הטריק של הרשויות המקומיות לקבלת פטורים ממכרזים

על פי דוח מבקר המדינה, כ-50% מכלל ההתקשרויות החדשות שבוצעו ברשויות שנבדקו בשנים 2018-2020 בוצעו בפטור ממכרז • הרשויות מפצלות את העבודה לתתי פרויקטים קטנים, כדי שעלות כל אחד מהם תרד מתחת לתקרת הפטור ממכרז

עבודות תשתית ברשות מקומית / צילום: Shutterstock
עבודות תשתית ברשות מקומית / צילום: Shutterstock

מה עושה רשות מקומית שרוצה להוציא פרויקט ומגלה שהיקפו הכספי הנרחב יחייב אותה לערוך מכרז על פי חוק? מפצלת את העבודה למספר תתי פרויקטים קטנים, כדי שעלות כל אחד מהם תרד מתחת לתקרת הפטור ממכרז ותאפשר להימנע מההליך התחרותי. זאת התמונה שעולה מדוח מבקר המדינה, בפרק העוסק בהתקשרויות הרשויות המקומיות בפטור ממכרז.

4,840 מבנים מסוכנים, חוק העזר לא עודכן 50 שנה - אך השלטון המרכזי אדיש
הכשלים לא טופלו למרות הדוח הקודם: המבקר נגד הטיפול ברישוי ובאסדרה של הקורקינטים
הפסולת נערמת, אבל בעוד כארבע שנים לא יישארו שטחי הטמנה בישראל
מבקר המדינה: עיריית חריש מתבססת על מענקים והעיר נותרה תקועה מבחינה תחבורתית

על פי דוח המבקר, כ-50% מכלל ההתקשרויות החדשות שבוצעו ברשויות שנבדקו בשנים 2018-2020 בוצעו בפטור ממכרז. מבקר המדינה בדק ומצא כי בשלוש מהרשויות המקומיות שנבדקו - העיריות הוד השרון, מעלות תרשיחא והמועצה האזורית הגלבוע - הדרך הנפוצה ביותר להתקשרות הייתה בפטור ממכרז.

בחלק מהמקרים שנבדקו, כך קובע המבקר, התקשרו הרשויות עם מספר ספקים בפטור ממכרז "בכמה חוזים לביצוע עבודה, אף שהיה מקום לראותם כעבודה אחת". לדוגמה עבודות איטום בקריית גת בהיקף כספי של כ-170 אלף שקל, אספקת שערי ביטחון בגלבוע ב-315 אלף שקל, וברכסים עובדות נגישות בגני ילדים בקרוב ל-100 אלף שקל. "אף כי בהתקשרויות האמורות היה היקפו הכספי של כל חוזה נמוך מתקרת הפטור, היקפם הכולל של החוזים שניתן לייחס לאותה העבודה היה גבוה מתקרת הפטור", ציין המבקר.

תקרת הפטור המותרת ממכרז עומדת על 143 אלף שקל למועצה עם יותר מעשרים אלף תושבים ועל סף של 71 אלף שקל למועצה קטנה יותר.

עוד נמצאו מקרים שבהם ליקוי באומדן הוביל להתקשרות בפטור ממכרז בניגוד לתקנות המכרזים.

בתוך כך, בחודש שעבר פירסם החשב הכללי במשרד האוצר רפורמה בחוק חובת מכרזים. במסגרתה, האוצר ישחרר מעט את החבל לגופים ציבוריים כמו משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות, ויאפשר להם לערוך יותר עסקאות בפטור ממכרז תוך העלאת תקרת הפטור. זאת, במקביל לעידוד יציאה למכרזים בהקלות רגולטוריות שונות.

המבקר אנגלמן ממליץ כי משרד הפנים יבחן את הצורך בהסדרת אופן ההתקשרות של הרשויות המקומיות בפטור ממכרז, בדומה לנושאים שהוסדרו בתקנות חובת המכרזים בנוגע להתקשרויות דומות שמשרדי הממשלה מבצעים.

צרו איתנו קשר *5988