המבקר: אגף התכנון בצה"ל הטעה הרמטכ"ל, אגף התקשוב כשל

מבקר המדינה מצביע על שורת ליקויים חמורים הקשורים לשני פרויקטים טכנולוגיים שנוהלו במהלך העשור האחרון באגף התקשוב בצה"ל, אשר הובילו גם לפערים מבצעיים שהתבטאו במהלך מבצע "צוק איתן"

הרמטכל גדי איזנקוט / צילום: דובר צהל
הרמטכל גדי איזנקוט / צילום: דובר צהל

מבקר המדינה יוסף שפירא מצביע על שורה של ליקויים הקשורים לשני פרויקטים טכנולוגיים שנוהלו במהלך העשור האחרון באגף התקשוב בצה"ל. בדוח הביקורת המתפרסם היום (ג'), המבקר לא מפרט באילו פרויקטים מדובר, אך מציין כי מדובר במיזמים מרכזיים שתפקידם לאפשר, בין השאר, זרימת מידע ממוכן בין גופים שונים בצה"ל, שפיתוחם נמשך שנים ארוכות, ושעלותם נאמדת במאות מיליוני שקלים ובעוד עשרות מיליוני דולרים שמקורם בכספי הסיוע הביטחוני האמריקאי.

המבקר הגדיר את הליקויים שנמצאו כחמורים ומשמעותיים ביותר, ואשר הובילו גם לפערים מבצעיים שהתבטאו במהלך מבצע "צוק איתן" בעזה בקיץ 2014.

מדובר בליקויים שנמצאו באגף התקשוב ובאגף התכנון של צה"ל ובגופי המטה הכללי שלו ביחס לאישור שני המיזמים, ניהולם השוטף והפיקוח והבקרה על מימושם בהתאם לתוכניות העבודה של הצבא. "אגף התקשוב הנושא באחריות הכוללת למימוש שני הפרויקטים - כשל בתפקידו", קבע המבקר.

מהדוח עולה כי בזמן הביקורת לא נמצאו באגף התקשוב נתונים סדורים שנוגעים להיקפי התקציב לפיתוח השלבים השונים הקשורים לאחד הפרויקטים. עוד נמצא, כי היקפי התקציב שנקבעו למיזם היו שגויים ואף מטעים, שכן היו נמוכים במיליוני שקלים רבים מהיקפם בפועל.

ביקורת חריפה נמתחה גם על אגף התכנון: "אג"ת לא בדק את נכונות הנתונים שנוגעים לאחד המיזמים שאותם הציג בדוחות לשנים 2011-2013, והעביר לרמטכ"ל ולסגנו דיווח שגוי ומטעה על העלות המצטברת של הפרויקט לאותן שנים. בכך, הוא פגע ביכולתם להעריך את התועלת של הפרויקט אל מול עלותו".

עוד כותב המבקר כי "העברת נתונים לא מבוססים ולא נכונים חמורה כשלעצמה, במיוחד נוכח הצגת תמונה חלקית ולא נכונה של היקף המשאבים שצה"ל השקיע בפרויקט". לדברי המבקר, הפערים בין העלויות שבהן נקב אג"ת בפני מפקדי הצבא לבין עלותם בפועל הסתכמו בעשרות אחוזים.

בדוח נמתחה ביקורת על צה"ל, לאחר שלא נמצא במחלקת האמל"ח של אגף התקשוב תיעוד מלא, סדור ושיטתי של מסמכים הקשורים לשני הפרויקטים הכוללים אפיונים מבצעיים, ריכוזי עלויות ודיווחים של הגופים המעורבים בהם. המבקר העיר כי במיזמים אלה הייתה גם תחלופה רבה של בעלי תפקידים באגף התקשוב ובגופים שהיו מעורבים בהם, ולא אוישו תפקידי מפתח בזמן קריטי של אחד הפרויקטים.

תגובת דובר צה"ל: 

"צה״ל מקדם בברכה את דו״ח המבקר, לומד את עיקריו ויפיק את הלקחים הנדרשים.
מאז פרסום טיוטת הדוח ועד היום חלו שינויים ארגוניים משמעותיים באגף התקשוב ובניהם אישור תוכנית ״צה״ל רשתי״ במטה הכללי, גיבוש תר״ש גדעון ועוד, אשר חלק ניכר מההתקדמות והשינויים מהווים ישום הלכה למעשה של המלצות הביקורת.


"בשנים 2012-2013 שנדונו בדו״ח, צה״ל פעל ללא תוכנית רב שנתית מסודרת. תר״ש 'גדעון', שמיושמת כיום בצה״ל הביאה לשינוי משמעותי באסטרטגיית התכנון, הן בתוכניות העבודה, הן בתהליכי האישור הפרויקטאלי וכן, שינוי משמעותי באופן הבקרה השוטפת על מימוש תוכניות העבודה של הגופים.


"במסגרת רה-ארגון אגף התקשוב השתנה תהליך הפיתוח של חלק מהמערכות הטכנולוגיות המסווגות ואלו חזרו מפיתוח ע״י חברות אזרחיות לידי בתי התוכנה הצה״ליים. בנוסף הפכה היחידה הטכנולוגית לחטיבת ההתעצמות באגף התקשוב ובכך רכזה תחתיה את כלל גופי הפיתוח והאמל״ח ויצרה תהליך חדש לניהול, מימוש וביצוע תהליכי בקרה על פרויקטים טכנולוגים/תקשוביים. מהלך זה נותן מענה לסוגיות שעלו בדוח המבקר העוסקות בניהול פרויקטים.


"תוכנית ״צה״ל רשתי״, שהחלה בשנת 2014, מובילה לכדי שלם רב זרועי גלובאלי המאפשר מימוש של תהליכים מבצעיים רב- זרועי ומובילה לרגולציה בניהול פרויקטים טכנו-מבצעים, לרבות אחידות פיתוח מערכות תקשוב כאשר את פירות התוכנית אנו רואים כבר בימים אלו. התוכנית, אשר מומשה לראשונה במבצע ״צוק איתן״, טומנת בתוכה כיום את הלקחים שעלו במסגרת התחקירים המבצעיים וממשיכה להתעצב כל העת לאור ההתפתחות הטכנולוגיות, כך שתדע לתת מענה לצרכים ולאתגרים המבצעים.


"בנוסף, לאחר שנתיים של עבודות מטה במסגרת ״תרש גדעון״ הוקמה חטיבת ההגנה בסב״ר שאמונה בין היתר על מתן מענה הגנתי לאמצעי הלחימה והמערכות עוד משלב פיתוחן. האגף ימשיך להוביל את צה״ל לקדמה הטכנולוגית תוך מתן שקיפות ורצון לקבלת ביקורת לשם שיפור התהליכים והתייעלות".

דוח מבקר המדינה - כל הכשלים:

ליקויים בגיבוש הסכם הגז הטבעי בין חב' החשמל לתמר גרמו לעלויות עודפות - 3 מיליארד ד'

הצהרות על עבודה של 24 שעות ביממה במערך הכשרות

חדרי ניתוח: עבודה לא יעילה באופן מכוון

קופות החולים: היעדר מעקב אחר צריכת תרופות, שימוש חוזר בציוד

מלונאות: מה מעכב את הוזלת המחירים בבית המלון?

המשטרה: פיגור ניכר בהתמודדות עם פשיעת סייבר

110 מ' ש' יועדו לפריפריה, מי קיבל את רוב הכסף?

קבורה אזרחית: "המדינה פוגעת בזכות הבסיסית להיקבר עפ"י אמונה"

רמ"י מתעלמת משימוש מסחרי שנעשה בקרקע ציבורית

20 אלף עמותות לא משלמות אגרה שנתית

משהב"ט מעסיק אלפי יועצים חיצוניים במיליוני שקלים - בלי מכרז

חקלאות: הציבור ממשיך להיות חשוף לחומרי הדברה

מה עשתה קרן "מעגלים" עם תקציב של 60 מ' ש'?

משרד החינוך: ריבוי משימות פוגע בפיקוח הפדגוגי

אגף התכנון בצה"ל הטעה את הרמטכ"ל, אגף התקשוב כשל

צרו איתנו קשר *5988