המיכללות שוב עושות כותרות

לשכת עוה"ד מתנגדת להכרה אוטומטית בבתי ספר זרים למשפטים * פרופ' מיכאל קורינלדי, ראש שלוחת מנצ'סטר: "זו התנגדות אינטרסנטית"

הוועד המרכזי בלשכת עוה"ד, הוציא בישיבתו האחרונה בשבוע שעבר, החלטה מפורטת בעניין המיכללות ללימודי משפט. הוועד דן בהצעת החוק שהוגשה לאחרונה לכנסת, לתיקון חוק לשכת עוה"ד, שיאפשר הכרה אוטומטית בבוגרי שלוחה למשפטים של מוסדות בחו"ל, אוטומטית, אם המוסד בחו"ל קיבל הכרה.

לטענת לשכת עוה"ד, הדבר יביא ל"מסחור התואר במשפטים על ידי שלוחות בלתי מבוקרות, דבר שיגרום בהכרח לירידת הרמה המקצועית של העוסקים במקצוע ולמכשלה בציבור הרחב שעלול למצוא עצמו ניזוק על ידי ייצוג לא מקצועי".

חברי הוועד ציינו בהחלטתם, כי הם מביעים מורת רוח מכך ש"שיקולים זרים, שנועדו לאפשר למי שלומד מספר שנים במוסד שלא טרח כלל לקבל הכרה מראש, יביאו לכך שאותו מוסד יקבל הכרה בדיעבד בדרך של חקיקה, כאשר ברור שהלימודים בו התקיימו ללא כל בקרה וללא כל פיקוח.

"הלשכה מתריעה על כך שמשרד המשפטים יזם, כנראה בהשפעת משקיעים פרטיים, הצעת חוק אשר יישומה יהרוס סופית את מקצוע עריכת הדין ויגרום נזק לציבור הרחב על ידי כך שכל המוסדות הרלבנטיים כיום לנושא רישוי אוניברסיטאות או מיכללות למשפטים, יאבדו את סמכויות הפיקוח שלהם".

במהלך הדיון דובר, בין השאר, על השלוחה למשפטים של אוניברסיטת מנצ'סטר. בדיון צויין, כי ועדת המיכללות, דחתה את בקשת השלוחה לקבל אישור. עם כניסתו לתוקף של החוק החדש, תוכל השלוחה לקבל אישור פעולה, מבלי שיופעלו מנגנוני פיקוח לבדיקת תנאי ההוראה שם.

פרופ' מיכאל קורינלדי, העומד בראש ביה"ס למשפטים של שלוחת מנצ'סטר, מכחיש טענה זו: "אוניברסיטת מנצ'סטר מעולם לא הגישה בקשה לוועדת המיכללות. זו אוניברסיטה מספר 3 או 4 באנגליה, והיא לא תפנה לגוף לא אקדמי. האוניברסיטה פנתה למועצה להשכלה גבוהה, עוד בקדנציה של שר החינוך לשעבר, פרופ' אמנון רובינשטיין, והמועצה אישרה את התוכנית ונתנה אישור פעולה. שלוחה זו פועלת מכוח אישור של המועצה".

קורינלדי אומר, כי הסטודנטים הלומדים בשלוחה הישראלית של אוניברסיטת מנצ'סטר, הם בעלי הכשרה של מוסד חו"ל, ומקבלים אישור לשכת עוה"ד באנגליה, על כשירותם לשמש כעורכי דין בחו"ל. "המימסד האקדמי ועורכי הדין באנגליה, מקבלים את הסטודנטים כבעלי כשירות. מי שכאן מנסה לקיים מאבק נגד, זה גוף אינטרסנטי לשכת עוה"ד" אומר קורינלדי, "בעל-פה הם אומרים, ש'האוטובוס מלא'. בכל הכבוד, זו לא טענה. אחד היסודות של מקצוע חופשי, הוא שגם הכניסה אליו תהיה חופשית. אז שיגידו את האמת.

"הטיעון של מסחור של תואר במשפטים, מוטב לו שלא ייאמר. משפטים זה לא מקצוע באולימפוס. הם צריכים לכוון את המאבק שלהם נגד המיכללות הלא אקדמיות ונגד שטף הסטודנטים שבאים מאוניברסיטאות שונות בעולם, ולא נגד שלוחה מסוגנו שמנהלת לימודים תחת שורת פיקוחים שאין לאף אוניברסיטה כאן. מעבר לזה, קיימת החלטה של לשכת עוה"ד מלפני כחודשיים, לשתף איתנו פעולה לתואר שני, בכל המחוזות בארץ, והתוכנית הזו קורמת כעת עור וגידים ועוברת את אישור כל המוסדות האקדמיים".

ראש ועדת המיכללות כיום, מנכ"ל משרד המשפטים, נילי ארד, אישרה כי מיכללת מנצ'סטר פנתה לוועדה לקבלת היתר. בעניין שיתוף הפעולה עם המיכללה ללימודי תואר שני, אומרים בלשכה, ש"תואר שני זה משהו אחר". « «המיכללות שוב עושות כותרות «לשכת עוה"ד מתנגדת להכרה אוטומטית בבתי ספר זרים למשפטים * פרופ' מיכאל קורינלדי, ראש שלוחת מנצ'סטר: "זו התנגדות אינטרסנטית"

צרו איתנו קשר *5988