הכנסות אקרשטיין קפצו ביותר מ-30% בשנה; המניה מזנקת

ברבעון הרביעי הכנסות אקרשטיין עלו ב-26.1%, ובכל שנת 2023 ההכנסות עלו ב-32.6% • בסיכום שנתי, מגזרי פעילות ההנדסה והתעשייה, צמחו אך מגזר התעשייה בחו"ל והפעילות הנדל"ן ירדו בהשוואה לתקופה המקבילה • בקבוצה התייחסו להשפעות המלחמה על הדוחות: "בעקבות המלחמה זינקו הביקושים לפיתוחי המיגון אותם מייצרת ומספקת החברה"

בניין מגדלי אקרשטיין הרצליה / צילום: בר - אל
בניין מגדלי אקרשטיין הרצליה / צילום: בר - אל

קבוצת אקרשטיין , הנמצאת בשליטת משפחת אקרשטיין (70%), פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון האחרון של שנת 2023. אקרשטיין, העוסקת בייצור ושיווק מוצרי בטון לענף הנדל"ן ובתחום הנדל"ן המניב, פועלת בארבעה מגזרי פעילות: מגזר התעשייה, מגזר ההנדסה, מגזר הנדל"ן המניב ותחום התעשייה בחו"ל.

הרווח השנתי של מזרחי טפחות זינק ב-10% לשיא של 5 מיליארד שקל 
הבינלאומי: הרווח זינק ב-30% ל-2.2 מיליארד שקל וההוצאות להפסדי אשראי קפצו פי 4 

הקבוצה מדווחת כי ההכנסות ברבעון הרביעי עלו בכ-26.1% והסתכמו בכ-251.5 מיליון שקל לעומת כ-199.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בכל שנת 2023, ההכנסות עלו בכ-32.6% והסתכמו בכ-1.037 מיליארד שקל, לעומת כ-782 מיליון שקל אשתקד. בדוחות צוין כי הגידול נובע מצמיחה במגזרי ההנדסה והתעשייה. 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הרביעי ירד לכ-32.2 מיליון שקל. מטעם הקבוצה נמסר כי הירידה ברווח הרבעוני נובעת מרווחי שערוך גבוהים, בסך של 31.7 מיליון שקל ברבעון אשתקד. מנגד, בשנת 2023 הרווח הנקי צמח בכ-23.6% והסתכם בכ-93.5 מיליון שקל לעומת כ-75.6 מיליון שקל אשתקד. גם ה-EBITDA בשנת 2023 גדל בכ-55.1% והסתכם בכ-182.8 מיליון שקל.

ההכנסות במגזר ההנדסה טיפסו לאור הביקוש למוצרי מיגון

ההכנסות במגזר ההנדסה ברבעון הרביעי עלו בכ-67.3% והסתכמו בכ-155.9 מיליון שקל, לעומת כ-93.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בקבוצה ציינו כי הצמיחה נובעת מביקוש למוצרי מיגון בעקבות מלחמת חרבות ברזל. בסיכום שנתי, ההכנסות בפעילות ההנדסה עלו בכ-68.9% והסתכמו בכ-582.2 מיליון שקל.

גם במגזר התעשייה נרשמה צמיחה בהסתכלות שנתית כאשר ההכנסות עלו בכ-15.5% והסתכמו בכ-366.1 מיליון שקל בהשוואה לכ-316.9 מיליון שקל אשתקד. בדוחות צוין כי הגידול נובע מהמשך הצמיחה בתחום הפיתוח הסביבתי ועיצוב הנוף. מנגד, ברבעון האחרון של שנת 2023, ההכנסות במגזר התעשייה ירדו לכ-75.5 מיליון שקל. בקבוצה מסבירים כי הקיטון נובע ממלחמת חרבות ברזל על רקע ההאטה בפעילות אתרי הבנייה והתשתיות בישראל, עקב מחסור בכוח אדם או מגבלות ביטחוניות אחרות.

הירידה בהתחלות הבנייה הובילה לחולשה במגזר התעשייה בחו"ל 

ההכנסות במגזר התעשייה בחו"ל בשנת 2023 הסתכמו בכ-59.1 מיליון שקל, לעומת כ-91.9 מיליון שקל אשתקד. בקבוצה מסבירים כי הירידה נובעת מקיטון בביקוש למוצרי החברה עקב ירידה בהתחלות הבנייה. גם בהסתכלות רבעונית נרשמה חולשה בהכנסות במגזר שהסתכמו בכ-13.3 מיליון שקל, לעומת כ-21.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בכל הנוגע לפעילות הנדל"ן, ה- NOI בשנת 2023 ירד לכ-22.8 מיליון שקל לאור הירידה בשיעור התפוסה בתחום המסחר אשר קוזז בחלקו בעליית דמי השכירות. גם ברבעון הרביעי של השנה ה-NOI ירד לכ-5.3 מיליון שקל, לעומת כ-5.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

אהוד דנוך, מנכ"ל קבוצת אקרשטיין התייחס לדוחות והדגיש: "אנו גאים לסכם שנת שיא בכל המגזרי הפעילות שהיא תוצאת המאמצים הניכרים, שאנו עושים להרחבת הפעילות לצד המשך שיפור היעילות התפעולית. במהלך שנת 2023 חווינו ביקושים גבוהים למוצרי החברה בתחומי הפיתוח הסביבתי, הבנייה והתשתיות. בעקבות המלחמה זינקו הביקושים לפיתוחי המיגון אותם מייצרת ומספקת החברה. אנו צופים שתפיסת הביטחון והמיגון של מדינת ישראל תעבור שינוי בשנים הקרובות, תהליך שיחדד את הצורך בפתרונות המיגון והבניה המתועשת של 'אקרשטיין'.