קני רוזנברג מגדיל את ההימור על אל על: מבקש להמיר הלוואות למניות החברה

בעל השליטה בחברת התעופה פנה לדירקטוריון בהצעה להמיר חלק מהלוואות שהעמיד לה • נכון להיום הוא מופסד מאות מיליוני שקלים על השקעתו באל על

קני רוזנברג, הבעלים של אל על / צילום: יוסי זמיר
קני רוזנברג, הבעלים של אל על / צילום: יוסי זמיר

איש העסקים קני רוזנברג, בעל השליטה בחברת התעופה אל על , מבקש לחזק את אחיזתו בה - השקעה שעליה הוא מופסד כיום יותר מ־50%.

באחרונה פנה רוזנברג לדירקטוריון אל על בהצעה להמיר חלק מהלוואות הבעלים שהעניק לחברה, להון החברה. בעקבות הפנייה, הקים דירקטוריון אל על ועדת דירקטוריון בלתי תלויה לבחינת הצעתו. לדברי אל על, נכון למועד זה טרם התגבשו הסכמות בין הצדדים.

אל על נסחרה ביום ב' בבורסה לפי שווי של כ־640 מיליון שקל, כאשר רוזנברג מחזיק ב־39.1% ממניותיה (באמצעות חברת כנפי נשרים הפרטית), בשווי של כ־250 מיליון שקל. סך הלוואות הבעלים של רוזנברג לאל על עומד כיום על 70 מיליון דולר (כ־240 מיליון שקל), כך שהמרת מלוא הלוואות הבעלים לפי שווי השוק הנוכחי של החברה, תגדיל את שיעור ההחזקה שלו באל על לכ־55.6%.

רוזנברג הפך לבעל השליטה באל על לפני כשנתיים, לאחר שהשקיע בחברה כ־360 מיליון שקל במסגרת גיוס הון שביצעה. הגיוס נועד אז למנוע את קריסתה של אל על, שנקלעה לקשיים חמורים כתוצאה ממשבר הקורונה. בהמשך הזרים רוזנברג לאל על עוד כ־166 מיליון שקל כנגד הקצאת מניות נוספות, ואף העמיד לה הלוואות בעלים שמסתכמות כאמור בכ־70 מיליון דולר.

הפסדיו של רוזנברג על ההשקעה מסתכמים כיום במאות מיליוני שקלים.

ההמרה למניות תחזק את מצבה של אל על

המרת הלוואות הבעלים למניות מהווה עסקת בעלי עניין, ומשום כך מחייבת קבלת אישור ועדת הביקורת של דירקטוריון אל על, אישור הדירקטוריון כולו, וכן אישור אסיפת בעלי המניות של החברה, בתמיכת רוב מקרב בעלי מניות המיעוט (בעלי מניות ללא עניין אישי בהחלטה).

אל על דיווחה בחודש שעבר כי היא סיימה את הרבעון השלישי של 2022 עם הכנסות של 626 מיליון דולר ורווח נקי של 67 מיליון דולר. עם זאת, החברה פועלת עדיין עם גירעון של 328 מיליון דולר בהון העצמי, ומשום כך המרת חלק מהחוב למניות תחזק את מצבה הכלכלי ותשפר את נזילותה.

בעקבות גירעון זה בהון העצמי, הפנו רואי החשבון של אל על את תשומת לב קוראי הדוח לנושא, וכן לפעולות שנוקטת הנהלת החברה לשיפור מצבה התפעולי והפיננסי.

בד בבד הסירו רואי החשבון את הערת ה"עסק החי" מדוחותיה הכספיים של החברה - לראשונה מאז משבר הקורונה.

יש לציין כי מאז סוף הרבעון השלישי, הספיקה אל על להשלים את פירעון מלוא ההלוואות שהעמידה לה מדינת ישראל, בסך כולל של 45 מיליון דולר.