מגדל מעמידה למכירה את החזקות המיעוט בקניון רמת-אביב

מגדל מחזיקה ב-26.6% ממניות קניון רמת-אביב, הרשום בספריה בשווי של 1.24 מיליארד שקל • בעלת השליטה בקניון, מליסרון של ליאורה עופר, העריכה אותו לאחרונה לפי שווי של 2.51 מיליארד שקל

קניון רמת-אביב / צילום: תמר מצפי
קניון רמת-אביב / צילום: תמר מצפי

קבוצת הביטוח מגדל , שבשליטת שלמה אליהו, מוציאה לדרך את המהלך למכירת החזקותיה בקניון רמת-אביב, שצפוי להניב לה רווח ניכר. קבוצת הביטוח, שאת השקעותיה מנהל אסף שהם, פרסמה הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות חברת הקניון, כאשר במגדל מבהירים כי ההצעה לרכישת החזקותיה יכולה להתייחס ל"כולן או חלקן". בכוונת מגדל לפתוח חדר מידע כשהיא דורשת מהמציעים שיהיו מעוניינים לרכוש ממנה את ההחזקות כאמור לתת ערבות של 10 מיליון שקל.

קניון רמת-אביב הוא חברה פרטית ש-73.4% ממניותיה מוחזקות על-ידי חברת מליסרון  שבשליטת ליאורה עופר, והיתרה (26.6%) על-ידי מגדל. חברת הקניון מחזיקה בשטחי המסחר וכן את מגדל המשרדים שצמוד לו.

על אף המשבר בשוק האופנה וקריסת רשתות בענף בשנה האחרונה והירידה המתמשכת במכירות הקניונים, קניון רמת-אביב נחשב לאחד הקניונים המבוקשים והמצליחים בישראל. הוא כולל שורה של חנויות דגל, ונכון לסוף הרבעון השני השנה התפוסה בו הייתה קרובה ל-100%, לפי דוחות מליסרון.

בדוחות מגדל רשום קניון רמת-אביב בשווי של כ-1.24 מיליארד שקל. אצל מליסרון, שרכשה את השליטה בקניון ב-2009 לפי שווי של 1.53 מיליארד שקל, הוא רשום כיום בשווי כפול מזה שבספרי מגדל - 2.51 מיליארד שקל בסוף הרבעון השני של 2019. למרות שהשווי של מניות מגדל בקניון שונה מהשווי של מניות מליסרון (שמחזיקה בשליטה, ומדובר בשני גופים שונים שאחד מהם כולל חוב של כ-600 מיליוני שקלים והשני לא), על פניו נראה כי קבוצת הביטוח צפויה לרשום רווח שעשוי אף לנסוק למאות מיליוני שקלים על חלקה בקניון.

בדוחותיה לשנת 2018, שפורסמו לפני כחצי שנה, גילתה מגדל כי בשל הוראות חוק הריכוזיות היא עשויה להידרש ולמכור 16.6% ממניות הקניון. חוק הריכוזיות קובע שורה של הוראות שיש לעמוד בהן עד דצמבר השנה, ובראשן הפרדה בין החזקות בגופים פיננסיים משמעותיים להחזקה בגופים ריאליים משמעותיים, כאשר גוף פיננסי משמעותי לא יורשה להחזיק יותר מ-10% מגוף ריאלי משמעותי. מגדל מוגדרת כגוף פיננסי משמעותי.

בדוחות נכתב בהקשר זה כי "לאור העובדה כי חברת הקניון היא תאגיד ריאלי משמעותי, כהגדרת מונח זה בחוק הריכוזיות, ליום 31 בדצמבר 2018 סיווגה החברה סכום של 206 מיליון שקל (זכויות של 16.6% מהון הקניון) כנכס המוחזק למכירה, אשר יימדד החל ממועד זה כנמוך מבין ערכו בספרים לבין שוויו ההוגן בניכוי עלויות מכירה. החל ממועד זה החברה לא תרשום את חלקה ברווחי חברת הקניון בגין החלק המוחזק למכירה".

קניון רמת-אביב, הממוקם בצומת הרחובות איינשטיין וברודצקי ברמת-אביב, הוקם על-ידי קבוצת אפריקה ישראל ונפתח בשנת 1997. מהערכת השווי העדכנית בספרי מליסרון עולה כי שטחי המסחר מניבים הכנסה שנתית של כ-129 מיליון שקל, בעוד ששטחי המשרדים והמרפאות במגדל הצמוד לו מניבים הכנסות שנתיות של כ-10 מיליון שקל. ההכנסה שנתית הכוללת הצפויה של הקניון ל-2019 לעמוד על כ-157 מיליון שקל. מליסרון מפרטת כי שיעור התשואה בפועל בקניון עמד ברבעון השני על 6.6%, כשה-NOI (ההכנסה התפעולית הנקייה) על כמעט 40 מיליון שקל לרבעון.

קבוצות הביטוח מושפעות מחוק הריכוזיות

מגדל אינה קבוצת הביטוח היחידה שחוותה השפעות שנבעו מחוק הריכוזיות. לצדה יש את הפניקס שקבוצת דלק חייבת למכור, כשהאחרונה כבר חתמה על הסכם למכירת החזקותיה בקבוצת הביטוח (והשליטה בה) לידי הקרנות הזרות סנטרברידג' וגלטין פוינט. על-פי הערכות, הרגולטור האחראי על אישור העסקה, יו"ר רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת, צפוי לאשר בימים הקרובים את עסקת הענק הזו.

כמו כן, קבוצת צור שמיר שבשליטת משפחת שנידמן השלימה לפני ימים ספורים את ההליך למחיקת ביטוח ישיר מהמסחר בבורסה, במטרה להוריד קומה בפירמידה הציבורית של הקבוצה.

לצדן יש גם את כלל ביטוח שלא יכולה להיכלל בקבוצת החברות שבשליטת אדוארדו אלשטיין שמחזיק בה דרך אי.די.בי. אלא שמסיבות חריגות וייחודיות לה, כלל ביטוח כבר נמצאת מאז אוגוסט 2013 בשליטה בפועל של נאמן שמונה על-ידי הפיקוח ושמוכר את החזקות אי.די.בי בה מדי תקופה. גם אלשטיין עצמו מכר לאחרונה נתח ניכר מהחזקתו בחברה לכמה רוכשים.