גרוניס ממליץ: לא להדיח את אלשיך ולא להעמידה לדין משמעתי

‎נשיא העליון קובע כי התיקונים שביצעה אלשיך בפרוטוקול הדיון אינם "זיוף" - והחליט להסתפק בכך שהבהיר לאלשיך כי הוא "רואה בחומרה" את המקרה ולתייק את מכתבו בעניינה בתיקה האישי ■ הערכה: השר נאמן יאמץ את המלצתו

שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ורדה אלשיך, לא תועבר מכהונתה כשופטת ואף לא תועמד לדין משמעתי בבית הדין המשמעתי לשופטים, בעקבות התנהלותה בפרשת "הפרוטוקול המשופץ", שנחשפה ב"גלובס" - כך החליט היום (ב') נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס.

על-פי ההערכות, אם שר המשפטים יעקב נאמן יאמץ את המלצתו של גרוניס ויימנע מהעמדתה של אלשיך לדין משמעתי, תוגש לבג"ץ עתירה נגד התנהלות זו.

החלטתו של נציב תלונות הציבור על שופטים, אליעזר גולדברג, ניתנה לפני כחודשיים. הנציב מצא את התלונות שהוגשו לו בעניינה של אלשיך, ובראשן תלונת ועד מחוז תל-אביב של לשכת עורכי הדין, מוצדקות.

לדברי גולדברג, אלשיך ערכה שורה של תיקונים מהותיים בפרוטוקול דיון שנערך באולמה בספטמבר 2011, שחלקם נעשו במטרה להחמיר את התלונה שהגישה, בצירוף הפרוטוקול, לוועדת האתיקה של הלשכה כנגד אחד מעורכי הדין שהשתתפו בדיון.

"בעקבות החלטתו של הנציב זימנתי אליי את השופטת אלשיך, והיא נפגשה אתי פעמיים", כתב היום גרוניס בהחלטתו, שנשלחה לשר המשפטים נאמן. "במקביל, קיבלתי גם פניות מראש לשכת עורכי הדין דורון ברזילי ומיושבי ראש חמשת המחוזות של הלשכה. במכתבים אלה הביעו הכותבים את דעתם כי ראוי לנקוט הליכים נגד השופטת אלשיך, כמו העמדה לדין משמעתי או סיום כהונה לפי החלטה של הוועדה לבחירת שופטים".

"בחנתי את החלטתו של הנציב", כותב גרוניס, "דעתי היא שאין מקום לעשות שימוש בסמכותי לפי חוק יסוד: השפיטה, להציע לוועדה לבחירת שופטים להביא לסיום כהונתה של השופטת אלשיך. אין זה מסמכותי להגיש קובלנה לבית הדין המשמעתי לשופטים. עם זאת, לדעתי אף אין מקום לנקוט צעד מעין זה".

נשיא העליון מסביר כי לנציב התלונות על שופטים יש סמכות להמליץ, בשולי החלטות שבהן התלונה נמצאת על-ידו מוצדקת, להביא לסיום כהונתו של אותו שופט. אלא שגרוניס מייחס משקל לעובדה ש"בניגוד למקרים מסוימים מהעבר, לא מצא הנציב לנכון לעשות שימוש באחת מהסמכויות הנתונות לו, וברור שיש לתת משקל נכבד לכך".

עוד מציין גרוניס כי "קריאה מדוקדקת של החלטת הנציב" מגלה כי הוא לא קובע בשום שלב בהחלטתו כי התיקונים שערכה אלשיך בפרוטוקול הדיון אינם משקפים את מה שאירע ונאמר בדיון, אלא רק שהתיקונים נערכו לא בהתאם להוראות הדין. "יש הבדל מהותי בין מקרה שבו נעשה תיקון עובדתי שאין לו בסיס במציאות, במה שאירע למעשה, לעומת תיקון שהפגם שבו נובע מכך שהוא אינו תואם את הוראות הדין מבחינת הדרך שבה בוצע התיקון. מכאן שאין לדבר כלל על 'זיוף' פרוטוקול".

בהחלטתו שלא לנקוט צעדים נגד אלשיך, נתן גרוניס משקל רב גם לקריירה השיפוטית הארוכה והענפה של השופטת. "השופטת אלשיך הינה אחת מבין השופטים הוותיקים ביותר במערכת", הוא כותב, "זה למעלה מעשור היא דנה בתיקים מתחום חדלות הפירעון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב. מדובר בתיקים מורכבים ובעלי חשיבות כלכלית גדולה ביותר. השופטת אלשיך תרמה תרומה חשובה להתפתחות הדינים בתחום חדלות הפירעון".

גרוניס התייחס גם לאופק הכהונה של אלשיך, שעתידה לפרוש לגמלאות בכל מקרה בעוד כשנתיים. נשיא העליון מגלה גם כי בפגישתו עם אלשיך, היא הודיעה לו כי בכוונתה לפרוש מתפקידה כיו"ר נציגות השופטים, וכי גם לצעד זה היה משקל בהחלטתו.

לפיכך, החליט גרוניס להסתפק בכך שהבהיר לאלשיך כי הוא "רואה בחומרה" את המקרה, להזהירה מפני הישנות מקרים כאלה בעתיד ולתייק את מכתבו בעניינה בתיקה האישי.

יצוין כי לנשיא העליון אין סמכות להטיל נזיפה רשמית על שופט, וסמכות זו נתונה רק לבית הדין המשמעתי לשופטים.

"מיותר לומר שאין להקל ראש בקביעותיו של הנציב", כתב גרוניס, "כאשר מבוצע תיקון בפרוטוקול או בהחלטה יש לעשות כן אך ורק על-פי דרישות הדין. כמובן שיש חשיבות רבה להחלטת הנציב, הן ככל שמדובר בשופטת אלשיך והן מבחינת כלל שופטי ישראל".

על-פי הערכות של מקורבים לפרשה, החלטתו של גרוניס איננה מהווה סוף פסוק. כעת יצטרך שר המשפטים נאמן להחליט אם לאמץ את המלצתו של גרוניס ולא להגיש נגד אלשיך קובלנה משמעתית. אם כך יבחר, אפשר שתוגש עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה, והרכב של שופטי בית המשפט העליון יצטרך לבחון את סבירות החלטת השר ובעקיפין גם את סבירותה של המלצת נשיא העליון.

"פיחות באמון הציבור במערכת המשפט"

יו"ר ועד מחוז תל-אביב בלשכת עורכי הדין, עו"ד אפרים נוה, מסר בתגובה להחלטת נשיא העליון כי "לצערנו, אין בידינו להסכים להחלטת הנשיא גרוניס. העובדות כפי שנקבעו בהחלטת נציב התלונות על השופטים מחייבות נקיטת צעדים כלפי השופטת אלשיך ולכל הפחות העמדתה לדין משמעתי. יתרה מכך, הוותק הרב של השופטת אלשיך היה צריך להחשב דווקא כשיקול לחומרה, בבחינת 'אם בארזים נפלה שלהבת'.

"אם כבוד הנשיא גרוניס יבחר להשמיע בעתיד תלונות על התייחסות מצד גורמים שונים כסיבה לפיחות התמידי באמון הציבור במערכת המשפט, יהיה צורך להזכיר לו את החלטתו מהיום. מצופה כי מי שמעבירים יום וליל התנהגות של אחרים תחת שבט ביקורתם, יוכלו לעשות כן גם בביתם פנימה".

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, שקרא להדחתה של אלשיך מתפקידה, מסר: "אני מכבד את החלטת נשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט אשר גרוניס, אף שאני עדיין סבור כי לאור מעשיה, ובעיקר נוכח ממצאי הנציב גולדברג דבק רבב, שאינו קל, בלגיטימציה להמשך כהונתה של כבוד השופטת ורדה אלשיך.

"אני מקווה שהאזהרה החמורה שקיבלה השופטת אלשיך תמנע הישנות מקרים דומים בעתיד, שכן האימון במערכת המשפט בישראל הוא אחד מאבני-היסוד החשובות ביותר בחברה דמוקרטית. לשכת עורכי הדין תמשיך לפעול כדי להבטיח שאמון זה לא יופר".

עו"ד אלי זהר מסר בתגובה: "אני מאוד שמח על ההחלטה של הנשיא. אני חושב שההחלטה מידתית מאוד, והיא עשתה איזון נכון בין המשגה שנפל לבין הנסיבות הכלליות של האדם ושל העבירה ושל מה שהשעה צריכה. אלה היסודות שצריך להביא בחשבון כשבאים לשפוט שגגה שנפלה תחת ידו של שופט. זה מעשה ראוי, והוא מעמיד את כל הפרשה בפרופורציה הראויה".

עו"ד רם כספי מסר בתגובה: "נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, הוא איש חכם ואציל. החלטתו מאוזנת ומידתית, והחשובה מכול היא הקביעה שהשופטת אלשיך לא זייפה את הפרוטוקול, ששיקף נאמנה את מהלך הדברים. השופטת אלשיך היא מהטובות שיש במחוזותינו, ואני מאחל לה לשבת על כס השיפוט עוד שנים הרבה".