בלי מכרז: משהב"ט מעסיק אלפי יועצים חיצוניים במיליוני ש'

156 מיליון שקל הוציא המשרד על העסקת עובדים חיצוניים ב-2015; בחלק מהאגפים כמות עובדי החוץ זהה לעובדים התקניים ■ המבקר: בכך נוצרו יחסי עובד-מעסיק ■ משרד הביטחון: היקף התקנים של עובדי המשרד אינו הולם את מורכבות המשימות

 אביגדור ליברמן / צילום: אמיל סלמן
אביגדור ליברמן / צילום: אמיל סלמן

בניגוד לנהלים, בלי מכרזים ותוך הפרה שיטתית של הנחיות נציבות שירות המדינה - משרד הביטחון מעסיק בשורותיו אלפי יועצים חיצוניים בעלות כוללת של עשרות מיליוני שקלים בשנה. כך עולה מדוח מבקר המדינה המתפרסם היום.

נתונים המובאים במסגרת הדוח, מעלים כי בשנת 2015 הסתכמה מצבת כוח-האדם במשרד הביטחון ב-2,232 עובדים. בנוסף, העסיק משרד הביטחון באותה שנה כ-2,000 יועצים חיצוניים או עובדי חברות כוח-אדם בהיקפי משרה שונים, כאשר הוצאות משרד הביטחון בגין העסקתם הסתכמו בכ-156 מיליון שקל.

המבקר מצא כי בחלק מן המקרים יועצים נבחרו למלא משימות במשרד הביטחון בלי מכרז, ובמקרים אחרים משרד הביטחון לא בחן אפשרות לנייד עובדים פנימיים לתפקידים שאליהם קלט יועצים. "למרות שלא ניתן להעסיק יועצים כתחליפי תקינה, במשך השנים משרד הביטחון העסיק יועצים רבים שמאפייני העסקתם הם כשל עובד-מעסיק", קבע המבקר. "לימים, חלקם תבעו את משרד הביטחון ובהוראת בית המשפט, הוא נאלץ לקלוט את חלקם לשורותיו כעובדים תקניים".

המבקר מצא עוד כי בשל מחסור בתקנים, יועצים רבים הועסקו בתפקידי לבה של משרד הביטחון באגפי הבינוי, התקשוב והמלמ"ב (הממונה על הביטחון במשרד הביטחון). יועצים אלה, קבע המבקר, מהווים תחליפי תקינה ועובדים "כתף אל כתף" עם עובדי משרד הביטחון. בשלושת אגפים אלה הועסקו ב-2015 כ-70% מכלל היועצים שהועסקו באותה שנה במשרד הביטחון.

מדוח המבקר עולה כי באותה השנה 89% מההתקשרויות שנעשו בין משרד הביטחון לבין היועצים החיצוניים נעשו באפיק של פטור ממכרז. המבקר מעיר בדוח כי למען העסקת יועץ בפטור ממכרז, אמורים האגפים השונים במשרד הביטחון להוכיח כי נבדקו מועמדים אחרים לשירותי יעוץ ולנמק את הסיבות שבגינן התקשרות עם יועץ שנבחר תיעשה בלי מכרז. עם זאת, הגורמים האמונים על הנושא במשרד הביטחון לא הקפידו על כך בבואם לאשר העסקת יועצים שנקלטו ללא מכרז ולא קיימו על כך מעקב ובקרה.

מהדוח עולה כי ב-2015 עמד מספר היועצים החיצוניים שהועסקו באגף התקשוב של משרד הביטחון על 250 - מספר זהה לעובדים התקניים באגף. באגף המלמ"ב הועסקו באותה השנה 65 יועצים, לצד 105 עובדים; ובאגף הבינוי הועסקו 195 יועצים, לצד 350 עובדים תקניים. לרוב, כך עולה מדוח המבקר, מדובר בעובדי "כתף אל כתף" כלומר עובדים חיצוניים שפועלים בדיוק כמו עובדים תקניים של המשרד.

המבקר מזהיר כי אי הקפדת משרד הביטחון על כללי נציבות שירות המדינה בנוגע להעסקת יועצים חיצוניים, הובילה בעבר את המשרד לקלוט בעל כורחו יועצים להעסקה ישירה - בלי שעברו את הסינונים הנהוגים טרם הצטרפות לשירות הציבורי. זאת, משום שמשרד הביטחון העסיק יועצים אלה לתקופות ארוכות ויצר איתם מערכות יחסים של עובד-מעסיק. עוד קובע המבקר כי על מנכ"ל משרד הביטחון לטפל מיידית בליקויים החמורים שעולים מהדוח, המצביעים על חריגה בוטה מכללי העסקת יועצים וזאת בלי פיקוח ובקרה: "על משרד הביטחון להקפיד ולקיים בחינה של חליפיות כוח-אדם, הבוחנת אם כוח-האדם שכבר קיים במשרד יכול לתת מענה לצורך ביועצים ולייעל את כוח-האדם שכבר מועסק בשורותיו, במקום לקלוט כוח-אדם נוסף".

במשרד הביטחון אמרו בתגובה לממצאי הדוח: "המשרד, כזרוע הביצוע העיקרית של ממשלת ישראל, עוסק במגוון רחב של משימות לאומיות ומגה פרויקטים שאינם משתווים בהיקפם ומורכבותם לאף משרד ממשלתי אחר. כדי לעמוד בכל משימותיו, המשרד מעניק לראשי האגפים בו עצמאות וגמישות שמוכיחות את עצמן במבחן המעשה והתוצאה. משרד הביטחון התריע בהזדמנויות רבות כי היקף תקינת עובדי המשרד, הקטן בהתמדה בכל שנה, אינו הולם את מורכבות המשימות החדשות המוטלות עליו ומאלץ אותו להישען על יועצים ועל כוח-אדם חיצוני.

"העסקת היועצים מתבצעת בצורה מושכלת, אל מול סביבה משתנה ובתחומי מומחיות ייחודיים שמתעדכנים בתכיפות גבוהה - במקרים שבהם מנגנוני העסקה התקפים של משרדי הממשלה אינם מאפשרים העסקה קצרה. המשרד נקט ונוקט צעדים משמעותיים לפיקוח ובקרה בנושא, והקים יחידה ייעודית לטיפול ביועצים, הוגדרו נהלי עבודה מחייבים וננקטו פעולות רבות ליצירת אבחנה מבדלת וברורה בין עובדי המשרד לבין היועצים".

דוח מבקר המדינה - כל הכשלים:

ליקויים בגיבוש הסכם הגז הטבעי בין חב' החשמל לתמר גרמו לעלויות עודפות - 3 מיליארד ד'

הצהרות על עבודה של 24 שעות ביממה במערך הכשרות

חדרי ניתוח: עבודה לא יעילה באופן מכוון

קופות החולים: היעדר מעקב אחר צריכת תרופות, שימוש חוזר בציוד

מלונאות: מה מעכב את הוזלת המחירים בבית המלון?

המשטרה: פיגור ניכר בהתמודדות עם פשיעת סייבר

110 מ' ש' יועדו לפריפריה, מי קיבל את רוב הכסף?

קבורה אזרחית: "המדינה פוגעת בזכות הבסיסית להיקבר עפ"י אמונה"

רמ"י מתעלמת משימוש מסחרי שנעשה בקרקע ציבורית

20 אלף עמותות לא משלמות אגרה שנתית

משהב"ט מעסיק אלפי יועצים חיצוניים במיליוני שקלים - בלי מכרז

חקלאות: הציבור ממשיך להיות חשוף לחומרי הדברה

מה עשתה קרן "מעגלים" עם תקציב של 60 מ' ש'?

משרד החינוך: ריבוי משימות פוגע בפיקוח הפדגוגי

אגף התכנון בצה"ל הטעה את הרמטכ"ל, אגף התקשוב כשל

צרו איתנו קשר *5988