האם מאז פרוץ המלחמה לא פונה אף אדם מביתו בדרום לבנון?

בזמן שישראלים מפונים מהצפון, הלבנונים נותרים בביתם? הנתונים מראים אחרת • המשרוקית של גלובס

אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו (ynet live, 16.11.23) / צילום: שלומי יוסף
אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו (ynet live, 16.11.23) / צילום: שלומי יוסף

להגדרות הציונים לחצו כאן

נכון- ההצהרה נכונה ומדויקת
נכון ברובו- ההצהרה נכונה ברובה אך יש בה מרכיב שאינו נכון או אינו מדויק
חצי נכון- חלק מההצהרה נכון וחלקה שגוי, או שהיא אינה כוללת פרטים מהותיים שעשויים לשנות את משמעותה
לא נכון ברובו- חלק קטן מההצהרה נכון ורובה שגוי, או שהיא מחסירה פרטים יסודיים באופן היוצר הטעייה מהותית לגבי משמעותה
לא נכון- ההצהרה כלל אינה נכונה
מטעה - ההצהרה יוצרת מצג שווא או רושם שגוי, אף שהיא מתבססת על עובדות נכונות
כן, אבל - עובדה נכונה בפני עצמה, אך עובדות שלא צוינו עשויות להעמידה באור אחר. מומלץ לבחון את הדברים בפרספקטיבה רחבה יותר
לא מבוסס- לא קיימים נתונים עליהם ניתן לבצע קביעה פוזיטיבית לגבי נכונות הטענה, ואלו גם לא נאספים
ללא ציון- המצב העובדתי מורכב מכדי לתת לאמירה ציון מובהק. הסיבות האפשריות לכך יכולות להיות: התבטאות שאינה מובהקת מספיק וניתן לפרש אותה במספר צורות, מחלוקת בין מומחים, מתודולוגיות שונות שלא ניתן להכריע ביניהן ועוד

במקביל למלחמה בדרום, מתנהלת מאז אוקטובר לחימה בהיקף מוגבל גם בגבול הצפוני. מה נדרשת ישראל לעשות שם? ח"כ אביגדור ליברמן קרא בראיון ל־ynet לסלק מדרום לבנון (מהשטח שבין הגבול עם ישראל לנהר הליטני) את מחבלי חיזבאללה ואת תשתיות הארגון, והדגיש כי זה רחוק מאוד ממה שקורה כרגע. "מה שקרה בפועל", הוא אמר, זה "שאצלנו 60 אלף פונו באופן רשמי, ועוד כמות בלתי מבוטלת באופן לא רשמי", בזמן ש"בדרום לבנון לא פינו אפילו איש אחד". האם זה אכן המצב?

המשרוקית | הפייקים שמנסים להטיל על ישראל אחריות לאירועי ה־7 באוקטובר
המשרוקית | במלחמת לבנון השנייה הייעוץ המשפטי אסר על פגיעה בתשתיות?

מי שמבצע מעקב אחר מספר המפונים בלבנון הוא הארגון הבינלאומי להגירה (IOM) של האו"ם. על פי אתר הארגון, הוא "עובד בשיתוף פעולה הדוק עם שותפים ממשלתיים, בין־ממשלתיים ולא־ממשלתיים". בארגון חברות 175 מדינות (ועוד שמונה "משקיפות") ויש לו משרדים בלמעלה ממאה מדינות. אחד המעקבים שמבצעים ה־IOM נוגע למי שמוגדרים "עקורים" (IDP). עקורים הם "אנשים או קבוצות אנשים שאולצו להימלט או לעזוב את מקומות מגוריהם הקבועים", בין היתר "כתוצאה מעימות מזוין או כתוצאה מניסיון להימנע מעימות כזה".

על רקע זה, בארגון עוקבים גם אחרי המצב בלבנון מאז החלו "העימותים המזוינים" בגבול הדרומי שלה, ב־8 באוקטובר. על פי העדכון האחרון שפורסם לפני אמירתו של ליברמן - שמתייחס לנתונים שנאספו עד ה־14 בנובמבר - מאז תחילת העימות נרשמו בלבנון כ־46 אלף אנשים שמוגדרים כעקורים. כלומר, כאלה שפונו מביתם כתוצאה מהשלכות העימות. לפי הארגון, זוהי עלייה של 76% לעומת הנתון שנמדד שבוע קודם לכן, אז נרשמו כ־26 אלף עקורים בלבנון. אגב, הנתונים העדכניים ביותר, שנכונים ל־21 בנובמבר (כלומר, לאחר אמירתו של ליברמן) כבר מצביעים על כ־55 אלף עקורים - עלייה של 19% בשבוע.

 

הארגון אוסף נתונים גם על היעדים שאליהם מתפנים העקורים, ומהם עולה כי 71% ממעברי האוכלוסייה מתבצעים ממחוז אחד למחוז אחר, בעוד ש־29% מהפינויים הם ליישוב אחר באותו מחוז. רוב המפונים מגיעים מנפות בינת ג'ביל (41%) ומרג' עיון (37%) הסמוכות יחסית לגבול הישראלי. האזורים הבולטים שאליהם עוברים העקורים הם צור (31%), א־נבטיה (15%), ביירות (11%) וצידון (11%). מנתונים נוספים שמספק הארגון עולה כי רוב העקורים (70%) עוברים להשתכן אצל משפחה מארחת, בעוד כרבע מהם שוכרים דירה.

באשר למספר המפונים הישראלים בצפון, על פי הדיווחים בתקשורת אכן מדובר על כ־60 אלף איש, כפי שציין ליברמן.

בשורה התחתונה: דבריו של ליברמן לא נכונים. לפי נתוני הארגון הבינ"ל להגירה של האו"ם, מה־8 באוקטובר ועד למועד אמירתו פונו כ־46 אלף איש מביתם בדרום לבנון. מאז המספר התעדכן לכ־55 אלף איש.

תחקיר: יובל אינהורן

לבדיקה המלאה לחצו כאן

שם: אביגדור ליברמן
מפלגה: ישראל ביתנו
תוכנית: ynet live
ציטוט: "בדרום לבנון לא פינו אפילו איש אחד"
תאריך: 16.11
ציון: לא נכון

ח"כ אביגדור ליברמן התראיין ל-ynet live ונשאל על עמדתו ביחס לתוצאות הרצויות של המערכה בלבנון. לאחר שקרא לסלק מדרום לבנון (מהשטח שבין נהר הליטני לגבול ישראל) את מחבלי חיזבאללה ואת תשתיות הארגון, הוא טען שבמציאות, מצב העניינים התפתח בכיוון שונה לחלוטין: "מה שקרה בפועל", אמר ליברמן, "שאצלנו 60 אלף פונו באופן רשמי, עוד כמות בלתי מבוטלת [פונתה] באופן לא רשמי" - ואולם, לדבריו, "בדרום לבנון לא פינו אפילו איש אחד". בדקנו האם אכן תושבי דרום לבנון לא פונו.

מי שמבצע מעקב אחר מספר המפונים בלבנון הוא הארגון הבינלאומי להגירה (IOM) של האו"ם. על פי אתר הארגון, הארגון הבינלאומי להגירה הוא "הארגון הבין-ממשלתי המוביל בתחום ההגירה ועובד בשיתוף פעולה הדוק עם שותפים ממשלתיים, בין-ממשלתיים ולא-ממשלתיים". הארגון מחזיק ב-175 מדינות חברות (ועוד 8 "משקיפות") ויש לו משרדים בלמעלה מ-100 מדינות.

הארגון הבינלאומי להגירה מבצע מעקב יומיומי אחר תנועות האוכלוסין, במטרה להביא מידע רלוונטי להיערכות ולתכנון התגובה. בפרט, הארגון עוקב גם אחרי המספרים של מי שמוגדרים "עקורים" (IDP). על פי "העקרונות המנחים לגבי סוגיית העקורים" של נציבות האו"ם לפליטים (UNHCR), עקורים הם "אנשים או קבוצות אנשים שאולצו להימלט או לעזוב את מקומות מגוריהם הקבועים בפרט כתוצאה מעימות מזוין או כתוצאה מניסיון להימנע מעימות כזה, ממצבי אלימות כלליים, מהפרות זכויות אדם, מאסונות טבע או מעשה ידי-אדם, אשר לא חצו גבולות בינלאומיים מוכרים".

הנתונים מסופקים ישירות על פי הנתונים שנאספים ברמת חדרי מבצעי החירום, בתמיכת הצלב האדום הלבנוני (LRC) והיחידה לניהול סיכוני אסונות (DRM). הנתונים נאספים בפריסה ארצית באמצעות שילוב של שיטות איסוף נתונים פנים אל פנים ומרוחקות, תוך שימוש ברשת של למעלה מ-44 סוקרים ו-3,600 מודיעים מרכזיים. מודיעים מרכזיים אלו מורכבים מפקידי ממשל, מוכתרים, נציגי קהילה ובעלי תפקידי מפתח בשכונות.

כחלק מהמעקב, הארגון גם אוסף נתונים על האוכלוסיות בלבנון מאז החלו "העימותים המזוינים" בגבול הדרומי של לבנון ב-8 באוקטובר. על פי העדכון האחרון לפני אמירתו של ליברמן שמתייחס לנתונים שנאספו עד ה-14 בנובמבר, מאז תחילת המלחמה נרשמו בלבנון 46,325 אנשים שמוגדרים כ"עקורים", כלומר כאלה שפונו מביתם כתוצאה מהשלכות העימות בין ישראל לחזבאללה. לפי הארגון, זוהי עלייה של 76% מאז ה-7 בנובמבר, אז נרשמו כ-26 אלף עקורים בלבנון. בנתונים מעודכנים יותר מה-21 בנובמבר, המספרים עומדים על כ-55 אלף עקורים (עלייה של 19% בשבוע).

לפני נתוני הארגון, 71% ממעברי האוכלוסייה מתבצעים ממחוז אחד למחוז אחר, בעוד ש-29% מהפינויים הם למקום אחר באותו מחוז. הנפות מהן מתפנים הכי הרבה לבנונים הן בינת ג'בייל (41%), מרג' עיון (37%), צור (10%) וא-נבטיה (5%). הנפות אליהן עוברים המפונים הם בעיקר צור (31%), א-נבטיה (15%), ביירות (11%), צידון (11%) ועאליי (6%). והיכן משתכנים המפונים? לפי הארגון, 70% משתכנים בקרב משפחה מארחת, 25% שוכרים דירה, 3% משתכנים בדירה שנייה בבעלותם, 2% במקלט ציבורי ופחות מ-1% בבניינים שבנייתם טרם הסתיימה.

באשר למפונים הישראלים בצפון, נציין כי על פי הדיווחים בתקשורת, אכן מדובר על מספר של כ-60 אלף מפונים מהצפון.

לסיכום, בניגוד לדברי ליברמן, לפי נתוני הארגון הבינלאומי להגירה של האו"ם, מאז תחילת המלחמה ועד מועד אמירתו פונו כ-46 אלף לבנונים מבתיהם. מאז המספר התעדכן לכ-55 אלף מפונים לבנונים. לכן דבריו של ליברמן לא נכונים.