דמוגרפיה - היתרון המשמעותי והפחות מוכר של מניות הערך הישראליות

משקיעים רבים מתמקדים במגמות ובאירועים שמשפיעים על מחירי מניות לטווח הקצר, אבל נוטים להתעלם מגורם משמעותי - שעשוי להיות שווה הרבה כסף: הגידול המהיר באוכלוסיית ישראל, שמציב אומנם אתגרים גדולים - אבל לא פחות מזה הזדמנויות קורצות

עולים חדשים. הירידה במספרם ב־2020 לא הפריעה לריבוי הטבעי / צילום: מץ 76
עולים חדשים. הירידה במספרם ב־2020 לא הפריעה לריבוי הטבעי / צילום: מץ 76

כלכלת ישראל הוכיחה את עוצמתה היטב בשנים האחרונות. אפשר לראות את זה בפריחת ענף ההייטק, בהתאוששות המהירה יחסית ממשבר הקורונה ובהתחזקות השקל. אבל מעבר לכל אלו, יש גורם אחד נוסף שמייחד את הכלכלה שלנו עוד מראשיתה, לעומת מדינות מפותחות אחרות: הדמוגרפיה. יותר נכון, הגידול הטבעי של האוכלוסייה. יש לזה משמעות גדולה עבור מניות מסוימות. הנה ההסבר.

עוקפים את ה-OECD

ב-15 השנים האחרונות, בעוד שבשאר העולם נמצא הפריון במגמת ירידה, בישראל הוא דווקא בעלייה. ממוצע הילודה לאישה ישראלית הוא כשלושה ילדים - הגבוה ביותר מבין מדינות ה-OECD. באירופה ובצפון אמריקה עומד הממוצע על כ-1.7 ילדים לאישה.

למרות שב-2020 נרשמה תמותה עודפת בשל התפרצות הקורונה, ונוסף על כך חלה ירידה במספרי העולים החדשים, שיעור הריבוי הטבעי בישראל עמד על 1.8%, לעומת 0.4% ב-OECD.

האוכלוסייה בישראל גדלה בחמש השנים האחרונות בקצב ממוצע של 1.9% בשנה, לעומת ממוצע של 0.5% בשנה בשאר מדינות ה-OECD. המשמעות המצטברת של הנתון הזה גדולה מאוד: אם יישמר קצב הגידול הזה, אוכלוסיית ישראל תכפיל את עצמה תוך כ-37 שנים, בזמן שאוכלוסיית מדינות ה-OECD תגדל בכ-20% בלבד.

במדינות המפותחות ממשיך תהליך הירידה המתמשך בריבוי הטבעי, וכבר עתה יש מדינות רבות בעלות ריבוי טבעי שלילי ללא הגירה, והאוכלוסייה שלהן במגמת ירידה. אם התהליכים הדמוגרפיים האלו יימשכו, הפערים בין ישראל למדינות המפותחות עשויים להיות גבוהים אף יותר.

הגידול הטבעי המהיר יוצר אתגרים אדירים לכלכלה הישראלית - בתחבורה, בתשתיות, בחינוך, בבריאות, ברווחה, בתעסוקה, בשילוב מגזרים ועוד. מצד שני, מכיוון שהגידול הטבעי חוצה מגזרים ושכבות סוציו-אקונומיות - הוא נותן יתרון לא מבוטל בכל הקשור לצמיחה ארוכת-הטווח של הכלכלה, בדגש על הגדלת הביקושים במשק.

הדמוגרפיה בשירות המשקיעים לטווח ארוך

בעולם ההשקעות נוטים לא פעם להמעיט, עד כדי התעלמות, במשמעות הנתון הדמוגרפי. מגמות ואירועים קצרי-טווח, שעשויים להשפיע על שערי ניירות הערך, מעניינים את המשקיעים יותר מהנתון "המשעמם" של גידול האוכלוסייה. אלא שבשוק ההון, כידוע, הריצה היא לטווח ארוך, ולמשקיעים אולי לא כדאי להתעלם מהנתון הזה - במיוחד מי שפועל בשוק המניות הישראלי.

בשוק ההון מקובל לעשות הפרדה בין השקעה במניות צמיחה ובין השקעה במניות ערך. רציונל ההשקעה במניות צמיחה מבוסס על ההערכה שבטווח הקצר קיימת חשיבות לגידול מהיר במכירות ובנתחי השוק, ושורת הרווח משמעותית פחות.

רציונל ההשקעה במניות ערך מבוסס על בחירת מניות שנסחרות במחיר נמוך ביחס לשווי הפנימי שלהן. הערכת השווי של מניות אלה מחושבת לפי נתונים בסיסיים כמו מכירות, תזרימי מזומנים, מצב הנכסים, ההתחייבויות, הענף שבו החברה פועלת, היתרונות היחסיים ומצבה התחרותי של החברה, וכמובן הרווחים והדיבידנדים שהיא מחלקת.

מניות ערך הן בדרך כלל של חברות ותיקות יותר, בעלות נתח שוק מבוסס עם יתרון יחסי עמוק, רווחיות עקבית ומבוססת, איתנות פיננסית ונזילות. יש להן תזרים יציב יותר ומכפילי רווח נמוכים באופן יחסי. מניות הערך שומרות בדרך כלל על קצב צמיחה איטי, ולכן מזוהות כמניות דפנסיביות עם תנודתיות נמוכה יותר.

מרכיב הצמיחה הפוטנציאלי של החברות הישראליות

כשמשווים מניות ערך ישראליות למניות ערך בעולם, קל להבחין באטרקטיביות של אלו הישראליות - שנוצרת בזכות גידול האוכלוסייה. באופן כללי, לחברות הערך הישראליות יש מרכיב צמיחה פוטנציאלי שאין לחברות ערך הפועלות במדינות מפותחות אחרות.

מודלים של הערכת שווי חברות המבוססים למשל על היוון תזרימי המזומנים העתידיים, או על מכפילים עתידיים המביאים בחשבון צמיחה קבועה של הכנסות החברה, מעניקים לחברות הפועלות בישראל שווי גבוה יותר לעומת חברות מקבילות הפועלות במדינות מפותחות אחרות, בנטרול פרמטרים אחרים.

הסיבה: הגידול באוכלוסייה משפיע בראש ובראשונה על הביקוש ועל הצריכה הכוללת במשק הישראלי, בשל כמות צרכנים הולכת וגדלה, ולכן הנחות הבסיס של הערכות השווי מביאות בחשבון צמיחה עתידית ארוכת-טווח בשורת ההכנסות.

לא רק שהגידול הדמוגרפי הישראלי יוצר לחברות הפועלות בשוק המקומי הזדמנויות בשורת ההכנסות, הוא גם מאפשר להן להתייעל, לבצע את ההתאמות הנדרשות בהוצאות ולשפר בכך את שיעורי הרווחיות; לבצע השקעות מותאמות להתרחבות הפעילות ולבנות מותג חזק בשוק עבור צרכנים שמספרם גדל משנה לשנה. בניהול נכון, כל אלו יאפשרו לשפר בסופו של דבר את שורת הרווח הנקי של החברה, ואת הדיבידנדים שהיא תחלק למשקיעי הערך שלה.

חייבים לזכור שעולם ההשקעות הוא בינלאומי, ומשקיע בינלאומי שמשווה את המשק הישראלי למדינות אחרות בהחלט עשוי לזהות את האטרקטיביות היחסית בהשקעה במניות של חברות ערך מקומיות לטווח ארוך, ולו רק בשל הנתון הדמוגרפי הישראלי הייחודי.

רואים את זה בקמעונות, בנדל"ן ובפיננסים

את השפעות הדמוגרפיה הישראלית ניתן לראות בלא מעט ענפים. תחום הקמעונות כולל את כל השחקנים הפועלים בשוק הצריכה המקומי: מרשתות השיווק, דרך יבואני הרכב ועד תחום התקשורת והאלקטרוניקה, רשתות ההלבשה וההנעלה - כולם נהנים מהגידול הטבעי של האוכלוסייה.

במצב כזה, שבו עולה מספר הצרכנים משנה לשנה, עולה גם היכולת של החברות להגדיל את ההכנסות, ובהתנהלות נכונה לשפר את הפרמטרים התפעוליים שלהן. כתוצאה ניתן להגדיל את הרווח משמעותית.

ענף הנדל"ן עולה רבות לכותרות בשנים האחרונות. העלייה הבלתי פוסקת במחירי הדיור נובעת גם מהיצע נמוך ומעלויות מימון זולות, אבל השוק מאופיין בעיקר בביקוש גובר לדירות כתוצאה מגידול מתעצם במספר משקי הבית הזקוקים לפתרונות דיור. גם תחום הנדל"ן המניב (מסחרי, משרדים, לוגיסטיקה ודאטה סנטרס) נהנה בצורה ישירה ועקיפה מביקושים גוברים והולכים שנוצרים כתוצאה מהגידול הטבעי.

סקטור הפיננסים זוכה אף הוא לגידול טבעי, ולא רק בכמות הלקוחות, אלא גם בצורך לתת לאנשים יותר פתרונות אשראי וביטוחים.

בתחום האנרגיה, גידול האוכלוסייה מחייב פתרונות של ייצור, אספקה והולכת אנרגיה בקצב המתאים לגידול הטבעי - וכל זאת בשילוב עם השינויים הגדולים שעוברים על משק האנרגיה הישראלי והמעבר לאנרגיה מתחדשת.

בשורה התחתונה, הייחודיות של הגידול הטבעי הישראלי יוצרת לא מעט סיכונים, אתגרים וקשיים, אך מצד שני יוצרת הזדמנויות שספציפיות רק לכלכלה הישראלית. נראה שבנטרול פרמטרים אחרים, היתרון הדמוגרפי הישראלי מהווה רציונל השקעה במניות ערך ישראליות, העדיפות בהיבט זה על מניות ערך במדינות מפותחות אחרות.

הכותב הוא מנהל השקעות בכיר בבית ההשקעות ילין לפידות. קבוצת ילין לפידות עוסקת בשיווק פנסיוני/השקעות (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידיה. אין באמור תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני/השקעות המבוצע בידי בעל רישיון עפ"י דין והמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם