המועסקים במקצועות הטכנולוגיים צמחו, אך הנשים עדיין מהוות מיעוט

בואו לצלול איתנו למספרים ולנתונים שמאחורי החיים עצמם • והפעם: שיעור הנשים במקצועות הטכנולוגיים אומנם גדל יותר משיעור הגברים, אך נקודת הפתיחה גרמה לכך שהנשים עדיין רחוקות מאחור

 

כמות המועסקים במקצועות STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) עלתה ב־63% בעשור האחרון. ברמה המגדרית, העלייה בקרב נשים גבוהה עוד יותר: 73.7%, לעומת 58.8% "בלבד" בקרב גברים.

עם זאת, בשל מיעוט הנשים מלכתחילה (27.4% מהמועסקים ב־2012), היחס המגדרי עדיין מוטה בחדות לטובת גברים - ונשים מהוות 29.2% בלבד מהמועסקים.

מקצועות STEM מביאים לרוב לשכר גבוה ומסייעים בהתפתחות הטכנולוגית בישראל ולמגזר ההייטק. 

מה זה נתון אחד ביום?

במדור "נתון אחד ביום" אנחנו מבקשים להנגיש באמצעות מספרים ונתונים סוגיות אקטואליות, להעלות לסדר היום נושאים בעלי חשיבות ולפשט אירועים מורכבים. מוזמנים להציע לנו נושאים לבדיקה

idan-e@globes.co.il