק מב.לוינבוק וד"ר עו"ד שלמה נס. 

עו''ד ירון קוסטליץ / צילום: איל יצהר
 עו''ד ירון קוסטליץ / צילום: איל יצהר

ת.א. 51721-03-20