הפניקס סוגרת את קרן הלוואות ה-P2P שלה

דירקטוריון הפניקס וואליו החליט לסגור החל ממחר את שתי קרנות ההלוואות בין אנשים, הדולרית והשקלית, בשל עודף פדיונות ותשואות לא גבוהות • הקרנות לא יקבלו הלוואות חדשות ויחלקו את הכספים מההלוואות הקיימות למשקיעים, תהליך שצפוי לקחת חמש שנים

רמי דרור, מנכ''ל קבוצת הפניקס Value / צילום: הילה שילוני
רמי דרור, מנכ''ל קבוצת הפניקס Value / צילום: הילה שילוני

בבנקים עדיין לא מזהים קושי בהחזרי ההלוואות בעקבות עליית הריבית, אך בינתיים הם נהנים מירידה במספר המתחרים שלהם. חברת הביטוח הפניקס החליטה לסגור את קרנות ההלוואה P2P שלה - 'הפניקס ווליו P2P דולרית' ו'הפניקס ווליו P2P שקלית', ועל פי החלטת דירקטוריון הפניקס וואליו הן לא יקבלו החל ממחר (ג') הלוואות חדשות.

יש לכם 150 אלף דולר פנויים? מנהל ההשקעות ממליץ איך לפזר אותם 
תחזית: כך תיראה הכלכלה הישראלית אם החקיקה המשפטית תימשך 

הסיבה להחלטה היא ירידה בתשואות מצד אחד, ובמקביל עלייה חדה בבקשות לפדיון כספי השקעה מצד משקיעים באותן קרנות. משקיעים אלו העדיפו להוציא את כספם למוצרים בטוחים יותר שהחלו להציג תשואה גבוהה יותר לאחר עליות הריביות בישראל ובעולם, דוגמת הפיקדונות הבנקאיים, קרנות כספיות ואף אג"חים שמציעים תשואות שלא נראו בשוק במשך שנים.

במקביל תפעל הפניקס להשיב למשקיעים הקיימים את הכספים שהם השקיעו. להערכתה, תהליך מימוש נכסי השותפות, יארך במשך חמש שנים, כאשר חלק הארי מתוך הסכום הכולל (כ-85%) צפוי להיות מחולק עד לסוף שנת 2025 והשאר בהמשך התקופה.

עם זאת, החברה פרסמה אזהרה למי שינסה למשוך את מלוא השקעתו באופן מיידי. "יובהר כי מימוש נכסים לצורך פדיון מזורז, עשוי להוביל להפסדים אשר עלולים להיות משמעותיים עבור המבקש. עוד יובהר כי אין ודאות לגבי מועד מימוש הנכסים או מחירם כאמור לעיל, ובהתאמה גם אין ודאות לגבי שיעור התשואה המשוקלל של משקיעים שיבקשו לבצע פדיון מזורז. בנוסף יודגש כי אין ודאות שהשותף הכללי יצליח לבצע את הפדיון המבוקש", נכתב בדיווח לבורסה על החלטת הדירקטוריון.

הסיבה המרכזית לסגירת קרן ההלוואות: הריביות הגבוהות ברחבי העולם 

עיקר הפדיונות מגיע מהקרן האמריקאית, שהוקמה בשנת 2017 ועל רקע סביבת הריביות הנמוכה ששררה בעולם, שפעלה להעניק לציבור המשקיעים הרחב אלטרנטיבת השקעה עדיפה לאפיקי ההשקעה המסורתיים. במהלך השנים רכשה השותפות קרוב ל-70 אלף הלוואות צרכניות בארה"ב בהיקף כולל של למעלה מ-670 מיליון דולר. הקרן השיגה מאז הקמתה תשואה מצטברת של 36% ובממוצע שנתי כ-5.5%, אולם מתחילת 2023 עמדה התשואה שלה על תשואה שלילית של 0.38%, שפגעה במי שהצטרף אליה כמשקיע בסוף השנה שעברה, בעוד מי שהצטרף בשנים הקודמות נהנה מרווחים.

אולם החל משנת 2022 חלו שינויים מהותיים בתנאים המאקרו כלכליים בשוקי ההון שהביאו לעליית הריביות. "החלטת השותף הכללי להביא את השותפות לידי סיום פעילותה בהתאם להוראות הסכם השותפות התקבלה מתוך הערכה כי בתקופה הנראית לעין לא יחולו שינויים מהותיים בתנאים המאקרו - כלכליים בשוקי ההון והריבית בעולם, ולפיכך השותפות תתקשה לעמוד בעתיד ביעדי התשואה אותם היא הציבה, וזאת, בין היתר, בשים לב להיקף בקשות הפדיון המצטבר שהתקבלו בשותפות מתחילת שנת 2023 בסך של כ-55 מיליון דולר, וכן נוכח המשך חוסר הוודאות לגבי יכולת גיוס כספים נוספים לשותפות לצורך ביצוע השקעות חדשות", הסבירו בהפניקס את ההחלטה.