מפעל "דשנים" מקבוצת כי"ל הוא הראשון במפרץ חיפה שהחל לצרוך גז טבעי מרשת החלוקה

המפעל המייצר דשנים וחומרים כימיים נחשב לצרכן מזוט גדול, וחיבורו לגז הטבעי יפחית את השימוש במזוט המזהם במפרץ חיפה בכ-20% • שר האנרגיה שטייניץ: "נמשיך לפעול לחיבור צרכנים נוספים לגז טבעי"

יובל שטייניץ / צילום: איל יצהר
יובל שטייניץ / צילום: איל יצהר

מפעל ראשון במפרץ חיפה החל לצרוך גז טבעי מרשת החלוקה: מפעל "דשנים" מקבוצת כי"ל בחיפה, חובר לרשת החלוקה והחל השבוע לצרוך גז טבעי, זאת במסגרת החלטת הממשלה להפחתת השימוש בדלקים מזהמים ותכנית היעדים של משק האנרגיה לשנת 2030.

מפעל "דשנים", המייצר דשנים וחומרים כימיים, נחשב לצרכן מזוט גדול ורק חיבורו לגז הטבעי בהשקעה של כ-5 מיליון שקל, יפחית את השימוש במזוט המזהם במפרץ חיפה בכ-20%. בשלב הראשון, יצרוך המפעל 650 מטר קוב לשעה של גז טבעי וצפוי אף להגיע לצריכה של 985 מטר קוב לשעה בשיאי הצריכה הראשונית.

המקטע המדובר, באורך כ-2 ק"מ, מחבר את מפעל "דשנים" לרשת החלוקה וכולל 2 תחנות גז. חיבור המפעל לרשת ההולכה, בוצע על ידי חברת מרימון גז טבעי צפון בע"מ, ואושר על ידי רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה רק לאחר בחינת עמידתו בתקנים ובכללי ההנדסה המקובלים במדינות מפותחות ובתמיכה מקצועית של מומחים בינלאומיים מובילים.

אחד האתגרים הגדולים ביישום התוכנית של משרד האנרגיה ל-2030 שהוצגה לאחרונה בתקשורת, הוא חיבור של התעשייה לרשת ההולכה של הגז הטבעי.

תהליך זה היה תקוע עד היום, המדינה לא עמדה ביעדי החיבור של המפעלים לגז טבעי וכתוצאה מכך רק עשרות בודדות של המפעלים בארץ חוברו לגז טבעי. זאת, למרות שהמאגר הלאומי של המדינה "תמר" החל את הזרמת הגז למשק לפני יותר מחמש שנים.

על פי תכנית היעדים של משרד האנרגיה השימוש בדלקים מזהמים בתעשייה ייאסר החל משנת 2030, אך השאלה הגדולה האם עד אז תופרש רשת ההולכה שמגיעה גם למפעילים מרוחקים.

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, אמר: "נמשיך לפעול לחיבור צרכנים נוספים לגז טבעי, שהינו נקי יותר וזול יותר, לטובת כלל התושבים".