שבועיים לדד-ליין: הנושים בחנן מור נערכים לפיצוץ המגעים להסדר

הנאמן לאג"ח ט"ו, קבוצת הביטוח הראל וקרן ההשקעות ריאליטי רוצים פרעון מיידי • גורם מוסדי: "הצדדים נערכים לתרחיש שהחברה לא תצליח לגבש הסדר, ואז הם יוכלו להציג לבית המשפט כי דרשו לפרוע את החובות כלפיהם" • האם דודו זבידה יושיע שוב?

חנן מור / צילום: אייל טואג
חנן מור / צילום: אייל טואג

שבועיים נותרו לסיום פרק הזמן של "עיכוב ההליכים" שהקציב שופט ביהמ"ש המחוזי בת"א, חגי ברנר, לקבוצת הנדל"ן חנן מור  ולנושיה הרבים. לפי דיווחי החברה מיום רביעי, נראה כי חלק מהנושים נערכים לתרחיש של כשלון המאמצים לגיבוש הסדר חוב. כך עדכנה חנן מור כי הנאמן של סדרת האג"ח ט"ו "מנסה לבצע אכיפת שיעבודים דה־פקטו, שלא כדין".

למרות ההסתבכות של חנן מור: הפחד בגזרת החוב הקונצרני בת"א מתפוגג
מגלגלות בלוף נדל"ני: החברות שכבר רצות מעל התהום  

על פי העדכון למשקיעים, החברה השיבה בימים האחרונים למכתב מה־3 בדצמבר ששלח לה הנאמן לאג"ח ט"ו, ולפיו יתרת חובה לפירעון נאמדת ב־129 מיליון שקל, והוא כולל דרישות שונות, בהן פירעון מיידי של מלוא החוב למחזיקי האג"ח, כמו גם העברת דמי שכירות בנכסים שמשועבדים לאותה סדרה בהתאם לשטר הנאמנות.

עורכי הדין של חנן מור השיבו לנאמן כי "במסגרת צו עיכוב ההליכים ובהתאם לחוק, נאסר על החברות (בקבוצה) לבצע דיספוזיציה בנכסים המשועבדים ו/או לפרוע חובות עבר כלפי נושיהם הפיננסיים". הדרישה, כך טוענים בחנן מור, מנוגדת לצו עיכוב ההליכים שנתן ביהמ"ש.

לצד זאת הודיעה חנן מור כי נושה נוסף, קרן ההשקעות ריאליטי, העוסקת בהעמדת אשראי ליזמי נדל"ן, הודיעה לה שקמה לה הזכות להעמיד את החוב שהעמידה באחד מהפרויקטים של חנן מור לפירעון מיידי. זאת משום שהחברה לא שילמה לריאליטי תשלום ריבית בסך 1.6 מיליון שקל שמועדו חל ב־30 בספטמבר. לפי הדיווח של חנן מור, הובהר כי ריאליטי "טרם העמידה את החוב לפירעון מיידי והיא שומרת על מלוא זכויותיה בקשר לכך".

דרישת פירעון מיידי לחוב של כחצי מיליארד שקל להראל

שתי ההודעות החדשות מתלוות לדרישה ברוח דומה שהציבה קבוצת הביטוח הראל, ביום חמישי האחרון. אז הודיעה חנן מור כי נדרשה לפירעון מיידי של חוב שהעמידה לה הראל כחלק ממסגרת אשראי, בסכום כולל שמוערך בכ־484 מיליון שקל. המימון נועד להקמת פרויקט "דירה להשכיר" ברמת אפעל, בשותפות בין שני הצדדים.

מדובר בצעדים שנוקטים הנושים כחלק מההיערכות שלהם ליום שבו יסתיים צו עיכוב ההליכים, עד אז אמורה החברה לגבש מתווה להסדר חוב מול נושיה השונים. לפי גורם מוסדי בכיר, "הצדדים נערכים לתרחיש שהחברה לא תצליח לגבש הסדר, ואז הם יוכלו להציג לבית המשפט כי דרשו לפרוע את החובות כלפיהם".

כאמור, ב־28 בנובמבר העניק שופט המחוזי בת"א ברנר פרק זמן של 30 יום לעיכוב הליכים עבור יזמית הבנייה למגורים המסובכת. בהסכמת הנושים מונה קודם לכן דודו זבידה לנהל את קבוצת חנן מור לצורך גיבוש הסדר, ונותר לו פרק זמן מירבי של שבועיים לשם כך. זבידה הוא מי שהציל בעבר את חברת הנדל"ן מבנה שהיתה על סף קריסה והפך אותה לסיפור הצלחה. חלק מהנושים מקרב הגופים המוסדיים מאמינים ביכולותיו להציג מתווה להסדר חוב אפילו קודם לפרק הזמן שהעניק ביהמ"ש.

עם זאת, מצבת החובות של חנן מור עצומה ונאמדת (במונחי הקרן של החוב) בכ־2.7 מיליארד שקל. מתוכם חוב של מעל ל־600 מיליון שקל בחמש סדרות אג"ח, 1.3 מיליארד שקל לקונסורציום מלווים לרכישת הקרקע ב"שדה דב", לצד חובות נוספים לבנקים וגופי אשראי נוספים.