המבקר: מה עשתה קרן "מעגלים" עם תקציב של 60 מ' ש'?

מבקר המדינה: על אף תקופת התארגנות של שנה, 20 עובדים ושתי ועדות מייעצות – התקיימה אפס חשיבה על התועלת שבפעילות הקרן למען בעלי מקצועות שוחקים

לשדרג את הקריירה / צילום: shutterstock
לשדרג את הקריירה / צילום: shutterstock

לא מועילה וכושלת ניהולית - כך מגדיר מבקר המדינה את פעילות קרן "מעגלים" (הקרן למען בעלי מקצועות שוחקים). בפרק מיוחד שהקדיש המבקר לפעילותה של הקרן, נקבע כי על אף תקציב שנתי של 60 מיליון שקל, תקופת התארגנות של שנה, 20 עובדים ושתי ועדות מייעצות - התקיימה אפס חשיבה על התועלת שבפעילות הקרן.

הקרן הוקמה בשנת 2007, על ידי ההסתדרות ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (בהם התאחדות התעשיינים), כדי לסייע בפתרון קשיים כספיים הנובעים מהעלאת גיל הפרישה. מדינת ישראל הקצתה לקרן מעגלים 600 מיליון שקל למשך עשור כדי שזו תסייע לעובדים המתקרבים לגיל הפרישה. ואולם, ממצאי הביקורת העלו, בין היתר: ספק ניכר בנוגע לאפקטיביות של פעולות הקרן; ליקויים בסדרי ניהול הוצאותיה ונתוניה; חוסר שקיפות של הקרן לגבי התחייבויותיה; ופגיעה ביציבותה הניהולית עקב היעדר חלוקה ברורה של סמכויות בין יו"ר הקרן לבין המנכ"ל, שהביאה לתחלופת 5 מנכ"לים לאורך 5 שנים.

המבקר מצא כי הקרן אינה בוחנת את התאמתו של כל עובד ועובד לקורס שבו ביקש להשתתף (למעט תנאי סף כלליים) ואת ההיתכנות לכך שהקורס יאפשר את שדרוגו המקצועי. בפועל עלה מבדיקת נתוני הקרן שבמקרים מסוימים יצאו יחדיו כמה מעובדיו של מעסיק לאותם הקורסים בדיוק. כך למשל, בשנת 2014 השתתפו 13 עובדי מרכז קהילתי בקורס צילום ו-13 עובדי חברת דפוס השתתפו בקורס מנעולנים.

לדברי המבקר, הקרן ערכה מדגם יחיד בכל שנות פעילותה, בקרב 351 בוגרי קורסי 2014, וכלל לא דנה בממצאיו, החמורים כשלעצמם: רק 14% מהמשתתפים בקורסי השדרוג המקצועי ו-9% מהמשתתפים בקורסי ההסבה דיווחו כי תפקידם השתנה בעקבות הקורסים. במהלך חמש שנים, רק לחמישה עובדים שולמו דמי הקיום שבמסלול החליפי ("פנסיה מגשרת").

עד ליוני 2016 נוצל חלק מזערי מהתקציב שהוקצה למסלול זה: כ-5.2 מיליון שקל בלבד מתקציב של כ-102 מיליון שקל. כ-5 מיליון שקל מסכום זה שימשו להוצאות התקורה ולהוצאות השיווק של הקרן; היתרה, כ-200 אלף שקל בלבד, שימשה לתשלום פנסיה מגשרת לעובדים שפרשו. "בכך למעשה לא יושמה אחת משתי מטרות ההסכם שנקבעה כחלופה למסלול הקורסים", קבע המבקר.

גם הוצאותיה "הפנימיות" בוקרו בדוח, ובין היתר שכירת משרדים, בדמי שכירות חודשיים של 189 אלף שקל, מ"תאגיד קשור" לקרן - התאחדות התעשיינים. המבקר מצא, כי שכרה הגבוה של יו"ר הקרן יפה ויגודסקי - 230 אלף שקל בשנת 2014; 373 אלף שקל ב-2015 - העלה משמעותית את הוצאות התקורה. בנוסף, היו"ר לא נמנעה מלעסוק בענייני הקרן הנוגעים לגופים בהם היא מכהנת כדירקטורית (בפועל, לא נמצא בביקורת שהיא נהגה במשוא פנים כלפי הגופים הללו).

ביולי 2016 (לאחר שהסתיימה הביקורת) הועברה הקרן מפיקוח משרד הכלכלה לפיקוח משרד העבודה והרווחה.

ח"כ שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני) הגיבה לפרק הדוח העוסק בקרן "מעגלים": "דוח המבקר על קרן מעגלים מעורר זעם וצער כאחד. הקרן שהופקדו בה 600 מליון שקלים כדי שההסתדרות והתעשיינים יסייעו באמצעותה לעובדים העניים והחלשים ביותר - שימשה מקור לא אכזב לחלוקת ג'ובים שמנים, וכלל לא הגיעה לעובדים הנזקקים".

דוח מבקר המדינה - כל הכשלים:

ליקויים בגיבוש הסכם הגז הטבעי בין חב' החשמל לתמר גרמו לעלויות עודפות - 3 מיליארד ד'

הצהרות על עבודה של 24 שעות ביממה במערך הכשרות

חדרי ניתוח: עבודה לא יעילה באופן מכוון

קופות החולים: היעדר מעקב אחר צריכת תרופות, שימוש חוזר בציוד

מלונאות: מה מעכב את הוזלת המחירים בבית המלון?

המשטרה: פיגור ניכר בהתמודדות עם פשיעת סייבר

110 מ' ש' יועדו לפריפריה, מי קיבל את רוב הכסף?

קבורה אזרחית: "המדינה פוגעת בזכות הבסיסית להיקבר עפ"י אמונה"

רמ"י מתעלמת משימוש מסחרי שנעשה בקרקע ציבורית

20 אלף עמותות לא משלמות אגרה שנתית

משהב"ט מעסיק אלפי יועצים חיצוניים במיליוני שקלים - בלי מכרז

חקלאות: הציבור ממשיך להיות חשוף לחומרי הדברה

מה עשתה קרן "מעגלים" עם תקציב של 60 מ' ש'?

משרד החינוך: ריבוי משימות פוגע בפיקוח הפדגוגי

אגף התכנון בצה"ל הטעה את הרמטכ"ל, אגף התקשוב כשל

צרו איתנו קשר *5988