שני שחקנים חדשים בשוק הפנסיה: מור ואינפיניטי יצטרפו לאלטשולר שחם ומיטב דש כקרנות הזוכות במכרז המדינה

רשות שוק ההון פרסמה את הזוכות במכרז קרנות ברירת המחדל לשלוש השנים הבאות • הקרנות של מור ואינפינטי יוקמו ויתחילו לפעול עד ל-1 באפריל 2022 • כל מי שיבחר להצטרף לקרן נבחרת ייהנה מדמי ניהול של 1% בלבד מהפקדה ועוד 0.22% מהצבירה

חיסכון פנסיוני / צילום: Shutterstock
חיסכון פנסיוני / צילום: Shutterstock

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון פרסמה היום (ג') את תוצאות הליך קביעת קרנות הפנסיה הנבחרות (קרנות ברירת המחדל), אליהן יצורף כל עובד חדש במשק שלא בחר בעצמו את הגוף הפנסיוני בה הוא רוצה לחסוך. תוצאות המכרז מגלות כי מספר קרנות הפנסיה החדשות יחזור לעמוד על תשע עם הצטרפותן של שתי חברות מנהלות חדשות - בית השקעות מור  ובית ההשקעות אינפינטי. זאת לאחר שבשנה האחרונה מוזגו הקרנות של פסגות והלמן-אלדובי להראל (כחלק מעסקת מכירת פסגות לאלטשולר שחם) ולמיטב דש (כחלק ממכירת הלמן-אלדובי להפניקס). מור ואינפיניטי זכו במכרז יחד עם אלטשולר שחם  ומיטב דש .

ההצעות של ארבעת בתי ההשקעות דורגו בארבעת המקומות הראשונים ונבחרו כקרנות נבחרות לתקופה של כשלוש שנים, כאשר דמי הניהול שישלמו מצטרפים חדשים לכל אחת מארבע הקרנות יעמדו על 1% מההפקדה החודשית ו-0.22% מהצבירה. זו הפעם הראשונה שכל הזוכות במכרז מציעות דמי ניהול בשיעור זהה. דמי ניהול אלו מובטחים לעובד למשך 10 שנים ממועד ההצטרפות שלו לקרן הפנסיה.

לשם השוואה, דמי הניהול מההפקדה של אלטשולר שחם במכרז הקודם היו 1.49% ודמי הניהול מהצבירה בכל שנות החיסכון היו 0.1%. במיטב דש עמדו דמי הניהול על 2.49% מההפקדה ו-0.05% מהצבירה. כלומר, מדובר בהמשך ההורדה של דמי הניהול מהצבירה בשוק הפנסיה, שעמדו על פי נתוני מערכת פנסיה נט הממשלתית על 1.95%, בעוד דמי הניהול מהצבירה שנקבעו במכרז יהיו גבוהים מההמוצע בשוק, העומד על 0.19%.

המטרה: הגברת התחרות בשוק הפנסיה

ההליך השלישי נתן באופן תקדימי הזדמנות גם לחברות מנהלות שלא קיימת להן קרן פנסיה, להציג את הצעותיהן להליך תוך מתן הגנת ינוקא שנועדה לעודד את כניסתם של מתחרים חדשים לשוק, מה שהביא לכניסת שני שחקנים חדשים לתחום. ברשות שוק ההון בהבירו כי ההליך כלל בחינה מפורטת של התכניות העסקיות להקמת קרן פנסיה חדשה שהוגשו על ידי שני בתי ההשקעות, וכי כניסתם לתחום מהווה נדבך נוסף בהגברת התחרות בשוק הפנסיה כתוצאה מההליך אותו מובילה הרשות.

מכיוון שמדובר בשתי קרנות חדשות, הקרנות שיוקמו על ידי אינפיניטי ומור ייקבעו כקרנות נבחרות החל ממועד השלמת הקמתן, הצפויה לקרות לא יאוחר מ-1 באפריל וזכייתן תהיה בתוקף עד ל-31 באוקטובר 2024. הקרנות של אלטשולר שחם ומיטב דש, שזכו גם במכרז הקודם (מיטב דש זכתה גם במכרז הראשון בשנת 2016), ייקבעו כקרנות נבחרות החל מ-1 בנובמבר 2021 ועד ל-31 באוקטובר 2024.

ההליך ממשיך בקו ישיר את מהלכי הרשות בשנים האחרונות גם על מתן הנחה בדמי ניהול לפורשים לפנסיה. כך, דמי הניהול שתגבה חברה מנהלת של קרן נבחרת בשל מקבלי קצבת זקנה חדשים, לרבות עמיתים קיימים בקרן שיפרשו בקרן במהלך התקופה שבה היא נקבעה כקרן נבחרת, לא יעלו על שיעור של 0.3% לכל אורך תקופת קבלת הקצבה.

מרשות שוק ההון נמסר עוד כי היא רואה חשיבות רבה ברמת תפעול הקרנות ומתן שירות הולם עבור הלקוחות, ולכן קרנות הפנסיה החדשות שנבחרו בהליך נבדקו כי אכן יעמדו בדרישות הרשות בתחומי התפעול והשירות וזאת במטרה להבטיח את טובת ציבור החוסכים והמבוטחים בישראל.

 

דמי ניהול מההפקדה החודשית

דמי ניהול מהצבירה בקרן הפנסיה

המכרז החדש

1%

0.22%

דמי הניהול באלטשולר שחם במכרז הקודם

1.49%

0.1%

דמי הניהול במיטב דש במכרז הקודם

2.49%

0.05%

דמי הניהול הממוצעים בשוק*

1.95%

0.19%

* על פי נתוני גמל נט

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת: "אני מברך את ארבעת הקרנות שנבחרו בהליך ומקווה כי קרנות הפנסיה שנבחרו בהליך יעניקו לציבור החוסכים בישראל רמת שירות ותפעול גבוהות לצד ניהול מיטבי של כספי החוסכים. הליך הקרנות הנבחרות מוכיח השנה בצורה מובהקת את חשיבות ההליך, בכך שהוביל לכניסה של שני שחקנים חדשים לשוק הפנסיה שיתרמו להגברת התחרות בשוק החיסכון ארוך הטווח הישראלי. בנוסף, ההליך השנה שם דגש מיוחד לטובת חוסכים צעירים, פנסיונרים וחוסכים בעלי הפקדות נמוכות. אני סבור כי ההליך יבטיח את מיצוי זכויות החוסכים, יגביר את התחרות ויצמיח את שוק הפנסיה בישראל לטובת כלל הציבור הישראלי".

צרו איתנו קשר *5988