הקריה האקדמית שכרה ממצלאווי 2,500 מ"ר באור יהודה ב-10 דולר למ"ר לחודש

קיבלה אופציה לשכור 2,500 מ"ר נוספים * מונטה ויז'ן שכרה 450 מ"ר ב-11 דולר למ"ר

הקריה האקדמית של קרית אונו שכרה מהיזם סמי מצלאווי 2,500 מ"ר בגימור מלא בבניין המשרדים "המניפה", שבנה במרכז העסקים של אור יהודה. הקריה תשלם 10 דולר למ"ר לחודש, צמוד למדד, בחוזה לשנתיים עם אופציה לשלוש שנים נוספות. דמי השכירות במקרה של מימוש האופציה יקבעו במו"מ.

בנוסף תשלם הקריה דמי ניהול של 2.5 דולר למ"ר לחודש, לחברת הניהול ג'נרל בילדינג (בבעלות קרוב משפחה של מצלאווי), בתנאים זהים. הבניין הוא בן 5,000 מ"ר שטח מניב. פרטים ראשונים על העיסקה פורסמו בעבר במדור זה.

בנוסף, קיבלה הקריה אופציה, בתוקף עד סוף 2004, לשכור את יתרת הבניין, 2,500 מ"ר, באותם דמי שכירות. מעריכים כי הקריה תנצל את האופציה, לאור הגידול המהיר בפעילותה.

מצלאווי הבהיר, כי אינו מתחייב להעמיד את השטח לרשות הקריה, אם ימצא שוכרים עד סוף השנה.

העיסקה מצביעה על עלייה מסוימת בדמי השכירות למשרדים באור יהודה, לאחר תקופה ניכרת של שפל בביקוש ובמחירים.

הקריה האקדמית של קרית אונו היתה ידועה בעבר בשם השלוחה הישראלית של אוניברסיטת מנצ'סטר. המשרדים והשטחים באור יהודה מיועדים למשרדים לסגל ולחלק מכיתות הלימוד.

בעיסקה נוספת, שכרה חברת הייבוא מונטה ויז'ן משרדים בשטח 450 מ"ר בבניין "אביב 2000" - בניין משרדים נוסף שמצלאווי בנה באור יהודה. החברה תשלם 11 דולר למ"ר לחודש, צמוד למדד, בחוזה לשלוש שנים עם אופציה לעוד שנתיים. דמי השכירות יעלו ב-5% במקרה של מימוש האופציה. יתכן שהחברה תשכור בעתיד 400 מ"ר נוספים, באותם תנאים. מונטה ויז'ן מייבאת מסכי טלוויזיה גדולים, לענף הפירסום.

מצלאווי בנה במרכז העסקים של אור יהודה שלושה בניני משרדים, בשטח מניב כולל של 16 אלף מ"ר.