האם שוק החוב הקונצרני נחסם לענף המימון החוץ בנקאי?

90 מיליארד שקל גויסו בשנה האחרונה בשוק באג"ח, שהפך ריכוזי ומוטה בנקים וחברות נדל"ן מניב חזקות • וגם: מי החברה שגייסה הכי הרבה חוב סחיר

אילוסטרציה: shutterstock
אילוסטרציה: shutterstock

למרות עליית הריבית והסיכון: שוק האג"ח הקונצרני בתל אביב רשם השנה שיא בהיקף הגיוסים - כ-90 מיליארד שקל. מדובר בעלייה של כ-5% לעומת הסך שגויס בשנה הקודמת, המלמדת על חוסנו של השוק גם לנוכח טלטלות ואירועים חריגים בעוצמתם שפקדו את כלכלת ישראל. הללו הובילו, בין היתר, לשיתוקו המוחלט של שוק הנפקות האקוויטי בתל אביב.

דמי הניהול מזנקים בקרנות הכספיות והלקוחות במלכוד
איפה לשים את הכסף ב-2024? בתי ההשקעות מהמרים על בורסת תל אביב 

עוד עולה מסיכום שערכה חברת הדירוג מידרוג, כי הריכוזיות והסלקטיביות בשוק הנפקות האג"ח עלו, כאשר עשרת מגייסי החוב הגדולים ביותר, בהם הבנקים וחברת חשמל, היו אחראים לכמעט מחצית מהסך שגויס. סקטור הנדל"ן המשיך לשמור על דומיננטיות גבוהה עם יותר משליש מהיקף הגיוס, בעיקר על ידי חברות מבוססות הפועלות בנדל"ן המניב, שנחשב לבטוח יחסית.

מנכ"ל מידרוג, אבי שטרנשוס, אומר כי השיא בגיוסי החוב הושג השנה "על אף סביבת ריבית גבוהה, תנאי מימון נוקשים והשפעות אקסוגניות, בראשן קידום הרפורמה המשפטית ומלחמת חברות ברזל". עוד ציין את היקף הגיוסים הגבוה יחסית בחודש דצמבר, כ-21 מיליארד שקל - יותר מכפול לעומת דצמבר שעבר, וזאת על רקע הירידה החדה בתשואות.

שיעורם של עשרת המגייסים הגדולים השנה מסך גיוסי החוב דומה לשיעורם בשנת 2022, אך מהווה עלייה ניכרת לעומת שיעור של כ-37% בשנת 2021. הריכוזיות הגבוהה, מעריכים במידרוג, "נבעה מחוסר ודאות וחוסר יציבות ששררו בשנתיים האחרונות, כאשר הפער בין תאגידים חזקים לחלשים נוטה להתרחב. בעוד שתאגידים חזקים יותר מנצלים את יתרונותיהם כדי לחזק את עמדותיהם, החלשים מתמודדים עם אתגרים מוגברים בגישה להון ובשמירה על אמון בקרב המשקיעים".

לאומי - הגדול בגיוסים

הדומיננטיות של סקטור הנדל"ן בגיוסי החוב נותרה גבוהה כאמור - 34% מסך הנפקות האג"ח הקונצרניות השנה לעומת 35% ו-38% בהתאמה בשנתיים הקודמות. בסקטור זה רשמו חברות הנדל"ן המניב את עיקר הגיוסים (77%) בהובלת עזריאלי, מליסרון, קבוצת מבנה, נכסים ובניין, וכן ישפרו שהשלימה לאחרונה גיוס של 980 מיליון שקל.

עזריאלי התבלטה מבין חברות הנדל"ן כשגייסה 3.15 מיליארד שקל - סך הגיוס החמישי בהיקפו בקרב כלל החברות ב-2023. במקום הראשון נמצא בנק לאומי (11.1 מיליארד שקל) ואחריו בנק מזרחי טפחות (8.1 מיליארד שקל)' חברת החשמל (5.7 מיליארד שקל) ובנק דיסקונט שגייס 4.7 מיליארד שקל.

מכה לחוץ בנקאי

מגמה נוספת שאפיינה את 2023 הייתה העלייה בביקוש בשוק לאג"ח מדורגות, ולעומתה צניחה בביקושים לגיוסים של חברות ללא דירוג. כך 35% מהיקף הגיוסים במגזר העסקי (שאינו כולל נדל"ן ובנקים) דורגו בדירוג הגבוה Aa (מקביל לדירוג AA של S&P), בדומה לשיעורם מסך החוב שגויס בשנים 2021-2022. כמחצית מהחוב שגויס השנה במגזר העסקי (51%) זכה לדירוג A, עלייה לעומת 40% ב-2022.

לעומת זאת היקף הנפקות האג"ח שאינן מדורגות היווה כ-8% בלבד מסך גיוסי החוב במגזר העסקי, וזאת לעומת כ-20% בשנת 2022. במידרוג ציינו כי על רקע עליית הסיכון במשק, "שיעורם של המגייסים הבלתי מדורגים ירד והיווה כ-25% מסך המנפיקים, בהשוואה לשיעור של כ-38% בשנת 2022.

לפי מידרוג "הירידה המשמעותית במספרם של המנפיקים הלא מדורגים ובשיעורם מסך הערך הנקוב שהונפק ב-2023, נובעת מהרעה בתנאי השוק ומסביבת ריבית גבוהה, אשר מצמצמת את התיאבון לסיכון מצד משקיעים, ומגבילה את נגישותם של המנפיקים שאינם מדורגים לשוק ההון".

עוד מזהים שם "עדות להרעה בעסקיהן של חברות הפועלות בענף המימון החוץ-בנקאי". כאשר 2023 "אופיינה בעלייה משמעותית בסביבת הריבית, המלווה באינפלציה גבוהה ובעלייה בסיכון החברות והלווים במשק. כפועל יוצא, חלה שחיקה באיתנותם הפיננסית של נוטלי האשראי החוץ-בנקאי".

אותם גופים מאופיינים בסיכון אשראי גבוה יותר, ולפי מידרוג, "ניצבים עתה מול סביבה מאקרו-כלכלית המקשה על יכולת ההחזר או מחזור החובות שנטלו, מה שמוביל לשחיקה משמעותית, רוחבית ומגמתית, באיכות הנכסים של החברות הפועלות בענף המימון החוץ-בנקאי, ובפרט לעלייה ביחס החובות הבעייתיים לתיק האשראי של החברות בענף".

היקף ההנפקות בקרב חברות המימון החוץ בנקאי הסתכם בכ-2.3 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-4.4 מיליארד שקל ב-2022, קיטון של כ-49%, וכמחצית מהגיוסים בוצעו על ידי חברה אחת - מימון ישיר. לדברי שטרנשוס, "תחום האשראי חוץ-בנקאי ימשיך לסבול ב-2024 מההשפעות השליליות של ריבית גבוהה, כאשר חברות בענף עלולות להיפגע ככל שנראה התמשכות של מצוקת הנזילות בשוק, וכן יושפעו ממוסר התשלומים, הפיגורים וכשלי חוב מצד הלווים".