על רקע התסיסה מכיוון ראשי הרשויות: תיקון חוק יעניק יותר סמכויות לוותמ"ל ויהפוך אותה לוועדה קבועה

התיקון כולל סעיף המאפשר לוועדה להרחיב מתחם פינוי־בינוי בעוד 50% משטחו, ומבטל את הצורך בהתייעצות אישית עם ראשי הערים, כך שההתנהלות תהיה רק מול הרשות המקומית • בשבוע הבא הוא יועלה לדיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה

הרב נתן אלנתן, יו''ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה / צילום: אביגיל מתתוב
הרב נתן אלנתן, יו''ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה / צילום: אביגיל מתתוב

בשיאה של התנגשות בין ראשי הרשויות לוותמ"ל: תיקון לחוק יעניק לוועדה יותר סמכויות ואף יפגע במידה מסוימת במקומם המרכזי של ראשי הרשויות בתהליך אישורן של תוכניות. התיקון יובא לדיון בשבוע הבא במועצה הארצית לתכנון ובנייה, בראשות הרב נתן אלנתן, והוא צפוי לעורר הדים רבים. 

פרשנות | העלאת מס הרכישה וחובת דיווח: משקיעי הדירות על הכוונת
התוכנית שתשנה את החישוב של היטל ההשבחה והפיצויים לטובת בעלי הדירות

הוותמ"ל, הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, פועלת מכוח החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים שאושר בשנת 2014. החוק מעניק לה סמכויות שונות, אשר למעשה הופכות אותה למעין "ועדה עליונה" לאישור תוכניות דיור - בהן גם תוכניות להתחדשות עירונית. לאחרונה חלה תסיסה מצד ראשי רשויות רבים סביב קידום שתי תוכניות בוותמ"ל, האחת תוכנית 3002 בחדרה והשנייה תוכנית גלילות דרום שאושרה אתמול (ד'). התיקון לחוק, בנוסחו הנוכחי, עשוי להעלות עוד את רף המתח בין הוועדה לבין ראשי הערים.

הוותמ"ל תוכל להרחיב שטח מתחם פינוי־בינוי ב־50%

אחד הסעיפים המרכזיים בתיקון לחוק נוגע ליכולתה להרחיב מתחמים מוכרזים ולהפוך אותם לגדולים יותר, באופן משמעותי, לעומת התוכנית המקורית. על־פי התיקון תהיה רשאית הוועדה "להרחיב את שטח המתחם מעבר לשטח שהוכרז, בהיקף הנדרש לצורך יישום מיטבי של התוכנית, ובלבד ששטח ההרחבה אינו עולה על 50% מגודל המתחם שהוכרז".

החלטה כזו בוודאי לא תהיה קלה לעיכול מבחינת ראשי הרשויות, שטוענים גם כך כי הוותמ"ל מחליטה לא פעם החלטות גדולות "מעל ראשם". יש לזכור כי מתחמי פינוי־בינוי מטבעם חולשים על שטחים גדולים למדי, שכן הם כוללים בתוכם כמה בניינים יחד, כך שהרחבתם בעד מחצית משטחם יכולה להיות משמעותית מאוד. נזכיר כי כיום יכולה הוועדה להרחיב שטח תוכנית בעד 20%.

"תיקון זה נדרש בשל המורכבות הכרוכה בתוכניות פינוי־בינוי", מסבירים מנסחי התיקון לחוק, "והצורך שמתעורר לעתים קרובות לשנות ולהרחיב את המתחם שהוכרז ולכלול בתחום התוכנית מגרשים סמוכים נוספים, לצורך תכנון מיטבי יותר ומתן מענה לצורכי ציבור ושיקולים כלכליים".

בהתייחסות מרומזת להתנגדות הצפויה מצד ראשי הערים, נכתב כי "בהתאם לקבוע בחוק נדרשת הסכמת הרשות המקומית הנוגעת בדבר להגשת תוכנית כאמור, ומטעמים אלה הרחבת סמכות הוועדה לגבי תוכניות כאמור - ראויה ומידתית".

ייעול הליכים שראשי הערים יאהבו עוד פחות

סעיף מרכזי נוסף בתיקון לחוק מתייחס לפרוצדורה קיימת, שלטענת המנסחים יוצרת סרבול ומעכבת את אישורי התוכניות: "בהתאם לחוק הקיים, הכרזה על מתחם מועדף לדיור טעונה הליך מול ראש הרשות המקומית", מסבירים שם, זאת לצד אישור מטעם הרשות המקומית.

מנסחי התיקון מדגישים כי "במצבים שבהם נדרשת התייעצות הן עם הרשות המקומית והן עם ראש הרשות, אף לא ניתן לבצע את ההתייעצות במקביל. מדובר בהליך ארוך ולא יעיל". עוד הם מציינים כי בתוכניות על קרקע מרובת בעלים או במתחם לדיור מותאם לאוכלוסייה החרדית, לא נדרשת התייעצות כפולה כזו.

בהתאם, מציע התיקון "הסדר אחיד בכל מסלולי ההכרזה, לפיו נדרשת התייעצות רק עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר. מובן כי ראש הרשות רשאי לשקף את עמדתו במסגרת החלטת הרשות המקומית לעת הדיון". במילים אחרות: ההתייעצות עם ראש העיר עצמו תתבטל ולא תהיה חלק מהתהליך. התיקון קובע כי הוראה זו תחול רק על מתחמים שטרם הוכרזו כמועדפים לדיור - אך היא בוודאי עשויה להרגיז לא מעט ראשי רשויות.

חוק הוותמ"ל יהפוך קבוע

תיקון מרכזי נוסף יהפוך את חוק הוותמ"ל, ובכך את עבודת הוועדה לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, מהוראת שעה להוראה קבועה. כיום חוק הוותמ"ל חל על תוכנית שהוגשה לוועדה למשך ארבע שנים (מיום שהוארך החוק, ב־8 באוגוסט 2021 - י"נ). התיקון החדש מציע לשנות זאת: "מוצע לקבוע כי החוק יהיה הוראה קבועה ולא הוראת שעה, זאת הן לאור התמשכות משבר הדיור והצורך במוסד תכנון ארצי קבוע שיעסוק בתכנון יחידות דיור לצד הוועדות המחוזיות, והן בשל הסמכות הנתונה לפי החוק לוועדה לתכנן את המתחמים הסובבים בתחנות המטרו, הליך שצפוי להימשך שנים ארוכות".

מה סיכויי התיקון לעבור?

המועצה הארצית לתכנון ובנייה היא המוסד העליון בעולם התכנון, אשר מוסמך לדון בנושאים הגדולים והחשובים ביותר בתחום זה. ככזו, יש לה הסמכות לדון גם בתיקון חוקים הנוגעים לוועדות ארציות גדוגמת הוותמ"ל.

עם זאת, יש לזכור כי המועצה מורכבת, בין היתר, מעשרה נציגי רשויות: שלושת נציגי העיריות ירושלים, תל אביב וחיפה, נציגי עוד שתי עיריות אחרות, נציגי שלוש מועצות מקומיות ונציגי שתי מועצות אזוריות. המועצה מורכבת בסך־הכול מ־36 חברים, כך שלנציגי הרשויות אין רוב במועצה - אך הם בעלי כוח השפעה רב. לכן לא מן הנמנע כי התיקון לחוק, לאחר שיוצג במועצה בשבוע הבא, יעבור כמה וכמה תיקונים ושינויים כדי לאפשר את אישורו המליאת המועצה.

אגב, באותו דיון במועצה הארצית תדון המליאה גם בתיקון חוק משמעותי נוסף, תיקון חוק התכנון והבנייה הנוגע לחישוב היטלי השבחה ופיצויים מכוח סעיף 197 לחוק, שנוסח על־ידי מינהל התכנון ושעליו דיווחנו כאן.