הנכסים הצטמצמו ולקוחות עזבו: הרווח של אלטשולר שחם פיננסים עמד על 28 מיליון שקל

חברת הגמל והפנסיה של בית ההשקעות פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון מהם עולה כי למרות השיפור בתשואות, הרווח ירד ב-24% לעומת הרבעון המקביל אשתקד • החברה תחלק דיבידנד של 21 מיליון שקל • מנכ"ל החברה הציבורית יאיר לוינשטיין: "רואים פוטנציאל במנועי צמיחה נוספים דוגמת ההשקעות האלטרנטיביות"

יאיר לוינשטיין, מנכ''ל אלטשולר שחם פיננסים / צילום: סם יצחקוב
יאיר לוינשטיין, מנכ''ל אלטשולר שחם פיננסים / צילום: סם יצחקוב

הרווח הכולל של אלטשולר שחם פיננסים , החברה הציבורית של בית ההשקעות שעיקר פעילותה בתחומי הגמל והפנסיה, רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של כ-28 מיליון שקל. מדובר בהמשך ירידה לעומת כ-32 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2023 ולעומת כ-37 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (ירידה של כ-24%). במקביל, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-21 מיליון שקל.

אלטשולר שחם הגזים? החשיפה של כספי הישראלים לחו"ל בשיא כל הזמנים 
רווח של 1.3 מיליארד שקל למזרחי טפחות גם כשהכנסות המימון ירדו והאשראי האט 

ההכנסות מדמי ניהול, נטו ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו בכ-229 מיליון שקל, לעומת כ-230 מיליון שקל ברבעון הקודם ולעומת כ-265 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה אל מול התקופה המקבילה נובעת בעיקר מירידה ביתרת הנכסים המנוהלים וקיטון בשיעור דמי הניהול הממוצעים שגובה החברה. סך ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-232 מיליון שקל לעומת כ-233 מיליון שקל ברבעון הקודם ולעומת כ-270 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נכסי הגמל שבניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה הסתכמו בסוף מרץ לכ-128.6 מיליארד שקל. זאת לעומת 137 מיליארד שקל שניהלה החברה בסוף הרבעון המקביל אשתקד. למרות זאת אלטשולר שחם הינה עדיין החברה הגדולה ביותר בשוק קופות הגמל בישראל (לרבות תכנית חסכון לכל ילד) והיא מחזיקה בנתח שוק של כ-16.8% מסך הנכסים המנוהלים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות. הירידה בהיקף הנכסים בתחום הגמל מגיעה בשל עזיבה של כ-300 אלף עמיתים במהלך השנה שבין שני הדוחות. נכון לסוף הרבעון הראשון לחברה כ-3 מיליון לקוחות במוצרי הגמל (כולל קרנות השתלמות).

מספר עמיתי הפנסיה של אלטשולר עומד על 400.5 אלף איש

נכסי קרנות הפנסיה שבניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה הסתכמו ליום 31 במרץ 2024 ב-29.05 מיליארד שקל, והם צמחו בכ-6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כאן נרשמה עלייה של 3% במספר העמיתים, בין היתר כיוון שקרן הפנסיה של אלטשולר שחם היא אחת מארבע קרנות הפנסיה הנבחרות שזכו במכרז של רשות שוק ההון, ולכן מצורפים אליה עמיתים שלא בחרו באופן אקטיבי קרן פנסיה. בסך הכל עומד מספר עמיתי הפנסיה של החברה על 400.5 אלף איש.

אחרי שנחשף בגלובס כי החברה מתכוונת להקטין את החשיפה שלה לסקטור המניות בישראל ל-10% בלבד מתיק המניות (כיום מחזיקה בכ-20% מתיק המניות שלה בישראל), בדוח הדירקטוריון ניתנה התייחסות מסוימת למדיניות ההשקעה העתידית של החברה, אם כי לא בצורה מפורטת מאוד.

"בכוונת הנהלת החברה להמשיך ולבחון הרחבת תחומי פעילות החברה, בין היתר באמצעות איתור הזדמנויות עסקיות חדשות ואפשרויות ליצירת שיתופי פעולה עסקיים רלוונטיים, כגון תחום האשראי ותחום הפצת מוצרים פיננסיים ופנסיונים. במהלך הרבעון הראשון לשנת 2024, הותירה אלטשולר גמל בכל הנוגע לנכסים שבניהולה את החשיפה לרכיב המניות באפיק הסחיר והלא סחיר ברמה של כ-50% במסלולים הכלליים. החשיפה המרכזית בישראל באפיק המניות נותרה למניות הבנקים והחשיפה העיקרית בחו"ל נותרה למדדים המובילים בארה"ב ולמניות המשתייכות אליהם. אלטשולר גמל הגדילה את החשיפה לאג"ח ממשלתיות בארה"ב במהלך הרבעון הראשון לשנת 2024", נכתב.

באלטשולר שחם פיננסים מזכירים כי במהלך הרבעון השלימה החברה את עסקת iFunds (איי פאנדס) וכן מספר גיוסים לקרנות השונות. נכון למועד הדוח, סך הנכסים האלטרנטיביים המנוהלים והמופצים בתחום פעילות זה עומד כ 207- מיליון דולר.

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים, התייחס לתחום ההשקעות האלטרנטיביות ואמר כי החברה ממשיכה במאמצים לפיתוח מנועי צמיחה נוספים, לצד פעילות הליבה בתחומי הגמל והפנסיה. "פעילויות אלה כוללות, בין היתר, את הפעילויות השונות בתחום ההשקעות האלטרנטיביות ובהם iFunds. אנו מאמינים כי תרומתן תבוא לידי ביטוי בתוצאות ככל שנתקדם עם פיתוחן. אנו שבעי רצון מקצב ההתקדמות ורואים פוטנציאל כלכלי משמעותי במנועי צמיחה חדשים".