מבקר המדינה: הציבור ממשיך להיות חשוף חומרי הדברה

זאת 15 שנה אחרי שהממשלה קבעה כי יש לצמצם את השימוש בחומרי הדברה ■ ביקורת כלפי משרד החקלאות, שלא מטיל קנסות על חקלאים שבתוצרתם נמצאו שאריות חריגות של חומרי הדברה

ירקות בשוק תל אביב / צילום: תמר מצפי
ירקות בשוק תל אביב / צילום: תמר מצפי

לפני כ-15 שנה קבעה הממשלה כי על משרד החקלאות לצמצם את השימוש בחומרי הדברה בפירות ובירקות, במסגרת מדיניות ברת-קיימא לשמירה על האדם, החי והסביבה. השירותים להגנת הצומח במשרד הם שאמונים על הנושא, ומסתבר שגם כאן אנחנו מפגרים אחרי מדינות כמו ארה"ב או אירופה. מבדיקות שערך משרד המבקר בחודשים מארס-אוגוסט 2016 עולה, כי הציבור בארץ המשיך להיחשף, באמצעות צריכת ירקות ופירות, לשאריות של חומרי הדברה מסוימים שנאסרו או הוגבלו לשימוש חקלאי במדינות מערביות בעולם. הסיבה: התעוררות מאוחרת בכל הנוגע להערכות הנזק מהשימוש באותם חומרים והתקנת תקנות בהתאם.

לפי דוח המבקר, במועד סיום הביקורת, כחמש שנים לאחר שנחקק החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, טרם הותקנו תקנות בעניינו. "בעקבות כך, לא ניתן להבטיח שהתוצרת הצמחית המיוצרת בארץ ומשווקת לצרכן המקומי תעמוד באמות מידה של איכות ושל בטיחות".

ביקורת אחרת מופנית כלפי משרד החקלאות בכל הנוגע להדרכת עבודת החקלאים במטרה למנוע קיומן של שאריות חומרי הדברה במזון. למרות שאלה צומצמו באופן ניכר, המבקר קובע כי "צמצום זה אינו מתיישב עם היעד שקבע המשרד - הפחתת השימוש בחומרי ההדברה".

פיקוח שאריות חומרי ההדברה נעשה באמצעות סקר שמשרד החקלאות עצמו מבצע. בתוכנית זו מצא משרד המבקר חולשות בבחירת הדגימות ובעיקר באי-פרסום ממצאי הסקר, למעשה, מאז 2010 ועד כה פורסמו ממצאים פעם אחת בלבד, כך שגם הציבור לא יכול לקבל מושג באשר למזון שהוא צורך. באותן בדיקות נמצאו חריגות, ואם כאן קיווינו שהמפרים ייקנסו - מסתבר שלא כך הדבר. "משרד החקלאות כמעט שלא השתמש בכלי האכיפה של קנס מינהלי שהוא מוסמך להטיל על חקלאי שבתוצרתו נמצאו שאריות חריגות של חומרי הדברה. מתוך 98 מקרים של דגימות עם ממצאים חריגים שמצא המשרד בסקר השנתי שלו לשנת 2014, רק במקרה אחד הוא הטיל קנס מינהלי; ובשנת 2015, מתוך 96 מקרים כאלה רק ב-11 מקרים הטיל את הקנס. כמו כן, רק במיעוט מן המקרים שבהם נמצאו דגימות חריגות פתח המשרד בחקירה לבירור העניין".

המלצות המבקר הם כי משרד החקלאות ומשרד הבריאות (שגם הוא אמון על הנושא) יפעלו לעדכון הרגולציה בתחום חומרי ההדברה, בעיקר כדי להגן על ילדים ותינוקות החשופים במיוחד להשפעתם השלילית של חומרי ההדברה. עוד מצפה המבקר, כי משרד החקלאות יגביר את הפיקוח, האכיפה ואת ההדרכה לחקלאים (כולל נקיטת פעולות במטרה לצמצם את פגיעת האוכלוסייה המוחלשת - (בעיקר עובדים זרים) העוסקת בענף לאור חשיפה לחומרי הדברה. 

ממשרד החקלאות נמסר בתגובה: "בימים אלה משרד החקלאות מקדם שינוי במדיניות השימוש בחומרי הדברה בפירות ובירקות למען שמירה על בריאות הציבור, ובכך ישלים את הטיפול בפיקוח ובקידום נושא הפחתת השימוש בחומרי הדברה.

"המשרד בוחן את האפשרות להמליץ לוועדה הבין-משרדית לה שותפים משרדי החקלאות, בריאות, הגנת הסביבה וכלכלה, לאשר את השימוש בחומרי הדברה המותרים באירופה, בהסתמך על הליך הרישוי שמבוצע באירופה, ללא צורך בהליך המתרחש כיום לרישוי חומרי הדברה בישראל.

"בנוסף, המשרד בוחן את האפשרות להמליץ לוועדה הבין-משרדית בהשתתפות משרדי החקלאות והבריאות לתקן את תקנות שארתיות חומרי ההדברה המותרים בשימוש על-פי תקינה בינלאומית, בהתאם לתקינה במדינות מערביות, ולתקן את המצב הנתון כיום, כך שהשארתיות המותרת בישראל תהיה תואמת לרמה המותרת בשווקי היעד.

"יתר על כן, המשרד מסכים עם דעת המבקר כי סקר הדגימות אינו מהווה תחליף ראוי לפיקוח בשטח, הדורש תקני כוח-אדם רבים. אולם לצערנו, ההחלטה להגדיל את כמות התקנים אינה עוד בידי אנשי המשרד. וכן, בהתבסס על פסיקת בית המשפט העליון, פעילות פיקוח ואכיפה היא פעילות שלטונית מובהקת, וכזו לא ניתן להעבירה לביצוע באמצעות מיקור חוץ. על כן, ידי המשרד כבולות, והוא משתמש בסקר הדגימות כפתרון זמני". 

דוח מבקר המדינה - כל הכשלים: 

ליקויים בגיבוש הסכם הגז הטבעי בין חב' החשמל לתמר גרמו לעלויות עודפות - 3 מיליארד ד'

הצהרות על עבודה של 24 שעות ביממה במערך הכשרות

חדרי ניתוח: עבודה לא יעילה באופן מכוון

קופות החולים: היעדר מעקב אחר צריכת תרופות, שימוש חוזר בציוד

מלונאות: מה מעכב את הוזלת המחירים בבית המלון?

המשטרה: פיגור ניכר בהתמודדות עם פשיעת סייבר

110 מ' ש' יועדו לפריפריה, מי קיבל את רוב הכסף?

קבורה אזרחית: "המדינה פוגעת בזכות הבסיסית להיקבר עפ"י אמונה"

רמ"י מתעלמת משימוש מסחרי שנעשה בקרקע ציבורית

20 אלף עמותות לא משלמות אגרה שנתית

משהב"ט מעסיק אלפי יועצים חיצוניים במיליוני שקלים - בלי מכרז

חקלאות: הציבור ממשיך להיות חשוף לחומרי הדברה

מה עשתה קרן "מעגלים" עם תקציב של 60 מ' ש'?

משרד החינוך: ריבוי משימות פוגע בפיקוח הפדגוגי

אגף התכנון בצה"ל הטעה את הרמטכ"ל, אגף התקשוב כשל

צרו איתנו קשר *5988