לידיעת משכירי הדירות: תקרת הפטור עולה בכמעט 300 שקל

עדכון תקרת הפטור נובע מהצמדה למדד המחירים לצרכן • בשנים האחרונות המדד היה סולידי באופן יחסי, וכך גם עדכון התקרה - הפעם האינפלציה הרימה ראש והמדד שבר שיא של 14 שנה

תקרת הפטור לשכר דירה עודכנה ל־5,471 שקל לחודש / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
תקרת הפטור לשכר דירה עודכנה ל־5,471 שקל לחודש / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

לידיעת משכירי הדירות - תקרת הפטור ממס על השכרת הנכס התעדכנה והיא עומדת כעת על 5,471 שקל בחודש. בשנת 2022 עמדה תקרת הפטור על 5,196 שקל לחודש. העדכון של תקרת הפטור נובע מהצמדה למדד המחירים לצרכן. בשנים האחרונות המדד היה סולידי באופן יחסי, וכך גם עדכון התקרה. הפעם האינפלציה הרימה ראש והמדד שבר שיא של 14 שנה עם קצב שנתי של יותר מ-5%, מה שהביא לקפיצה הגדולה יחסית בתקרת הפטור.

ותודה לאינפלציה: מדרגות המס מתעדכנות, מה יקרה לנטו שלכם?
המדריך לרכישת רכב חשמלי ב-2023: האם זה עדיין משתלם ומה חשוב לדעת?  

העדכון רלוונטי עבור מי שמשכיר את דירתו במסלול "הפטור". נכון להיום, קיימים שלושה מסלולי מס למשכירי דירות, שהפופולרי שבהם מאפשר פטור מלא מתשלום על שכר דירה עד לתקרה מסוימת. אם עוברים את התקרה חלה חובת מס ודיווח. הרציונל הוא שישתלם לבעלי הדירות להשכיר את הנכסים שלהם במחיר סביר, וכך יימנעו מהתשלום. לדוגמה, אם בעל דירה משכיר את דירתו ב־5,470 שקל, הוא פטור מחובת דיווח ומתשלום מס. התוצאה היא שבעלי דירות רבים מעדיפים להישאר מתחת לרף המס ולהימנע ממגע עם רשות המסים.

מי שבאופן טבעי עשויים להיפגע מהעדכון הנוכחי הם שוכרי הדירות. בשנה האחרונה חלה עלייה משמעותית בתשלומי השכירות, כפי שניתן ללמוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי הנתונים של מדד נובמבר, מי שחידש חוזה בחודש נדרש לשלם 4.2% יותר מאשר בחוזה הקודם. כשמדובר בשוכרים חדשים, בעלי הדירות העלו את המחיר ב־8.1% בממוצע.

מה יקרה למחירי הדירות בעקבות עדכון תקרת הפטור על שכר הדירה? אחת ההערכות היא שבעלי דירות יבקשו בעת חידוש החוזה להעלות את המחירים בהתאם לתקרה החדשה, לפחות בנכסים שמושכרים קרוב לרף הפטור.

בעל דירת מגורים מושכרת יכול כאמור לבחור את שיטת המיסוי בין שלושה מסלולים. הפופולרי והמוכר ביותר הוא "מסלול הפטור או הפטור החלקי", המאפשר לא לשלם כלל מס, בתנאי שדמי השכירות החודשיים אינם עולים על התקרה החודשית. בחריגה מהתקרה עדיין ניתן ליהנות מפטור חלקי, כל עוד דמי השכירות לא עולים על כפל התקרה (השנה: 10,942 שקל בחודש).

המסלול הבא הוא "מסלול ה־"10%". במסלול זה, יהיה חייב המשכיר בדיווח לרשות המסים ובתשלום 10% מס, ללא אפשרות לנכות הוצאות או להפחית פחת של הדירה. המסלול האחרון הוא מסלול "המס השולי". מי שבוחר בחלופה זו, רשאי לנכות הוצאות שוטפות מהסכום החייב במס, למשל שכר טרחת עו"ד, הוצאות בגין תיקונים ועוד. כמו כן, ניתן להפחית במהלך חיי הנכס את הפחת מעלות הרכישה - 2%.