הוועדה הבלתי תלויה במזרחי טפחות ממליצה על שינוי נהלים ובקרות בבנק בשל הפרשה האמריקאית

כחודשיים לאחר שמזרחי טפחות החליט כי לא ידרוש החזר תשלומים שניתנו לדירקטורים ולנושאי משרה בגין התקופה שבה נעשו המהלכים שהולידו את הקנס בסך 195 מיליון דולר ששילם לממשל בארה"ב, הוא מגלה כי הוועדה שמינה לצורך סיום הפרשה קיימה בדיקה משלימה

אלדד פרשר, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר
אלדד פרשר, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר

כמעט חודשיים לאחר שבנק מזרחי טפחות החליט כי לא ידרוש החזר תשלומים שניתנו בעבר לדירקטורים ולנושאי משרה בבנק בהווה ובעבר בגין התקופה שבה נעשו המהלכים שהולידו את הקנס הגבוה בסך 195 מיליון דולר ששילם לממשל בארה"ב, הוא מגלה היום (ב') כי הוועדה הבלתי תלויה שמינה לצורך סיום הפרשה קיימה בדיקה משלימה, וכי היא ממליצה עתה על שינוי תהליכים ניהוליים ותהליכי בקרה בבנק.

על-פי הודעת בנק מזרחי טפחות שבניהולו של אלדד פרשר, שהודיע על כוונתו לפרוש מהבנק, ושבראשות היו"ר משה וידמן שאמון על הליך איתור המנכ"ל החדש, הוועדה הבלתי תלויה המליצה היום לבנק "ליישם תהליכים ניהוליים ותהליכי בקרה נוספים, מעבר לאלה הקיימים, בדגש על תחומי הציות ואיסור הלבנת הון, לרבות בשלוחות הבנק בחו"ל, ובכללם בקשר עם הסדרת דיווחים ייעודיים נוספים של מבקר הפנים; כללי פעולה הנוגעים למערך ההדרכה, להליכי אכיפה פנימית ולטיפול בדרישות משאבים".

מדובר בהמלצה משלימה לדוח שהוועדה הבלתי תלויה הגישה לבנק כבר במרץ השנה. בסוף אותו חודש הודיע הדירקטוריון על אימוץ החלטת הוועדה הבלתי תלויה שלא לנקוט הליכים נגד דירקטורים ונושאי משרה בגין הפרת חובת אמונים, בגין הפרת חובת זהירות או בגין היבטים של "טובת הבנק".

על-פי מה שמגלה היום הבנק, הוועדה הבלתי תלויה חיברה דוח משלים "שעניינו בחינת התהליכים הניהוליים והבקרות, לרבות בהיבט הממשל התאגידי, הקשורים באירועים נשוא ההסדר". בבנק כותבים ביחס לעבודת הוועדה הבלתי תלויה כי "נמצא שברוב התחומים והתהליכים שנבחנו על-ידה לגבי התקופה הרלוונטית (2002-2012), נעשו שיפורים משמעותיים על-ידי הבנק, ולוועדה לא היו הערות לשיפורים אלה".

לפני יותר משנה הגיע בנק מזרחי טפחות להבנות עם גורמי הממשל בארה"ב לגבי גובה הקנס שישלם בגין חלקו בסיוע להעלמות מסים על-ידי לקוחות אמריקאים, כמו גם על תיאור העבירות שבגינן ניתן הקנס. הוסכם אז כי הבנק הישראלי ישלם 195 מיליון דולר, לעומת תשלומים שבנק לאומי שילם בגובה 400 מיליון דולר ולעומת תשלומים בהיקף גבוה בהרבה, של כ-874 מיליון דולר, שבנק הפועלים שילם בגין חלקו בפרשה זו.

החקירה נגד שלושת הבנקים הישראלים הייתה חלק מחקירה מסועפת בהרבה שהממשל האמריקאי החל בה לפי כעשור נגד שורה של בנקים זרים, בחדש שסייעו לאמריקאים להעלים מסים. ההסכם של מזרחי טפחות עם האמריקאים הגיע כמה חודשים לאחר שהבנק הישראלי לקח הימור, שהתברר כמוצדק, ודחה על הסף את ההצעה של האמריקאים לקנס גדול בהרבה ממה ששילם לבסוף, בגובה של 342 מיליון דולר.

בעקבות הבנותיו עם האמריקאים וההסדר עליו חתם, מזרחי טפחות, כמו בנק הפועלים אחריו, נדרש למנות ועדה בלתי תלויה לבדיקת פעילותו ולבחינת השאלה האם יש לפעול נגד נושאי משרה בבנק גם בעבר. את ההנחיה קיבלו הבנקים מהפיקוח על הבנקים המקומי.

צרו איתנו קשר *5988