פגוט: אל תיבהלו מהשיאים בשוק - העליות יימשכו; מדוע?

האסטרטג הראשי של קבוצת איילון קורא לקנות מניות היום: "רכישת מניות מזכירה רכישת רכב מליסינג - נרכוש בגלל המחיר, על אף הבעיות"

יניב פגוט, האסטרטג הראשי של קבוצת איילון, טוען כי אין להיבהל מהשיאים הטריים בבורסה וכי הריבית הנמוכה, תהליך הדה-רגולציה ומעבר של משקיעים משוק הנדל"ן לשוק ההון תומכים בהמשך עליות בשוק המניות.

"רכישה של שוק המניות בת"א מזכירה במידה רכישת רכב מחברת ליסינג - נרכוש בגלל המחיר ועל אף הבעיות הכרוכות בכך", טוען היום (א') פגוט, תוך שהוא מציין שהמשקיעים "מתעלמים מצעקות השבר של ממשלת ישראל על ההסכם הרע עם איראן".

פגוט מונה מספר גורמים התומכים בהמשך עליות בבורסה:

■ הריבית הנמוכה במשק: "הריבית הנמוכה של בנק ישראל מעוררת את בלוטות הסיכון. הציבור הישראלי אינו חובב השקעה במניות ותעיד על כך החשיפה ההיסטורית הממוצעת הנמוכה שלו לרכיב המנייתי. ציבור זה נהג משך שנים להגדיל סיכון באמצעות אחזקת אגרות חוב ארוכות ואגרות חוב תאגידיות, אולם בהינתן לימון זה קרוב למיצוי מחפש הציבורי הישראלי בהובלת יועציו חלופת השקעה סבירה".

■ מעבר מנדל"ן לשוק ההון: "קרנבל בועת מחירי הדיור תומך בשוק המניות. מדי יום מדקלמים מומחים לשוק הדיור המקומי כי מדובר בבועת מחירים אשר סופה להתפוצץ וממשלת ישראל תומכת בעמדה זו. הזינוב של בנק ישראל במשקיעים מעודד אף הוא הקטנת פעילות של המשקיעים בשוק הדיור. הקטנת פעילות בשוק הדיור מזרימה משאבים פוטנציאלים נוספים לבורסה בכלל ולבורסה המקומית בין השאר".

■ דה רגולציה: "דוח הביניים לעידוד המסחר של ועדת האוזר בעתיד להפוך לדוח סופי חשוב, החלפת הנהלת הבורסה ושורת צעדים להקלות רגולוטוריות מייצרים בקרב רבים את התחושה כי הבורסה המקומית משנה כיוון".

■ עלייה צפויה ברווחי החברות, על אף שהיא מתעתעת: "הרווח המצרפי החזוי לשנת 2014 של המניות הנכללות במדד המעו"ף הינו כ-39 מיליארד שקל אל מול רווח מצרפי משקלל של 21.6 מיליארדי שקל בארבעת הרבעונים האחרונים, קרי זינוק של 17.4 מיליארד שקל המהווים כ-80%. סכום כספי של כ-11.4 מיליארד שקל המהווה חלק מרכזי מן הגידול ברווח החזוי בשנה הינו פועל יוצא מהפסד גדול וחד-פעמי של טבע בשנה שחלפה. צפוי גידול מצרפי בתרומה לרווח של פריגו ובנק לאומי (הפרשה חד פעמית גדולה ברבעון הרביעי אשתקד). ניתן לומר כי הצמיחה ברווח המשוקלל של המדד הינה פועל יוצא כמעט בלעדי של החברות טבע, פריגו ולאומי ואילו כל השינוי החזוי ברווחי שאר החברות מקזזים אחד את משנהו. הקיטון החזוי ברווחי כיל מקוזז בקיטון חזוי בהפסדי בזן ואופקו , חברה לישראל וכו'".

■ תמחור נוח: "מכפיל הרווח העתידי המשוקלל על בסיס הרווחים החזויים של חברות מדד ת"א-25 בשנת 2014 הינו 11.1 אלו מול מכפיל רווח המתבסס על רווחי החברות במדד ב-4 הרבעונים המדווחים הקודמים הינו 20.5 והדבר מלמד על זינוק חזוי ברווחיות המצרפית המשוקללת בשנת 2014. מכפיל הרווח העתידי של מדד ה-S&P 500 הינו 15.1, קרי מדד מניות הבלו צ'יפ המקומי זול מהותית".

■ ציפיות טובות ל-2015: "הנחת העבודה שלנו ברמת המקרו-כלכלה הינה צמיחה כלכלית מקומית (בנטרול הכנסות מגז) איטית בקצב של 2.5% בשנת 2014 ואילו בשנת 2015 צפויה להערכתנו האצה בקצב הצמיחה הכלכלית במשק על רקע האצה בהתאוששות הגלובלית ולפיכך על אף העובדה כי אין בידינו תחזיות רווח מספקות באשר לרווחי החברות בשנת 2015, הרי ניתן להעריך המשך גידול ברווחים".

■ תשואת דיבידנד מפתה: "תשואת הדיבידנד המשוקללת של המעו"ף הינה 2.46%, כאשר מניית בזק אחראית לכשליש מתשואת הדיבידנד המדדית ואילו מניות טבע וכיל מספקות יחדיו כשליש נוסף מתשואת הדיבידנד המדדית. תשואת הדיבידנד של מדד ה-S&P 500 הינה 2.06% בלבד. 15 חברות בלבד מתוך 26 החברות במדד חילקו דיבידנד בשנה שחלפה ואילו 11 אחרות נמנעו מחלוקת דיבידנד, זאת כאשר 12 החברות מלבד בזק,טבע וכיל חילקו יחדיו רק כשליש מתשואת הדיבידנד המדדית. בטווח הנראה לעין תמשיך תשואת הדיבידנד של המדד להיות תלויה תלות הדוקה במדיניות הדיבידנד של שלושת החברות האמורות, כאשר על ציר הזמן צפוי גידול מסוים בתשואת הדיבידנד של מניות הבנקים עם הגעתם ליעדי הלימות ההון הנדרשים".

■ אין פחד: "התיאבון הגובר לסיכון בא לידי ביטוי בצורה טובה בבחינת סטיות התקן של המניות המרכיבות את מדד ת"א-25 על ציר הזמן. השוואה בין סטיות התקן בשנה האחרונה ובשלוש השנים האחרונות של המניות המרכיבות את המעו"ף מלמדת כי 22 מתוך 25 החברות לגביהם יש נתונים בחתך הזמן האמור (אופקו נרשמה למסחר בבורסת תל אביב לאחרונה) חוו קריסת סטיות תקן משמעותיות. שלוש המניות היחידות הנכללות במדד ת"א-25 בהרכבו הנוכחי אשר חוו עלייה בסטיות התקן בהשוואה בן צמד התקופות האמורות משתייכות לקבוצת החברה לישראל. ראוי לציין כי אפילו מניית חברת בזן המצויה רגע לפני הנפקת זכויות במטרה להימנע מהסדר חובות חוותה עלייה מתונה של 12.7% בסטיית התקן אשר אינה מייצגת את הדרמה בחברה ועובדה זו מסבירה היטב את העור העבה אשר פתחו המשקיעים בשוק ההון במסגרת המרוץ אחר תשואה בעידן של ריביות נמוכות. סטיות התקן של מניות הבנקים קרסו בעשרות אחוזים והדבר משקף במידה רבה את התפישה של המשקיעים את מניות הבנקים כמניות בעלות חוסן פיננסי משופר".

לסיכום, פגוט טוען כי ישנו פוטנציאל מהותי לעליות נוספות בבורסה, פוטנציאל שלדעתו יממומש בשנה הבאה. "תשואת הרווח העתידית הנגזרת מהשקעה במניות המעו"ף על בסיס הרווחים החזויים בשנת 2014 הינה 9%, בעוד תשואת אג"ח ממשלת ישראל לטווח של 10 שנים עומדת על 3.6% לשנה, כך שפרמיית הסיכון המנייתית הינה 5.4% לשנה והיא גבוהה מהותית מן התשואה הנומינלית המתקבלת מהשקעה באג"ח ממשלתי ארוך טווח. אנו מעריכים כי פרמיית סיכון זו תתכווץ על ציר הזמן כפועל יוצא מהתרחבות מכפילי הרווח ועליית תשואות הדרגתית בשוק החוב הממשלתי ולפיכך אנו מעריכים כי קיים פוטנציאל רווחי הון לא מבוטל בבורסת תל אביב אשר צפוי להתממש בשנת 2014 היה והמגמה החיובית בשווקים המפותחים תמשך", מסר פגוט.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988