העסקה שתגדיל את פוטנציאל הנפט של קבוצת דלק ב-100 מיליון חביות

הקבוצה סיימה את שנת 2023 עם הכנסות של 12.3 מיליארד שקל, צמיחה של 2.8% אבל הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד ב-60% • החברה הבת איתקה צפויה להתמזג עם חברת נפט הפועלת בים הצפוני • התגמולים לשלושת בכירי קבוצת דלק הסתכמו ב-2023 בעלות מצרפית של כמעט 50 מיליון שקל

עידן וולס, מנכ''ל קבוצת דלק / צילום: רון קדמי
עידן וולס, מנכ''ל קבוצת דלק / צילום: רון קדמי

קבוצת דלק, העוסקת בחיפושי נפט וגז, פרסמה היום את הדוחות ל-2023. במקביל הודיעה הקבוצה על חלוקת דיבידנד ביותר מ-13.5 שקל למניה ובסה"כ רבע מיליארד שקל, ודיווחה גם על מו"מ מתקדם של החברה הבת איתקה עם Eni UK לצירוף לעסקים כנגד הקצאת מניות.

יצחק תשובה ובנו רוכשים 10% ממניות חברת נדל"ן ב-20 מיליון שקל  
הפניקס: רווח של 1.1 מיליארד בשנת 2023 - בדומה ל-2022 

דלק פועלת בשלושה תחומים: תחום האנרגיה בישראל, בין היתר באמצעות החזקות בשותפות ניו-מד אנרג'י שמחזיקה במאגר לוויתן; תחום האנרגיה בחו"ל, באמצעות איתקה שבבעלותה מאגרי נפט וגז בים הצפוני; ופעילויות נוספות שכוללות 25% ממניות דלק ישראל וכן 44.5% ממניות מהדרין מתחום החקלאות ובתי הקירור (החזקה שעלתה ל-55% בהמשך).

הקבוצה סיימה את שנת 2023 עם הכנסות של 12.3 מיליארד שקל, צמיחה של 2.8% לעומת 2022. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד ב-59.9% לכ-1.6 מיליארד שקל, כאשר ברבעון הרביעי החברה עברה מהפסד לרווח של 79 מיליון שקל, וההכנסות הסתכמו ב-3.1 מיליארד שקל. בחברה מציינים שבנטרול "רווחים הזדמנותיים והתאמות בגין מיסים נדחים שנרשמו ב-2022" מדובר על ירידה מ-2 מיליארד שקל ל-1.6 מיליארד שקל.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, אמר: "קבוצת דלק מסכמת את שנת 2023 עם תוצאות חזקות, עלייה בהכנסות ורווח נקי של 1.6 מיליארד שקל. התוצאות הכספיות שפורסמו ממחישות פעם נוספת את איכות הנכסים של הקבוצה, שמייצרים תזרימים חזקים ורווחים המשמשים, בין השאר, להפחתת חוב ולחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות. במבט קדימה, אנו מתכוונים להמשיך בשנת 2024 את המומנטום שליווה אותנו בשנת 2023, תוך התמקדות בפעולות השבחה להצפת ערך מנכסי הליבה החזקים של הקבוצה, וזאת לצד המשך זיהוי הזדמנויות בשוק, בעלי פוטנציאל לשמש מנועי צמיחה לקבוצה, ויצירת ערך לבעלי המניות".

ההחזקה באיתקה תיקטן ל-54%

התגמולים לשלושת בכירי קבוצת דלק הסתכמו ב-2023 בעלות מצרפית של כ-50 מיליון שקל: יו"ר איתקה גלעד מאירסון קיבל תגמולים בעלות 20.7 מיליון שקל (10.9 מיליון שקל מהם תגמול הוני), מנכ"ל ניו-מד יוסי אבו קיבל תגמולים של 17.9 מיליון שקל (11.1 מיליון שקל הוני), ומנכ"ל החברה עידן וולס קיבל תגמולים בעלות 8.3 מיליון שקל, ללא תגמול הוני.

במקביל לדוחות דלק הודיעה כאמור על מו"מ שמנהלת החברה הבת איתקה עם חברות מקבוצת Eni UK שמחזיקות בזכויות בנכסי גז ונפט בים הצפוני. התמורה תהיה בהקצאת מניות איתקה ל-ENI בשיעור כ-38%-39% ממניות איתקה לאחר השלמת העסקה, ושיעור ההחזקה של דלק יקטן מ-88.55% כיום ל-53%-54.9% עם השלמת העסקה, בהנחה שתושלם.

מניית איתקה  עולה בלונדון במהלך יום המסחר לשווי של כ-1.44 מיליארד פאונד. לפי הודעת איתקה לבורסה בלונדון, העסקה עם Eni UK תוסיף גיוון והיקפי פעילות משמעותיים לאיתקה, תייצר פורטפוליו מוביל בבריטניה, תאפשר לה צמיחה עתידית ותהפוך את Eni (החברה האם האיטלקית) לבעלת מניות משמעותית, שתתרום לאסטרטגיית החברה. העסקה לא דורשת את אישור בעלי המניות. לפי הודעת דלק, ככל שהעסקה תושלם, כושר ההפקה היומי של איתקה יגדל באופן משמעותי למעל 100,000 חביות ביום וסך הרזרבות של איתקה צפוי לגדול בכ-100 מיליון חביות נפט.