לאומי יבצע הפחתה נוספת של חצי מיליארד שקל על ההשקעה בארה"ב, אך עדיין ישמור על רווחיות גבוהה

בנק לאומי דיווח לבורסה כי הוא צפוי לבצע הפחתה נוספת בשווי ההחזקות שלו בבנק האמריקאי וואלי • בבנק מעריכים כי ההפחתה תחתוך 30%-25% מהרווח הנקי ברבעון השני, אך עפ"י ההערכות הוא יעמוד על יותר ממיליארד שקל

בנק לאומי / צילום: איל יצהר
בנק לאומי / צילום: איל יצהר

ההשקעה של בנק לאומי  בבנק האמריקאי וואלי (Valley) ממשיכה לעלות לו בהפחתות ענק. לאומי, הבנק הגדול בישראל במונחי שווי שוק, דיווח לבורסה (ג') כי לאור הירידה במניית הבנק האמריקאי מתחילת השנה הוא בחן את הצורך בהפחתת שווי נוספת של ההשקעה בו. "על פי הערכות ואומדנים ראשוניים, הבנק מעריך כי תירשם ירידת ערך, וכי סך השפעת ההשקעה בוואלי על תוצאות הרבעון השני לשנת 2024 הינה קיטון ברווח הנקי של הבנק בסך של כ-550 מיליון שקל לאחר השפעת המס".

מנהל ההשקעות שמעריך: אלה המניות עם פוטנציאל הקפיצה הכי גבוה בבורסה
למשוך את קרן ההשתלמות ולשלם מס מופחת: הצעד שמקדם האוצר

לאומי מוסיף כי אומדן זה ישוב וייבחן עד למועד פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני, ככל שיתגלו סימנים חדשים אשר יצביעו כי ירידת הערך הינה בעלת אופי זמני. "לפי הערכות ראשוניות, הפחתת שווי זו צפויה להקטין את הרווח הנקי של הבנק לרבעון השני בכ-25%-30%. להפחתת השווי כאמור לא צפויה להיות השפעה משמעותית על הלימות ההון הרגולטורי של הבנק". מכאן ניתן להסיק שהרווחהרבעוני שיציג הבנק לאחר ההפחתה יעמוד על כ-1.3 מיליארד שקל ואולי אף יותר.

את מניותיו בבנק וואלי קיבל לאומי עת מיזג את זרוע הפעילות שלו בארה"ב לתוך וואלי בספטמבר 2021. המיזוג הושלם כחצי שנה לאחר מכן, בחודש אפריל 2022 בעסקה שבה 90% מהתמורה שולמה ללאומי באמצעות מניות הבנק האמריקאי והיתרה במזומן. כתוצאה מהמיזוג הפך בנק לאומי לבעל המניות הגדול בוואלי, והוא מחזיק ב-14.2% ממניותיו אך אינו מוגדר כבעל שליטה לאומי רשם רווח נטו ממס של 645 מיליון שקל בדוחות לסיכום שנת 2022 כתוצאה ממהלך המיזוג.

מאז השלמת המיזוג מציג בנק לאומי בדוחותיו את ההשקעה בוואלי לפי שיטת השווי המאזני, שבה הוא מבצע שיערוכים מדי תקופה לערך מניות וואלי שבידיו (הנסחרות בבורסה האמריקאית). שווי המניות הלך וירד מאז הושלם המיזוג - מ-3 מיליארד שקל באפריל 2022, ל-2.8 מיליארד שקל בסוף 2023, ובהמשך ל-2.1 מיליארד שקל בתום הרבעון הראשון השנה ולכ-1.8 מיליארד שקל בלבד כיום (ירידה של כ-40% מתחילת השנה).

וואלי אינו בליגה של הבנקים הגדולים ביותר כדוגמת סיטי או בנק אוף אמריקה. הוא נחשב לבנק "אזורי" בינוני בגודלו הפועל במספר מדינות בארה"ב. לבתחילת השנה שעברה נקלעו הבנקים האזוריים בארה"ב למשבר שבעקבותיו צללו גם מניות וואלי בנק והובילו להפחתה גדולה ראשונה שביצע לאומי בשווי החזקותיו ברבעון הראשון של 2023 , בסכום של 1.1 מיליארד שקל.

אלא שהצרות שפקדו את הבנקים האזוריים בארה"ב טרם הסתיימו. באפריל דיווחנו בגלובס כי עולה החשש שלאומי יידרש למחיקת ענק נוספת בגין שווי מניות וואלי - מה שאכן קרה בפועל. זאת לאחר שסוכנות S&P הורידה את תחזית הדירוג לוואלי, כחלק מהורדת תחזיות לארבעה בנקים אזורים נוספים.

היה זה לאחר שהבנק דיווח על תוצאות שנת 2023. מהדוחות עלה כי ברבעון הרביעי נחתך הרווח הנקי של ב-60% ביחס לרבעון האחרון בשנה הקודמת והסתכם ב-71.6 מיליון דולר. בוואלי בנק ציינו אז כי העלייה בשיעור הריבית בארה"ב הקטינה את קצב צמיחת מתן האשראי של הבנק. בשנה החולפת ירדה המניה בשיעור מתון יותר של כ-16%.

בנק וואלי הוקם בשנת 1927. לפי אתר הבנק האמריקאי היקף נכסיו נאמד ב-61 מיליארד דולר, כאשר פקדונות הלקוחות מסתכמים ב-49.1 מיליארד דולר. מנכ"ל ויו"ר הבנק הוא אירה רובינס והמטה שלו ממוקם בניו ג'רזי בארה"ב. מדובר בבנק המפעיל 230 סניפים בין היתר במדינות ניו יורק, ניו ג'רזי, פלורידה, קליפורניה ועוד. מדובר בבנק מסחרי שמציע ללקוחותיו לפתוח חשבונות עובר ושב (עו"ש), חסכונות, משכנתאות לצד שירותים נוספים.

בנק לאומי המנוהל על ידי חנן פרידמן נסחר סביב שווי שוק של 50 מיליארד שקל. מניית הבנק עלתה בכ-15% מתחילת השנה ובכ-21% בשנה החולפת.