לובי 99 קורא לשר התקשורת להטיל תנאים על מיזוג סלקום וגולן טלקום

במכתב לשר, הלובי דורש לקבוע חובת השקעה בתשתיות, איסור העלאת מחירים לתקופה של 3 שנים, והשארת החברות כיישויות משפטיות נפרדות

יועז הנדל / צילום: כדיה לוי, גלובס
יועז הנדל / צילום: כדיה לוי, גלובס

ארגון לובי 99 קורא לשר התקשורת יועז הנדל להטיל תנאים על מיזוג סלקום וגולן טלקום. זאת בעקבות בקשתו של הנדל לבחון את המיזוג מחדש על רקע קריאות של חלק מבכירי משרד התקשורת, שטענו שיש לקבוע תנאים לאישור המיזוג. 

לובי 99 כבר קרא לדחיית המיזוג בעבר. המיזוג אושר על ידי רשות התחרות ואגף התקציבים המליץ גם כן לאשרו ללא תנאים.

"המיזוג יוביל לעליית מחירים"

במכתב ששלח הלובי לשר התקשורת הוא חוזר על הקריאה לדחות את המיזוג בטענה כי "גולן טלקום הנה מחוללת תחרות משמעותית ולכן מיזוגה לתוך סלקום יוביל לעליית מחירים בשוק הסלולר ויפגע בהישגי הרפורמה בסלולר, שהביאה לחיסכון של אלפי שקלים בשנה למשק בית".

לדברי עו"ד נועה זלצמן, ככל שיוחלט לאשר את המיזוג, יש לאשרו בתנאים. לדבריה על שר התקשורת להתחשב בשיקולים האמורים בסעיף 4(ב) לחוק התקשורת, "ביניהם התרומה לתחרות ולרמת השירותים ושיקולים שבטובת הציבור. אנו סבורים שהתנאים לאישור המיזוג חייבים לעלות בקנה אחד עם השיקולים הללו. זאת, על מנת לעקר את הפגיעה של המיזוג בתחרות בשוק הסלולר וכמתחייב מהגדרת תפקידו של משרד התקשורת כאחראי לקביעת המדיניות, פתיחת שוק התקשורת לתחרות ופיתוח תשתיות התקשורת".

התנאי הראשון לשיטתה הוא חיוב החברה הממוזגת להשקעה מהותית בתשתיות, בדגש על פריסה בפריפריה, בהיקף שיקבע משרד התקשורת - "לגישתנו, ללא חיוב עם סנקציה בצידו קיים ספק רב אם תתבצע השקעה בתשתיות. הרעיון שלפיו אישור מיזוגים בשוק התקשורת, שיוביל לעלייה בהכנסות של הפירמות, יביא בתורו להגדלת ההשקעות בתשתיות משולל כל יסוד ומנוגד לניסיון המצטבר. למעשה, ההפך הוא הנכון. כפי שנקבע בעמדת אגף התקציבים שפורסמה רק לאחרונה, ב-8.6.2020, 'בעבר כאשר חברות הסלולר נהנו מרווחיות עודפת, לא נצפו רמות גבוהות יותר של השקעה, והרווחים העודפים התגלגלו בעיקר לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים'".

התנאי השני הוא "איסור על העלאת מחירים במשך פרק זמן של 3 שנים ללא אישור שר התקשורת. היא מוסיפה כי בעמדת אגף התקציבים משנת 2016 נקבע כי הרפורמה בסלולר 'הביאה לחיסכון של כ-2,500 שקל למשק בית בישראל בשנה'. מאז חלפו ארבע שנים, וסביר להניח שהחיסכון השנתי למשק בית שנוצר כתוצאה מהרפורמה הוא גדול עוד יותר. דווקא בימים של משבר כלכלי חמור, חסכון של אלפי שקלים למשק בית בשנה הוא משמעותי, בעיקר כאשר מדובר במוצר צריכה בסיסי".

עוד נכתב כי "תנאי נוסף שנדרש לגישתנו לאישור המיזוג הוא הותרת שתי החברות המתמזגות כחברות נפרדות ופעילות או איסור על ביצוע מיזוג סטטוטורי, בו חברה אחת 'נעלמת' לתוך רעותה, כל עוד התנאים שנקבעו לאישור המיזוג לא התמלאו במלואם. מטרת תנאי זה היא להבטיח שהחברות תישארנה ישויות משפטיות פעילות נפרדות (כלומר, גולן טלקום תמשיך להיות חברה עצמאית עם מצבת עובדים ונכסים), על מנת שניתן יהיה לבטל את ההחלטה על אישור המיזוג במידה שהתנאים שייקבעו לא יתקיימו. במקרה של ביטול ההחלטה על אישור המיזוג, סלקום תחויב למכור את גולן טלקום ועד לביצוע המכירה - להעביר את מניותיה של גולן לידי נאמן שיקבע בית המשפט. יודגש כי תנאי זה הוא חיוני להבטחת מילוי התנאים שייקבעו לאישור המיזוג, כי בהעדרו אין כל תמריץ למלאם. אם גולן טלקום 'תיבלע' בתוך סלקום בהליך של מיזוג סטטוטורי, ההחלטה לאשר את המיזוג תהיה בפועל בלתי הפיכה, במובן זה שאי מילוי התנאים לא יהא בכוחו להחזיר את גולן טלקום לשוק הסלולר, על כל המשתמע מכך".