המבקר: חסמים מונעים בניית בתי מלון ומעכבים הורדת מחירים

דוח מבקר המדינה: בשנים 2015-2011 פורסמו 14 מכרזים לשיווק 17 מגרשים שייעודם בניית בתי מלון, אלא שבפועל שווק מגרש אחד בממוצע לשנה

למרות עלייה בתיירות לישראל בשנת 2016, קובע מבקר המדינה כי חסמים רגולטוריים מעכבים בניית בתי מלון מונעים מהמלונאים להוזיל מחירים - בין היתר בשל נושא הכשרות ומחירי הארנונה הגבוהים שמשלמים בתי המלון.

החוק לעידוד בניית בתי מלון באמצעות תמריצים עבר במהלך כהונתו של שר התיירות, יריב לוין, כשהמבקר התייחס בדוח הנוכחי לתקופת כהונתו של סטס מיסז'ניקוב כשר התיירות, ולוועדה שהוקמה בשנת 2011 במטרה להוזיל את מחירי הנופש בישראל. בנובמבר 2012, החליטה הממשלה לאמץ את המלצות הוועדה ולהסיר חסמים, ואילו באוגוסט 2016 עבר החוק לעידוד יזמים לבניית בתי מלון (באמצעות תמריצים).

המבקר קובע כי בעידוד בניית בתי מלון חדשים התגלו בעיות: מתן אשראי ליזמים מהווה את אחד החסמים הבולטים העומדים בפני הקמת בתי מלון, כשעד אוקטובר 2016 לא יושמו כלים להתמודדות עם החסמים בתחום האשראי כנדרש בהחלטת הממשלה. הערכות הן שההשקעה בבניית בית מלון מוערכת בחצי עד מיליון שקל לחדר, לפי תחשיב של כ-30% הון עצמי, כ-50% הלוואה ממוסד פיננסי וכ-20% כמענק מהמדינה על פי החוק לעידוד השקעות הון - מכאן שרכיב ההלוואה הוא הרכיב הגדול והמעכב ביותר.

המוסדות הפיננסים, כך לפי הדוח, לא ממהרים להעמיד מימון ליזמים בתחום שנחשב כענף בסיכון המושפע מהמצב הגיאו-פוליטי. בדוח מוזכרת סחבת של הצגת תוכנית רשת ביטחון ליזמים. המבקר קובע כי על משרד התיירות, אגף התקציבים ואגף החשכ"ל לפעול ללא דיחוי להשלמת יישום החלטת הממשלה משנת 2012, ולהגיש את מסקנותיהם בעניין הכלים להסרת חסמי נגישות ואשראי להקמת בתי מלון חדשים.

עוד מתייחס הדוח לכישלון של שיווק קרקעות לבניית בתי מלון, כשכאן מופנית האצבע לרמ"י: בשנים 2015-2011 פורסמו 14 מכרזים לשיווק 17 מגרשים שייעודם בניית בתי מלון, אלא שבפועל שווק מגרש אחד בממוצע לשנה. עוד נטען כי מעט הקרקעות ששווקו למלונאים לא מומשו במשך שנים ארוכות בשעה, שרמ"י לא הפעילה סנקציה כנגד זוכים שלא החלו בבנייה והפרו את החוזה עמה.

דוח מבקר המדינה - כל הכשלים: 

ליקויים בגיבוש הסכם הגז הטבעי בין חב' החשמל לתמר גרמו לעלויות עודפות - 3 מיליארד ד'

הצהרות על עבודה של 24 שעות ביממה במערך הכשרות

חדרי ניתוח: עבודה לא יעילה באופן מכוון

קופות החולים: היעדר מעקב אחר צריכת תרופות, שימוש חוזר בציוד

מלונאות: מה מעכב את הוזלת המחירים בבית המלון?

המשטרה: פיגור ניכר בהתמודדות עם פשיעת סייבר

110 מ' ש' יועדו לפריפריה, מי קיבל את רוב הכסף?

קבורה אזרחית: "המדינה פוגעת בזכות הבסיסית להיקבר עפ"י אמונה"

רמ"י מתעלמת משימוש מסחרי שנעשה בקרקע ציבורית

20 אלף עמותות לא משלמות אגרה שנתית

משהב"ט מעסיק אלפי יועצים חיצוניים במיליוני שקלים - בלי מכרז

חקלאות: הציבור ממשיך להיות חשוף לחומרי הדברה

מה עשתה קרן "מעגלים" עם תקציב של 60 מ' ש'?

משרד החינוך: ריבוי משימות פוגע בפיקוח הפדגוגי

אגף התכנון בצה"ל הטעה את הרמטכ"ל, אגף התקשוב כשל

צרו איתנו קשר *5988