דוח המבקר: לבדוק את פעולותיו של אורי אריאל כשר הבינוי

110 מיליון שקל הוקצו לסייע כספית ל"קבוצות/גרעיני התיישבות" ברשויות מקומיות, בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית - 56% מהעמותות שנהנו מהכספים מקורבות לאריאל וסיעת תקומה

אורי אריאל / צילום: תמר מצפי
אורי אריאל / צילום: תמר מצפי

הכותרת של הפרק העוסק בפעולותיו של אורי אריאל כשר השיכון והבינוי בממשלה הקודמת, אמנם מנוסחת בלשון מכובסת: "כשלים בגיבושה ובהפעלתה של התוכנית האסטרטגית לעידוד ההתיישבות ולחיזוקה", אבל מילות הסיום של הפרק אינן מותירות מקום לספק - המבקר יוסף שפירא ממליץ שהיועץ המשפטי לממשלה יבדוק את פעולות משרד הבינוי בראשות אריאל, ומלשון ההמלצה עולה חשד רציני.

מדובר בתוכנית שאושרה בקבינט הדיור בשנת 2013 (החלטה 741 של הממשלה הקודמת) להקצות לתוכנית החברתית "האסטרטגית" 110 מיליון שקל בשנים 2013-2015, מתקציבי משרד השיכון והמשרד לפיתוח הנגב והגליל ובאחריות משרד ראש הממשלה. הכוונה הייתה לסייע כספית ל"קבוצות/גרעיני התיישבות" ברשויות מקומיות, בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, אבל רוב העמותות שנהנו מהכספים היו כאלה המקורבות לסיעת "תקומה" במפלגת הבית היהודי.

הקצאות כספים לעמותות המקורבות לסיעת תקומה של אריאל ופעיליה נעשתה בעקבות תהליך בן ארבעה שלבים עיקריים: מידור הדרגים המקצועיים במשרדי השיכון ופיתוח הנגב והגליל; שיתוף אסור של מקורבים ופעילים פוליטיים מקורבים לאריאל ולסיעת תקומה בהליכי גיבוש ויישום התוכנית; שינוי הקריטריונים באופן שיאפשר הזרמת כספים לגרעינים התורניים של תקומה ביישובים עירוניים (כולל בתל-אביב) ולא רק בפריפריה; והזרמת הכספים דרך החטיבה להתיישבות.

על פי דוח המבקר, "פעולות פסולות אלה הביאו לכך שמשרד הבינוי והחטיבה להתיישבות קבעו אמות מידה למתן הסיוע, כך שלא היה הבדל בין עמותות שפועלות ביישובים מוחלשים לבין אלה שפועלות ביישובים חזקים במעמד חברתי-כלכלי גבוה; ולהוצאה של עשרות מיליוני שקלים מקופת המדינה לשם תמיכה בעמותות שחלק מפעולותיהן אינו עולות בקנה אחד עם תכליתה של החלטת ממשלה 741. על פי הנתונים של משרד הבינוי והחטיבה להתיישבות, לפחות 56% מהגרעינים שזכו לסיוע במסגרת התוכנית האסטרטגית היו עמותות בעלות זיקה דתית-אידאולוגית למפלגתו של השר אריאל".

בדוח יש התייחסות לפעילות פוליטית אסורה של גרעיני התיישבות ושימוש בהם ככוח פוליטי, כאשר שבוע לפני הבחירות לכנסת ה-20 ערך אריאל כנס חירום פוליטי בירושלים. אריאל הזמין לכנס את מנהלי הגרעינים התורניים, וביקש מהם "שבוע של מסירות נפש" ו"לעשות הכול לבניית בית יהודי גדול וחזק, נוכח הסכנה שאנחנו נישאר על ספסלי האופוזיציה, על כל המשתמע מכך לגורל הזהות היהודית של מדינת ישראל וכמובן לגורלה של ארץ ישראל ולגורל מוסדות התורה".

המבקר מצביע על רשימה ארוכה של מעורבים בתהליך שפעלו בניגוד להוראות נציבות שירות המדינה והתקשי"ר. מדובר במקורבים פוליטיים, פעילים וחברי מרכז בסיעת תקומה, ובעלי תפקידים בגרעינים תורניים הפועלים בערים. חלקם הציגו את עצמם כאילו הם נציגי השר אריאל.

המבקר מדגיש את פעילותם של שני מקורבים ש"פעלו מלשכתו של השר אריאל" - מנהל היחידה העירונית בחטיבה להתיישבות חנוך אלמסי; וביישום התוכנית השתתף גם יועץ השר דאז ישראל מלאכי". המקורבים היו פעילים בתהליך שינוי הקריטריונים המקוריים, באופן שיתאפשר לכלול יישובים במרכז הארץ בחלוקת הכספים, ולא רק יישובים באזורי עדיפות לאומית. במסמך שהמבקר תפס הודיע אלמסי שהלחץ של מלאכי לכלול את היישובים במרכז הארץ "נובע מהצורך הפנים-מפלגתי להראות שיש התייחסות לכולם".

המבקר הדגיש כי לישיבת קבינט הדיור בהקשר לפרויקט הוזמן מקורב לשר אריאל. "ואולם", אומר המבקר, "השר אריאל לא נתן כל גילוי בדבר קשריו... ובכך יצרה לשכת השר אריאל מראית עין כי מדובר בעובד משרד הבינוי, על אף שבפועל מדובר במקורב פוליטי של השר אריאל, חבר מרכז במפלגת תקומה, שלא מילא תפקיד פורמלי במשרד הבינוי".

בדוח, שמאמת תחקיר של מכון "מולד", נחשפו מקרים שבהם מקורבים לאריאל ולמפלגתו, וכן בעלי עניין, היו מעורבים באופן אסור ביישום ההחלטה הממשלתית לסיוע, וכן היו מעורבים בהליכי השיפוט בבקשות הסיוע הכספי, כולל של עמותות מקורבות לאריאל. יתר על כן, בפירוט לגבי ארבעה גרעינים עירוניים המקורבים לסיעת תקומה, ברמת אביב ובמרכז תל-אביב, "החטיבה להתיישבות ומשרד הבינוי העניקו בשנים 2013-2014 סיוע כספי בהיקף של מאות אלפי שקלים לעמותות בעלות זיקה למקורבים פוליטיים ולבעלי עניין, שהשתתפו בגיבוש התוכנית האסטרטגית ובהוצאתה מהכוח אל הפועל. במקרים אחדים, הסיוע ניתן אף שהעמותות לא עמדו בתנאי הסף של החלטת הממשלה". המבקר ממליץ ליועמ"ש ליזום חקירה לגבי הכספים שקיבלו שתי עמותות בתל-אביב.

בניגוד להחלטת הממשלה

המבקר קובע כי החטיבה להתיישבות הקצתה את התקציבים בניגוד לסדרי מינהל תקין ולהוראות שבהחלטת הממשלה. הוא אומר בנוסף, כי "יש להעיר על כך למנכ"ל משרד הבינוי דאז שלמה בן אליהו, ולמנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל, סיגל שאלתיאל הלוי, שכן בהתנהלות זו התאפשרה תרבות שלטונית וארגונית לקויה שפגעה בסדרי ממשל תקינים".

על פי הדוח, משרד הבינוי העביר את מלוא חלקו בפרויקט - 51 מיליון שקל - לחטיבה להתיישבות עוד לפני הקמת המינהלת הנדרשת ובלי שהמנכ"ל בן אליהו נתן גילוי נאות בוועדת הכספים. מדובר ב"פעולות בלתי תקינות", שאילצו את המשרד להגדיל את התקציב המיועד לקבוצות התיישבות בעוד 8 מיליון שקל. בדוח הודגש, כי "יש להעיר על כך להנהלת משרד הבינוי, ובפרט למנכ"ל המשרד דאז בן אליהו, אשר לא רק שלא קידם את הקמת המינהלת מוקדם ככל האפשר, אלא אף פעל בניגוד להחלטת הממשלה והתיר להעביר את כל תקציב המשרד שיועד ליישום התוכנית ישירות לחטיבה להתיישבות".

לסיכום כותב המבקר, כי "מידור הדרג המקצועי של משרדי ממשלה מעבודת המטה לגיבוש הצעות החלטות ממשלה ושילובם החלקי ביישום החלטות אלה, ולצד זה עירוב שתדלנים (לוביסטים) - בעלי עניין ומקורבים פוליטיים של שרי ממשלה בתהליכים אלה - מהווים פגיעה חמורה בסדרי משילות, במינהל תקין ובאינטרס הציבורי הכולל. שר הבינוי דאז אורי אריאל, שהיה לו קשר אישי למקורביו הפוליטיים וליועצו דאז, נושא באחריות לכשלים שהועלו.

"החלטות של משרד הבינוי ושל החטיבה להתיישבות להעניק סיוע תקציבי לקבוצות התיישבות שחבריהן מתגוררים ופועלים בשכונות בעלות מעמד חברתי-כלכלי גבוה בערי המרכז, וחלקן אף אינן עומדות בתנאי הסף של החלטה 741, טעונות בדיקה של היועץ המשפטי לממשלה".

כתב "גלובס" מעיר כי במסגרת המו"מ הקואליציוני להקמת הממשלה הנוכחית, קיבל משרד החקלאות בראשות השר אריאל והמנכ"ל בן אליהו את האחריות להפעלתה של החטיבה להתיישבות.

דו"ח מבקר המדינה - כל הכשלים: 

ליקויים בגיבוש הסכם הגז הטבעי בין חב' החשמל לתמר גרמו לעלויות עודפות - 3 מיליארד ד'

הצהרות על עבודה של 24 שעות ביממה במערך הכשרות

חדרי ניתוח: עבודה לא יעילה באופן מכוון

קופות החולים: היעדר מעקב אחר צריכת תרופות, שימוש חוזר בציוד

מלונאות: מה מעכב את הוזלת המחירים בבית המלון?

המשטרה: פיגור ניכר בהתמודדות עם פשיעת סייבר

110 מ' ש' יועדו לפריפריה, מי קיבל את רוב הכסף?

קבורה אזרחית: "המדינה פוגעת בזכות הבסיסית להיקבר עפ"י אמונה"

רמ"י מתעלמת משימוש מסחרי שנעשה בקרקע ציבורית

20 אלף עמותות לא משלמות אגרה שנתית

משהב"ט מעסיק אלפי יועצים חיצוניים במיליוני שקלים - בלי מכרז

חקלאות: הציבור ממשיך להיות חשוף לחומרי הדברה

מה עשתה קרן "מעגלים" עם תקציב של 60 מ' ש'?

משרד החינוך: ריבוי משימות פוגע בפיקוח הפדגוגי

אגף התכנון בצה"ל הטעה את הרמטכ"ל, אגף התקשוב כשל