בעקבות הפרסום בגלובס: אאורה מתקנת את הדיווח בדבר זכייתה בפרויקט ההתחדשות העירונית בגבעתיים

כזכור, בעירייה טענו כי הנתונים שפרסמה החברה אינם תואמים את התכנון שהיא מקדמת • בחברה מפרסמים כעת "דוח משלים" לדיווח הראשון ובו גרסה מסויגת יותר, בעקבות דרישת הרשות לניירות ערך

משרדי אאורה בגבעתיים / צילום: טלי בוגדנובסקי
משרדי אאורה בגבעתיים / צילום: טלי בוגדנובסקי

חברת אאורה  מוציאה תיקון לדיווח שפרסמה באשר לזכייתה בפרויקט התחדשות עירונית ברחוב כצנלסון 104 ו־106 בגבעתיים, זאת בעקבות זעמה של העירייה על הפרסום - ולאחר החשיפה של גלובס, לפני כשבוע וחצי. התיקןו שפרסמה החברה מגיע, כפי שהיא מציינת בעצמה, "לאור הערת רשות ניירות ערך".

החברה שמוכרת חלומות לדירות בגבעתיים, אבל בעירייה לא מכירים
שוק המשכנתאות חוזר לרמות מלפני המלחמה 
העסקאות באשקלון זינקו יותר מפי 2: כמה דירות חדשות נמכרו ברבעון הראשון?

כזכור, עיריית גבעתיים טענה כי פרסום של החברה מ־21 באפריל באשר לזכייתה בפרויקט האמור, "אינו תואם את המציאות" ולא פורסם על דעתה. מדובר בפרויקט אשר נמצא בתחומי תוכנית "מרחב תחנת המטרו נגה" שמקדמת העירייה בימים אלו - אלא שנכון לנקודת זמן זו, טרם נקבעו מצידה עקרונות התכנון לגבי כל מתחם ומתחם, והתוכנית נמצאת בשלבי גיבוש ראשוניים, ועל כך הביקורת מצידה כלפי החברה. עוד טענה העירייה כי זהו המקרה השני שבו החברה פרסמה פרטי תוכנית שאינם תואמים את התכנון שמקדמת העירייה. 

בתגובה לאותו פרסום בגלובס לפני כשבוע וחצי, ציינה אאורה בין היתר כי "הערכות החברה בדבר תוכנית שסביר שתתאפשר להיבנות במקום מתבססות על ידע מקצועי נרחב של החברה ועל עצת יועציה המקצועיים, והדיווח מדויק ומשקף זאת". בתיקון שפרסמה היום (א') הוא ברוח דברים אלו, ובעיקר מסויג יותר ומפורט פחות משהיה הפרסום הקודם. 

"הקמת הפרויקט כפופה לאישור תוכנית מפורטת חדשה"

במסגרת דוח מיידי משלים שפרסמה החברה היום נותרו פרטי הפרויקט המתוכננים על ידי החברה כפי שהיו בפרסום הראשון: "במסגרת הפרויקט צפויות להיהרס 69 יח"ד קיימות ב־3 בניינים ישנים שבמתחם, ותחתן הקמה של כ־166 יח"ד חדשות במגדל יוקרתי בן כ־30 קומות לצד מבנה מרקמי בן 9 קומות, וכן שטחי מסחר ומבני ציבור במרכז העיר גבעתיים". עם זאת, לצד התיאור הזה נוספה הבהרה זו: "הערכות החברה בדבר מספר היחידות החדשות שיוקמו מבוססות, בין היתר, על היכרות החברה עם הנהוג בעיר גבעתיים בנוגע להתחדשות עירונית, לרבות מפרויקטים קיימים של החברה בעיר, על בדיקות שערכו עבור החברה יועצים מקצועיים וכן על הנחיות תקן 21.1 (תקן השמאי הממשלתי הראשי לפינוי־בינוי - י"נ). הקמת הפרויקט כפופה לאישור תוכנית מפורטת חדשה למתחם". החברה מדגישה בהערת שוליים כי "למען הסר ספק, התב"ע הקיימת במתחם היא התב"ע התואמת לבניינים הבנויים בו נכון למועד זה". 

עוד נכתב בדיווח הקודם כי הפרויקט שבו זכתה אאורה נושק לשני פרויקטים אחרים שבהם זכתה, וכי בשלושת הפרויקטים צפויות להתפנות 179 יח"ד קיימות ו־6 חנויות קיימות, שבמקומן יוקמו 444 יחידות דיור חדשות בחמישה מבנים. בדיווח המתוקן נוספו הסתייגויות, ולפיהן מספר היח"ד שייבנו הן "בכפוף לאישור תב"ע חדשה" ו"על פי הערכת החברה". הפירוט בהמשך אותה פסקה, ולפיו הדירות ייבנו בשני מגדלים ובשני מבנים מרקמיים - נמחק מההודעה המעודכנת. 

עוד הוסיפה אאורה בהמשך הדיווח כי "במקביל, בכוונת החברה לקדם תוכנית מפורטת למתחם מול הוועדה המחוזית תל אביב, לפעול להכרזת המתחם כ'מתחם פינוי־בינוי' ב'מסלול מיסוי' בהתאם להוראות חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, וכן לפעול בהתאם לתנאים נוספים המקובלים בפרויקטי פינוי־בינוי". 

בסופו של הדיווח המקורי, כמקובל בדיווחים מעין אלו, כללה החברה הודעת "אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד" שבו היא מדגישה כי המידע המובא בדיווח, באשר לפרויקט, למספר יחידות הדיור ולתכולת הפרויקט "כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת חברה". בגרסה המתוקנת כללה החברה בחלק זה גם את המתחם והתוכנית, וגם את מועד הוצאת היתר בנייה, מה שלא עשתה בדיווח המקורי. 

הערכותיה של החברה לגבי הצפי לקבלת היתר בנייה בפרויקט - "בהתאם להערכות הנהלת החברה ובכפוף להתקיימות התנאים הנדרשים להוצאת הפרויקט אל הפועל" - נותרו כפי שהן: החברה מעריכה כי היתר לפרויקט יינתן בתוך 3-5 שנים.