הגדלת הקצאות קרקע ואיוש נחלות פנויות: הטבות רמ"י ליישובי העימות

בין ההחלטות: קיבוצי קו עימות יוכלו לקבל זכויות בקרקע לבניית עד 50 דירות להשכרה למועמדים לקבלה לקיבוץ, ותוגדל האפשרות לשימושי תעסוקה בשטחים חקלאיים • מזכ"ל תנועת המושבים: "החלטות שאנו מנסים לקדם שנים רבות, טוב מאוחר מאשר אף פעם"

קיבוץ חולית בעוטף עזה
קיבוץ חולית בעוטף עזה

יוגדל שיעור בני המקום בהקצאות קרקע באזורי עדיפות לאומית בצפון ובדרום; קיבוצי קו עימות יוכלו לקבל זכויות בקרקע לבניית עד 50 דירות להשכרה למועמדים לקבלה לקיבוץ; תוגדל האפשרות לשימושי תעסוקה בשטחים חקלאיים ביישובי קו עימות. אלו חלק מההטבות ליישובי קו העימות, עליהן החליטה רמ"י בישיבתה אתמול. ההחלטות ישמשו כהוראת שעה לשלוש שנים ותובאנה בימים הקרובים לאישור מועצת מקרקעי ישראל.

מתי יחל שיקום עוטף עזה, ולאן יועברו המפונים? השאלות סביב מינהלת התקומה
90 אלף פועלים פלסטינים עובדים בבניין. מי יחליף אותם?
ישראל מתגייסת | הקבלן שמייצר מיגוניות במהירות ותורם אותן לתושבי הצפון והדרום

בין ההחלטות: יוגדל שיעור בני המקום בהקצאות קרקע באזורי עדיפות לאומית בצפון ובדרום ל-60%, במקום 50% כיום, ככל שמדובר בבנייה עצמית צמודת קרקע; כשמדובר בבנייה רוויה שאינה חלק ממסלולי מחיר מופחת, ההקצאה תגיע ל-50%.

עוד הוחלט לאפשר איוש נחלות פנויות ביישובי קו עימות. להערכת הרשות, קיימות עשרות נחלות פנויות, מן הסתם לאור הביקושים הדלים. על פי ההחלטה, הנחלות יוקצו בפטור מלא מתשלום, בעוד שכיום נדרש תשלום של 3.75% מערך הקרקע, שנגבה עבור איוש נחלה חדשה.

החלטה מעניינת במיוחד היא לאפשר ליישובים הכפריים בקו העימות - קיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים - רכישת זכויות בקרקע להקמת עד 50 יחידות דיור המיועדות לשכירות עבור מועמדים לקליטה ביישוב. בנוסף, אושר לאפשר הסבת מבנים קיימים למימוש למטרה זו, כל זאת בכפוף לקבלת אישור ממוסדות התכנון.

הנהלת רמ"י אישרה להציב מבנים ארעיים ביישובי קו עימות ולהסב מבנים קיימים לטובת שיכון עובדים בחקלאות (ובכלל זה עובדים ישראלים) בכל שטח משטחי המשבצת. כל זאת, בכפוף לאישור מוסדות התכנון.

החלטה נוספת היא לאפשר הגדלת מכסת הקרקע למטרות תעסוקה ביישובים שמוגדרים חקלאיים, עד לשטח של 150 דונם נטו, מעבר למכסה הקיימת ליישובים הללו היום. עוד אישרה הנהלת רמ"י כי קרקעות המשמשות לתעסוקה לא חקלאית (משרדים, מסעדות, ובתי קפה, למשל) יוכלו ליהנות ממתן הנחת אזור על תשלום דמי חכירה מהוונים בקו עימות.

בין ההחלטות הנוספות: לאפשר ליישובים הללו להקים מגורים ארעיים לעובדים חקלאיים ומתן אפשרות להקצות מאות דונמים למיזמים סולאריים; היישובים יהיו זכאים לחלף היטל השבחה גם במקרים שרמ"י לא תקבל כסף בעד העסקה, ולתושבים יינתנו פטורים מתשלומים שונים על בנייה.

"שיקום תושבי הדרום והצפון - אתגר ערכי מן המעלה הראשונה"

שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף אמר כי "התוכנית של רמ"י מיטיבה עם תושבי קו העימות במגזר העירוני והכפרי. בכוונתי להביא הצעות אלו לאישור מועצת מקרקעי ישראל שאני עומד בראשה, ואני מאמין שאלו יקדמו את ישובי קו העימות ביום שאחרי המלחמה, הן בהתיישבות והן בתעסוקה, יחזקו את המתיישבים הקיימים ויעודדו ישוב אוכלוסייה חדשה, שתחזק את הישובים ותתרום לחוסן הלאומי ולשיקום הישובים".

ינקי קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל מסר: "רמ"י רואה בעת הזו בשיקום ובחיזוק ישובי ותושבי הדרום והצפון ובכללם רמת הגולן, אתגר ממלכתי, ערכי וציוני מן המעלה הראשונה, אותו יש לבצע ביסודיות ובנחישות, עם מלוא המרץ והמשאבים הנדרשים. מטרת ההחלטות לחזק את ישובי קו העימות מיד עם סיום הלחימה בהיבטי התיישבות ותעסוקה, לדאוג לתושבים המקומיים ולעודד אוכלוסייה חדשה להעביר את מרכז חייהם לאזורים אלו".

עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים בירך על ההחלטות: "אלו החלטות שאנו מנסים לקדם שנים רבות וטוב מאוחר מאשר אף פעם. זו העת להקל את האפשרות לקלוט משפחות חדשות לאזורים הללו ולייצר אופק קהילתי. הפחתות התשלומים יקלו על המשפחות הנקלטות ועל חברי המושבים לבנות את ביתם ולקבוע את עתידם בקו העימות, להקים עסקים קטנים ולייצר עוגנים כלכליים לאגודות המושבים".