גם בנק מזרחי מתעורר: דורש מחנן מור לפרוע הלוואה בריבית פיגורים של 20%

חובות קבלנית הבנייה המסובכת לבנק נאמדים ב-160 מיליון שקל, והבנק דורש כי תפרע הלוואה בסך של 7.3 מיליון שקל, שלפי מכתבו היא אינה משלמת בגינו את הריבית • הצעד עלול להוביל לדרישה לפירעון מיידי של כלל החוב למזרחי, וכך גם ללווה נוסף בנכס

חנן מור / צילום: אייל טואג
חנן מור / צילום: אייל טואג

המערכת הפיננסית הולכת ומתארגנת לקראת הדיון המשמעותי שצפוי בעניין קבוצת חנן מור בשבוע הבא. אמש דיווחה הקבוצה כי קיבלה מכתב התרעה לפני נקיטת הליכים מבנק מזרחי טפחות, ובו פורטו החובות וההתחייבויות של החברה לבנק בחשבונות שלה. לקבוצה חובות של 160 מיליון שקל לבנק, חלק צנוע "יחסית" למצבת חובות כוללת של 2.7 מיליארד שקל (במונחי קרן). 

שאלות ותשובות | צבי סטפק מגלה: כך השקעתי במשברים קודמים. ולמה הפעם מומלץ לפעול ההפך
מניית חלל תקשורת זינקה ב-25% במסחר. זו הסיבה

הפרויקט המדובר שבגינו יש לחנן מור התחייבויות למזרחי טפחות הוא כנגד שיעבוד הקרקע לפרויקט של החברה בגבעתיים. הבנק העמיד לחברה אשראי בגובה של 145 מיליון שקל, ובנוסף אליו יש לה הלוואה מהבנק בסך של 10 מיליון שקל. 

במכתבים, ציינה חנן מור, טוען הבנק כי "איננה עומדת בהסכמים שלה עם הבנק, ובין היתר אינה משלמת את הריבית ופורעת את חובותיה כנדרש. אשר על כן הבנק דורש, כי החברה תפרע את יתרת החוב שבפיגור בגין אי תשלום ריבית ההלוואה וכן בגין אי פירעון הלוואות האון קול (אשראי שמעמיד הבנק בין-רגע) שהועמדו לחברה בסך של כ-7.3 מיליון שקל." אותה הלוואה ציין הבנק כבר נושאת ריבית פיגורים של 20.05%, והבנק הותיר לחנן מור לפרוע את החוב תוך 21 יום. 

הבנק יהיה רשאי להעמיד את כל החובות כלפיו לפירעון מיידי

עוד הוסיף הבנק כי אם חנן מור לא תפרע את החוב, יהיה רשאי להעמיד את כל חובותיה כלפיו לפירעון מיידי (160 מיליון שקל). צעדים אלה עשויים לכלול מימוש ביטחונות. על הפרויקט בגבעתיים יש התחייבות מימונית נוספת שנטלה הקבוצה בסך של 75 מיליון שקל, והיא כנגד שיעבוד שני (נחות לשיעבוד הראשון של הבנק). אבל אם מזרחי טפחות מעמיד את החוב שלו לפירעון מיידי, גם לנושה עם השיעבוד השני תהיה עילה דומה. כך שהפרויקט צפוי להימכר במטרה לנסות לכסות את החובות לשני הגופים. 

זהו רק נדבך נוסף להתפתחויות בהסדר החוב ההולך ונרקם. ביום שלישי השבוע החליט בנק לאומי, שהיה הראשון להתחיל בתחילת נובמבר בפתיחת הליכים נגד הקבוצה בדרישה למינוי כונס נכסים בפרויקטים שלה ברמת גן ובחיפה, לפנות לבית המשפט שוב, במה שהתברר כצעד חד-צדדי לכאורה, ולדרוש כינוס נכסים גם לפרויקט הענק של החברה ב"שדה דב". 

חנן מור רכשה ב"שדה דב" מגרש בסכום של 1.5 מיליארד שקל בשנת 2021, ונטלה כנגדו הלוואה בסך של קרוב ל-1.3 מיליארד שקל מקונסורציום בראשות דיסקונט, שבו חברים גם לאומי, הפניקס ומיטב. המהלך של בנק לאומי גרם לבקיעים בין הנושים בקונסורציום, ומכתב חריף מטעם דיסקונט והפניקס שוגר ללאומי ברביעי בו הואשם בפעולה חד צדדית, שהיא בניגוד להסכמים בין חברי הקונסורציום. 

קבוצת חנן מור עצמה הגישה מוקדם יותר השבוע בקשה לעיכוב הליכים לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופט חגי ברנר. השופט דחה את הבקשה במעמד צד אחד, והחליט לקבוע דיון חשוב שבו יתכנסו הצדדים הרבים ביום שלישי הקרוב, ה-28.11 באולמו. כחלק מהבקשה הציעה חנן מור מתווה להסדר חוב שיכלול דחיות תשלומים בגין הפרויקט ב"שדה דב", הבאת משקיע וצעדים נוספים. הקבוצה ציינה כי היא בונה כיום 1,100 דירות ברחבי הארץ, ולא מעט דיירים דואגים שייגרמו להם עיכובים בקבלת הדירות שלהם, ושלא ישולמו להם פיצויים בשל כך.