המבקר: רמ"י מתעלמת משימוש מסחרי שנעשה בקרקע ציבורית

דוח מבקר המדינה: נכסים שהוקצו למטרות ציבוריות הושכרו, לאותן מטרות, לצד שלישי (משרדי ממשלה ורשויות מקומיות) תמורת דמי שכירות

בנין רשות מקרקעי ישראל / צילום: איל יצהר
בנין רשות מקרקעי ישראל / צילום: איל יצהר

"רשות מקרקעי ישראל מתעלמת במשך שנים רבות משימושים מסחריים שעשו מוסדות ציבור בנכסים שהוקצו להם למטרות ציבוריות, שלא לפי חוזי החכירה ואף היא לא פעלה די במישור של פיקוח ואכיפה כדי להפסיקם, ובכך כשלה בכל הנוגע לתפקידה לפקח על השימוש בקרקעות". כך קובע מבקר המדינה בדוח העוסק ברשות מקרקעי ישראל.

עוד עולה מדוח המבקר, כי נכסים שהוקצו למטרות ציבוריות הושכרו, לאותן מטרות, לצד שלישי (משרדי ממשלה ורשויות מקומיות) תמורת דמי שכירות. "ספק אם שימוש בנכס לצורך השכרה הולם את תכלית ההקצאה, ואם אין בכך גם פגיעה בקופה הציבורית", כך בדוח. עוד קובע המבקר כי למרות שבעלי תפקידים במרחבים ובמטה של רמ"י היו ערים לבעייתיות שבסוגיית השכרת נכס לצד שלישי ועמדו על הצורך בבחינתה, הם לא הביאו את הסוגיה לדיון בהנהלת רמ"י או במועצה.

המבקר מציין כי גם הפיקוח על התנהלות החוכרים בנושא הקרקע הציבורית אינו מספק: "בשנים 2015-2007 רמ"י אפשרה לחוכרים להעביר את זכויותיהם לצד שלישי בכ-300 מקרים שבהם הקרקעות הוקצו למטרות ציבוריות. בבדיקה של שמונה מקרים באופן אקראי, התברר כי בשלושה רמ"י אישרה את העברת הזכויות אף שהחוכרים לא הציעו תחילה לרשות מקומית לרכוש את הזכויות, כנדרש בהחלטות המועצה. בשני מקרים אישרה רמ"י להעביר את הזכויות בקרקע בלא שהיא פעלה כדי להבטיח שהקרקע תמשיך להיות מנוצלת למטרה ציבורית". המבקר העיר בדוח כי מקרים אלו מעידים על כך שחסר מנגנון שיטתי ועקבי שבכוחו להבטיח שהעברת הזכויות נעשתה על פי ההליך התקין.

בדוח גם מצוין כי במקרים מסוימים אף אישרה רמ"י שינויי יעוד בקרקע, למגורים למשל, בלא שהדבר הובא לאישור המועצה כמתחייב מהחלטות המועצה. דוגמה לכך היא שינוי מרכז קליטה לעולים בקריית שמונה, על כך העיר המבקר: " על רמ"י לבחון את תהליך האישור של שינוי בייעוד של הנכס ממרכז קליטה ומגורי עולים לדירות מגורים לפרטיים, לרבות את האחריות של עובדי מחוז צפון לכך".

בשורה התחתונה, דורש האחרון מרמ"י לפעול יחד עם משרד המשפטים לבחון בחינה מעמיקה את הכללים שקבעה המועצה בדבר התנאים שבהם רמ"י רשאית להקצות קרקע ישירות ל"מוסד ציבורי", ואת מידת התאמתן לנורמות הקבועות בחוק חובת המכרזים והתקנות.

עוד קובע המבקר כי "כאשר חוכר משתמש למטרה מסחרית בקרקע שהוקצתה לו למטרה ציבורית בלבד, על רמ"י לאכוף עליו את הפסקת השימוש המסחרי בקרקע או לדרוש את השבתה". עוד מהמלצות הדוח: "על רמ"י לבחון אם ראוי כלל לאפשר העברת זכויות בקרקע שמוקצית למטרות ציבוריות ובתנאים מועדפים לחברות עסקיות פרטיות, ועל רמ"י להגביר את הפיקוח ואת הבקרה של יחידות המטה בחטיבה העסקית על תהליך ההקצאה המתבצע במרחבים כדי לוודא כי הוא מבוצע על פי ההוראות והכללים". 

מרשות מקרקעי ישראל נסמר בתגובה: "מדובר בסוגיה מקצועית ומורכבת של הקצאת קרקעות למטרות ציבוריות לפני שנים רבות. דוח המבקר יילמד על ידי הרשות, ויגובשו הנהלים הנדרשים".

דוח מבקר המדינה - כל הכשלים:

ליקויים בגיבוש הסכם הגז הטבעי בין חב' החשמל לתמר גרמו לעלויות עודפות - 3 מיליארד ד'

הצהרות על עבודה של 24 שעות ביממה במערך הכשרות

חדרי ניתוח: עבודה לא יעילה באופן מכוון

קופות החולים: היעדר מעקב אחר צריכת תרופות, שימוש חוזר בציוד

מלונאות: מה מעכב את הוזלת המחירים בבית המלון?

המשטרה: פיגור ניכר בהתמודדות עם פשיעת סייבר

110 מ' ש' יועדו לפריפריה, מי קיבל את רוב הכסף?

קבורה אזרחית: "המדינה פוגעת בזכות הבסיסית להיקבר עפ"י אמונה"

רמ"י מתעלמת משימוש מסחרי שנעשה בקרקע ציבורית

20 אלף עמותות לא משלמות אגרה שנתית

משהב"ט מעסיק אלפי יועצים חיצוניים במיליוני שקלים - בלי מכרז

חקלאות: הציבור ממשיך להיות חשוף לחומרי הדברה

מה עשתה קרן "מעגלים" עם תקציב של 60 מ' ש'?

משרד החינוך: ריבוי משימות פוגע בפיקוח הפדגוגי

אגף התכנון בצה"ל הטעה את הרמטכ"ל, אגף התקשוב כשל

צרו איתנו קשר *5988