שופרסל עונה לרשות ני"ע: מינוי פרופ' שפירא לתפקיד היו"ר - בשל צורך מיידי

רשות ניירות ערך טוענת כי מינוי הדירקטורים בשופרסל נעשה ללא אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות • שופרסל: "המינויים בתוקף עד האסיפה השנתית הקרובה" • בקשר לפרופ' יצחק שפירא, בחברה נטען כי "הוא מסווג כדירקטור בלתי תלוי"

שלומי ויוסי אמיר / צילום: יח''צ, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
שלומי ויוסי אמיר / צילום: יח''צ, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

חברת שופרסל  עונה לשאלות שהפנתה אליה רשות ניירות ערך, שנוגעות למהלכים שונים שבוצעו בדירקטוריון לאחר רכישת רבע ממניותיה על-ידי האחים יוסי ושלומי אמיר. בתשובת החברה לרשות מתוארת השתלשלות העניינים סביב סדרה של מהלכים שבוצעו בדירקטוריון שופרסל והסעירו את שוק ההון בשבוע האחרון. 

התנהלות בעייתית? בינתיים האחים אמיר זוכים לאמון המשקיעים
משרד הבריאות על מינוי סמנכ"ל איכילוב ליו"ר שופרסל: "טעם לפגם"
בלעדי | בכירה נוספת עוזבת את שופרסל: סמנכ"לית משאבי האנוש התפטרה
קרדיולוג כיו"ר שופרסל? האחים אמיר מנסים להרגיע את הרגולטור, וזו התוצאה
רשות ניירות ערך לשופרסל: האם האחים אמיר הם בעלי השליטה בחברה?

סגל רשות ניירות ערך פנה לשופרסל וגם למספר גופים מוסדיים בנוגע למספר שאלות. הראשונה נגעה לכך שמונו שישה דירקטורים לדירקטוריון שופרסל, "מבלי להביא את (ה)מינויים גם לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות". בעניין זה שופרסל עונה כי היא יכולה לעשות זאת בהתאם לחוק החברות וגם לתקנון שלה.

המינויים הם בתוקף, ציינו בשופרסל, "עד למועד האסיפה השנתית הקרובה של החברה". בין הנימוקים למינוי של הדירקטורים מסבירה שופרסל כי טובת החברה תומכת בצירופם לדירקטוריון, "זאת על-מנת להפחית את חוסר הוודאות הכרוכה בשינויים במבנה החזקות בעלי העניין בחברה", וגם כדי לאפשר המשכיות בניהולה של שופרסל.

בתשובה נמסר כי "במסגרת ישיבת הדירקטוריון במסגרתה מונו הדירקטורים הנ"ל, בחן דירקטוריון החברה (אשר הורכב באותה עת משמונה דירקטורים) את זהותם של הדירקטורים החדשים, לאור כישוריהם וניסיונם המקצועי, בהתבסס על הצהרותיהם והמידע שנמסר על-ידי לחברה".

עוד צוין כי הדירקטוריון מצא שלא קיימים קשרים בין הדירקטורים החדשים לבעלי מניות מהותיים, מלבד יוסי אמיר שמונה לדירקטוריון. באשר למשה וינגרטן שמונה לדירקטוריון, ויש לו זיכה לאלטשולר שחם שהיא בעלת מניות בשופרסל, נכתב כי הוא "אינו מכהן כדירקטור מטעם אלטשולר שחם ואינו עובד של אלטשולר שחם".

מינוי פרופ' שפירא ליו"ר שופרסל: היה צורך במינוי מיידי

כאמור, לאחר המינוי של הדירקטורים בחודש שעבר, ביקשה שופרסל למנות את יוסי אמיר לתפקיד יו"ר שופרסל ואת שלומי אמיר לתפקיד המנכ"ל. אך בהמשך מוקדם יותר החודש בוטל הכינוס של האסיפה הכללית של בעלי המניות שאמורה הייתה לאשר בין היתר את תנאי שכרם של האחים אמיר. בישיבה החליט דירקטוריון שופרסל למנות את האחים למנכ"לים משותפים, ואת פרופ' יצחק שפירא, שמונה כדירקטור בלתי תלוי, לתפקיד יו"ר החברה.

לאור זאת שההחלטה למנות את יוסי אמיר ליו"ר החברה ירדה מעל הפרק, מציינת שופרסל, "סבר הדירקטוריון כי מאחר שהחברה נדרשת למנות יו"ר באופן מיידי, הרי שבשלב זה יש לבחור יו"ר דירקטוריון שאינו מועסק בחברה בשכר. כמו כן, דירקטוריון החברה סבר כי בנסיבות הנוכחיות ולעת הזו, יהיה ראוי למנות לתפקיד יו"ר הדירקטוריון דירקטור המסווג כבלתי תלוי".

הדירקטוריון החליט להקים בהקדם ועדה ייעודית, עם רוב של דירקטורים בלתי תלויים, שתבחן את אפיון פרופיל תפקידו של יו"ר הדירקטוריון ותציג את המלצותיה בעניין. "לאחר שנערך דיון כאמור, הוחלט למנות לתפקיד יו"ר הדירקטוריון את פרופ' יצחק שפירא, אשר מסווג כדירקטור בלתי תלוי", ציינה שופרסל.