הסדר החוב המעודכן של אלשטיין באי.די.בי: תספורת של 70% לאג"ח ללא ביטחונות

אלשטיין יזרים לחברה 360 מיליון שקל, הגדלה של 60 מיליון שקל • מחזיקי אג"ח י"ד יצטרכו להסכים לוויתר על קנס של עשרות מיליוני שקלים בגין פדיון מוקדם • למחזיקי אג"ח ט"ו מוצעות אג"ח חדשות וארוכות יותר, שיובטחו בשעבוד על 5% ממניות כלל ביטוח

אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי / צילום: שלומי יוסף, גלובס
אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי / צילום: שלומי יוסף, גלובס

איש העסקים אדוארדו אלשטיין הגיש הצעה מעודכנת ומפורטת להסדר חוב בקבוצת אי.די.בי, בעקבות המגעים שנוהלו בשבועיים האחרונים עם מחזיקי איגרות החוב של החברה מסדרה י"ד. מההצעה עולה כי היקף תרומת הבעלים תגדל ב-60 מיליון שקל ל-360 מיליון שקל וזאת במטרה להבטיח את תשלומי הריבית למחזיקי האג"ח החדשות שיונפקו, לשנים 2021-2022.

לאי.די.בי חוב של כ-2 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה משלוש הסדרות, י"ד ו-ט"ו המובטחות ו-ט' הלא מובטחת. מההצעה עולה, כי אלשטיין מציע למחזיקי הסדרות המובטחות פירעון חלקי לצד החלפת יתרת החוב בסדרות אג"ח חדשות וארוכות יותר, בעוד שמחזיקי הסדרה הלא מובטחת יספגו תספורת של כ-70% על החוב כלפיהם.

אלשטיין שולט בקבוצת אי.די.בי באמצעות חברת אירסה הציבורית והחברה הבת שלה, דולפין. מהמסמך שהועבר למנכ"ל אי.די.בי אהרון קאופמן ולנאמני שלוש סדרות האג"ח של החברה, עולה כי דולפין מציעה להזרים לאי.די.בי סכום של 300 מיליון שקל במזומן, להעמיד לה ערבות של 50 מיליון שקל להבטחת תשלומי הריבית על האג"ח החדשות בשנים 2021-2022, וכן להעביר לאי.די.בי עוד 10 מיליון שקל שישמשו לתשלום חוב לחברה הבת (בעקיפין) דיסקונט השקעות (דסק"ש).

"תרומה זו תביא לחיזוק הונה ומצבה הפיננסי של החברה, הבטחת קיום התחייבויות החברה לתשלום הריבית בגין איגרות החוב אשר יוותרו במחזור בשנים 2021 ו-2022 וזאת לצד פדיון מלא או חלקי (לפי העניין) של כלל איגרות החוב של החברה", כותבת דולפין בהצעתה.


סדרות חדשות וסיום עסקאות ההחלף

לפי ההצעה המפורטת יזכו מחזיקי אג"ח י"ד לפירעון חלקי מוקדם של 300 מיליון שקל במזומן במועד השלמת ההסדר (מלוא הסכום שתזרים לה דולפין), לצד הנפקת סדרת אג"ח חדשה על יתרת החוב בסך של 580 מיליון שקל. הסדרה החדשה תישא מיום הנפקתה ריבית של 3.5%, שתגדל ל-5% החלה מ-1 בינואר 2023 ועד לסוף חיי האג"ח ב-31 בדצמבר 2025.

קרן הסדרה תעמוד לפירעון בשלושה מועדים שונים, 10% בסוף 2023, 10% בסוף 2024 ו-80% בסוף 2025. להבטחת הסדרה החדשה יקבלו המחזיקים בה שעבוד על 70% ממניות דסק"ש, וזאת במקום שעבוד על 60% ממניות דסק"ש המוקנה כיום למחזיקי אג"ח י"ד. עם זאת, הסכמת מחזיקי אג"ח י"ד להצעה תכלול ויתור מצדם על קנס של עשרות מיליוני שקלים שהיה אמור אלשטיין לשלם להם בגין פדיון מוקדם של חלק מהחוב.

למחזיקי אג"ח ט"ו חייבת כיום אי.די.בי סכום של 237 מיליון שקל, כאשר סדרה זו מובטחת בשעבוד על 8.51% ממניות כלל ביטוח. בהצעה המקורית היו אמורים מחזיקי אג"ח ט"ו לקבל את המניות המשועבדות לטובתם, ששוויין הנוכחי עומד כ-190 מיליון שקל, וכן את היתרה (אם קיימת) מסיומן של שתי עסקאות החלף על עוד 7.1% ממניות כלל ביטוח.

כעת מציעים אלשטיין ודולפין נוסחה מעט שונה, במסגרתה תמכור אי.די.בי 3.52% ממניות כלל ביטוח ותסיים את עסקאות ה"החלף", כאשר התמורה מפעולות אלו תשמש לפירעון תשלום קרן של 118 מיליון שקל החל השנה (או חלקו כתלות בסכום שיתקבל מפעולות אלו). כנגד יתרת קרן האג"ח (כולל היתרה מתשלום 2020 שלא יפרע), תונפק סדרת אג"ח חדשה שתובטח בשעבוד על 4.99% ממניות כלל ביטוח ושתזכה לתנאים זהים לאלו של הסדרה החדשה האחרת שתונפק למחזיקי אג"ח י"ד.


מחזיקי אג"ח ט' יפסידו 630 מיליון שקל 

המפסידים הגדולים בהצעה הם מחזיקי אג"ח ט' של אי.די.בי, להם מציעה דולפין את כל זכויותיה של אי.די.בי בחברת מודיעין אנרגיה, בחברת אי.די.בי תיירות והחברה הבת שלה ישראייר, כ-12% ממניות דסק"ש בשווי של כ-75 מיליון שקל וכן את אג"ח ט' שמחזיקה כיום דולפין ושיימחקו ויבוטלו, כך שלא יהוו חלק מההסדר.

למחזיקי אג"ח ט' גם מוצע לקבל לידיהם מחצית מהחזקתה של אי.די.בי במניות חברת הנדל"ן IDBG או מחצית מהתמורה שתתקבל בעת מכירתן, אולם זאת רק בתמורה להסכמתם לוותר על תשלומי ריבית עד מועד השלמת ההסדר. מחזיקי אג"ח ט' אמורים לקבל בשבוע הבא תשלום ריבית של 22 מיליון שקל, בעוד שמחזיקי סדרות י"ד ו-ט"ו יקבלו במועד זה תשלומי ריבית של 11 מיליון שקל ו-3 מיליון שקל, בהתאמה.

לאידי.בי חוב של כ-900 מיליון שקל מחזיקי אג"ח ט'. התמורות שאמורים מחזיקי סדרה זו לקבל במסגרת ההסדר מוערכות כיום בשווי של 250-270 מיליון שקל בלבד. 

צרו איתנו קשר *5988