נאמני גיבוי הגישו נגד דלויט ובעלי השליטה תביעה על סך 360 מיליון שקל

בכתב התביעה נטען כי החברה העניקה אשראי במיליארדי שקלים בשנה ללא נהלים מסודרים • לפי התביעה, דלויט התעלמה מהיעדר הנהלים ולא התעניינה במידת הסיכון של האשראי, בעוד שהדירקטורים בגיבוי לא ניסו להכיר באופן בסיסי את החברה • דלויט: "דוח הנאמנים מציג תמונה חד-צדדית. מאמינים שכאשר העניין יתברר בביהמ"ש, התמונה שתתקבל תהיה אחרת לחלוטין"

דלויט / צילום: Shutterstock
דלויט / צילום: Shutterstock

הנאמנים של קבוצת גיבוי הגישו תביעה על סך 360 מיליון שקלים נגד פירמת רואי החשבון שטיפלו בה, בעלי השליטה בה בקבוצה, שורה של נושאי משרה נוספים וכן את חברת הביטוח, בגין קריסת החברה.

קריסת חברת גיבוי אחזקות: בדרך לתביעה של מאות מיליוני שקלים נגד דלויט?
מכרז אשכול עובר לבית המשפט: OPC-קרן נוי עתרה לצו מניעה

בכתב התביעה שהוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב נטען, בין היתר, כי לכל אורך שנות פעילותה, דוחות החברה הציגו תמונה חיובית ביחס למצבה. בתוך כך, הוצג כי הקבוצה פועלת על־פי נהלים ותהליכים סדורים וקפדניים, לרבות בנוגע לביצוע חיתום לפני מתן אשראי ובנוגע לטיפול בכשלי פירעון, וכן מנהלת מדיניות סיכונים וחיתום סדורה וקפדנית; כזו המוודאת כי תיק האשראי של הקבוצה הוא תיק איכותי שלא קיים לגביו סיכון ושמצוי בצמיחה מתמדת, וכי יתרת תיק הלקוחות נאמדת במאות מיליוני שקלים. עוד הציגה הקבוצה מצג לפיו לחברה הון עצמי משמעותי, כי לא קיים אשראי בפיגור וכי ההפרשה לחובות מסופקים הייתה מזערית.

אולם, נטען, הייתה זו אחיזת עיניים, כפי שהתברר במחציתה השנייה של שנת 2022, אז החלה שרשרת של דיווחים מידיים, מדאיגים וחמורים. באותה תקופה, עולה מהתביעה, הודתה החברה לראשונה שחלק מן האשראי שהעמידה מצוי בסיכון ממשי, שסכומו הלך והאמיר. כך, בסוף אוגוסט 2022, דיווחה החברה על אשראי רע בהיקף של 100-80 מיליוני שקלים, שהוא כל ההון העצמי שעליו דיווחה.

במקביל, דיווחה החברה על מקרים של מעילת כספים, תוך שניסתה לקשור בין מצב האשראי למעילות. בהתאם לדיווחים, נטען, חלה ירידה תלולה במחירי האג"ח של החברה. לטענת הנאמנים, בעלי השליטה דאז ניסו להימנע לשווא מהליכי חדלות פירעון, וכך העמיקו את הבור הכלכלי של החברה.

נאמני גיבוי: הדירקטורים לא ניסו להכיר את החברה ואת התנהלותה

בתביעה, נטען כי הנאמנים חקרו את נסיבות קריסת החברה והגישו ביולי 2023 דוח מפורט, הכולל ממצאים רבים שמקימים לה ולמחזיקי האג"ח עילות תביעה רבות נגד הנתבעים. הטענה המרכזית היא שגיבוי לא קרסה בשל מעשי מעילה, אלא משום שהתנהלה באופן מופקר ורשלני לחלוטין לכל אורך הדרך, בעיקר בכל הנוגע לליבת עסקיה - הענקת אשראי וטיפול בכשלי אשראי.

עוד נטען בתביעה, כי בניגוד לאמור בדוחות החברה, הוענק אשראי במיליארדי שקלים בשנה, והחברה לא פעלה על־פי נהלים כלשהם, אפילו לא בנושא החיתום או האישורים הפנימיים שנדרשים על־מנת להעניק אשראי. כך, למשל, נטען שהחברה לא דרשה מסמכים בסיסיים בנוגע לכך. כמו כן, נטען כי בוצעה בדיקה בסיסית בנוגע לעסקאות ניכיון, וכי הענקת האשראי בחברה הסתמכה על שיקים סתמיים. בהתאם לכך, הפכה החברה ל"טרף קל", כלשון הנאמנים, וחלק ניכר מהאשראי שהעניקה היה אשראי רע שכלל כשלי פירעון רבים.

בנוסף, נטען כי במקום לטפל בכשלי הפירעון, בחרה החברה בפרקטיקה חוזרת של "גלגול" האשראי, כך שכאשר שיק חולל או שהוצג כי הוא עתיד שלא להיפרע, הוחלף בשיק למועד מאוחר יותר וכך הדבר נמשך. לטענת הנאמנים, היקף הגלגול היה אדיר.

התביעה טענה כי הדירקטורים לא פיקחו על פעילות החברה, לא ניסו להכיר באופן בסיסי את החברה ואת התנהלותה, והפרו בהתאם לכך את חובותיהם. בנוסף, נטען כי נושאי המשרה האחרים שאינם דירקטורים לקחו חלק פעיל בהתנהלות הקלוקלת של החברה ולכל הפחות היו מודעים אליה. התביעה טענה כי מכיוון שנושאי משרה אלו לא מנעו את התנהלות זו ולא התריעו מפניה, גם הם הפרו את חובותיהם.

אשר לדלויט, נטען כי היא חטאה לחלוטין לתפקידה, שכן השלימה עם העובדה שהדוחות הסתירו את האשראי הרע, את הסיכון העצום הכרוך בו ואת כשלי הפירעון, הפיגורים והשיקים החוזרים. בתביעה נטען כי דלויט לא התעניינה במידת הסיכון של האשראי, לא שאלה מה היקף השיקים שלא נפרעו ועל הליך החיתום, וכן התעלמה מהיעדרם של נהלים פנימיים רלוונטיים.

על התביעה חתומים הנאמנים עו"ד רענן קליר, רו"ח יצחק עידן ועו"ד גיא גיסין.

מדלויט ישראל נמסר: "אנו דוחים מכל וכל את טענות הנאמנים. בכל הנוגע להתייחסויות הדו"ח לדלויט, דוח הנאמנים מציג תמונה חד-צדדית, מגמתית וחלקית, מלאה באי-דיוקים, חוסרים ואמירות שהוצאו מהקשרן. טענות אלה לא נדונו או התקבלו בבית המשפט, ואינן מבוססות על העובדות הרלוונטיות לעניין ועצם הפרסומים החוזרים ונשנים של אותן הטענות, לא הופכים אותן לנכונות.

איננו מנהלים הליכים משפטיים בתקשורת, אך ניתן לומר כי התמונה העולה מהדו״ח אינה משקפת את המציאות והאירועים שהתרחשו, ואנו מאמינים שכאשר העניין יתברר בבית משפט, התמונה שתתקבל תהיה אחרת לחלוטין. דלויט תמשיך להיות מחויבת מקצועית ללקוחותיה, ותפעל כדי לספק להם את השירות המהימן והאיכותי ביותר, כפי שעשתה עד היום".