רשות התחרות בוחנת את החזרת שיכון ובינוי לרשימת הגורמים הריכוזיים

הסיבה לבדיקה: הגעת החברה להיקפי אשראי שעלולים להיות גבוהים מהרף הקבוע בחוק • אם תיכלל ברשימה, שיכון ובינוי צפויה להיות חשופה לקשיים בעת התמודדות על זכיונות מהמדינה

מיכל כהן, הממונה על התחרות / צילום: אביגיל פפרינו-באר
מיכל כהן, הממונה על התחרות / צילום: אביגיל פפרינו-באר

רשות התחרות בוחנת האם להחזיר את חברת שיכון ובינוי לרשימת הגורמים הריכוזיים. עד לשנת 2018 החברה נחשבה לקבוצת מחזיקים ב"גוף פיננסי משמעותי" מכיוון ששרי אריסון, שהחזיקה ב-47% מהחברה, החזיקה גם בבנק הפועלים. כעת נבדק האם שיכון ובינוי היא "תאגיד ריאלי משמעותי" בשל גובה האשראי שלה.

● ההסכם בין yes ודיסני לא יאושר ע"י רשות התחרות עד ההשקה
● ברקע צלילת המניה: שיכון ובינוי מנסה לאשר תנאי העסקה משופרים למנכ"ל

קבוצת שיכון ובינוי פועלת בישראל ובחו"ל באמצעות חברות בתחום התשתיות והבנייה, יזמות נדל"ן, אנרגיה וזכיינות. היא נסחרת בשווי של 5.8 מיליארד שקל, נשלטת על ידי נתי סיידוף (46.6%) ומנוהלת על ידי תמיר כהן.

אם הקבוצה תוכלל ברשימת הגורמים הריכוזיים, הרגולטור יצטרך לקחת בחשבון שיקולי ריכוזיות כלל-משקית, ולהיוועץ בוועדה לצמצום ריכוזיות, בעת מתן רישיונות או זיכיונות עבורה. בנוסף, בעל השליטה יצטרך לחשוף את החברות שבשליטתו.

הרשות בוחנת את היקף האשראי של החברה

גורמים בשוק האנרגיה פנו בשבוע שעבר לרשות התחרות בבקשה להכריז על שיכון ובינוי כ"תאגיד ריאלי משמעותי". הגורמים טענו כי החברה נטלה אשראי בגובה המתקרב ל־10 מיליארד שקל, שעובר את הרף הקבוע בחוק.

פניית הגורמים נעשתה על רקע פרסום הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון של 2022 וחידוש תהליך הנפקת שיכון ובינוי אנרגיה. זאת, לאחר שהניסיון הראשון להנפקה בשנה שעברה לא צלח.

לגלובס נודע שעוד בטרם לקבלת הפנייה, החלו ברשות התחרות בבחינת היקף האשראי של החברה וחברות נוספות שהאשראי שלהן קרוב לרף שמכליל אותן כ"תאגיד ריאלי משמעותי". שיכון ובינוי וסיידוף קיבלו פנייה מרשות התחרות לקבלת נתונים.

עד לשנת 2018 ולהעברת השליטה מאריסון לסיידוף, קבוצת שיכון ובינוי נכללה ברשימת הגורמים הריכוזיים. מחזור המכירות שלה ושל תאגידים נוספים בשליטת אריסון חצו בשנת 2017 את הרף הקבוע בחוק להכרזתם כ"תאגיד ריאלי משמעותי". לולא העברת השליטה בתאגידים אלו, הקבוצה הייתה נכללת לראשונה גם ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים.

כאמור, אם החברה תיכלל כעת ברשימה היא תהיה חשופה לקשיים בעת זכייה במכרזים. ב-2018 זה הביא להאצת המכירה לסיידוף. ביוני של אותה השנה המליצה ועדת הריכוזיות שלא לאפשר לשיכון ובינוי להשתתף במכרז להרחבת הרכבת הקלה בירושלים משיקולי ריכוזיות. העברת השליטה העניקה לה את האפשרות לשוב ולהתמודד במכרזי הענק של המדינה בתחום התשתיות הציבוריות.


מי מוגדר כ"תאגיד ריאלי משמעותי"?

החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות קובע ש"תאגיד ריאלי משמעותי" הוא תאגיד שהאשראי שלו ושל תאגידים המצויים בשליטתו ובשליטת בעל השליטה שלו עולה על 6.14 מיליארד שקל.

לפי החוק, בחישוב האשראי יילקח בחשבון אשראי מגוף פיננסי בישראל או מתאגיד שבשליטת גוף פיננסי, ואגרות חוב שהונפקו בישראל. בחישוב זה לא יילקח בחשבון מימון מיזם ציבורי בשיתוף המגזר הפרטי המבוצע בישראל. בנוסף, מחישוב האשראי יופחתו מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות.

לפי הדוחות הכספיים העדכניים של שיכון ובינוי לרבעון הראשון של השנה, לחברה יש אשראי לטווח קצר בהיקף של 2.83 מיליארד שקל, אשראי לטווח ארוך של 6.07 מיליארד שקל ואגרות חוב בהיקף של 3.9 מיליארד שקל. מאלו יש להפחית את שווי המזומן והפקדונות שעומדים על כ-2.5 מיליארד שקל ואת האשראי שניתן לפרויקטים מסוג PPP.
שיכון ובינוי רכשה לאחרונה את תחנת הכוח ברמת חובב בשותפות עם חברת אדלטק. בכך נטען כי התווסף אשראי של 3.21 מיליארד שקל ועוד 1.5 מיליארד שקל - אשראי למימון רכישת תחנת הכוח חגית בשותפות של החברה ושל אדלטק.


"שיכון ובינוי מנסה להציג מצג מטעה"

בפניית הגורמים בשוק האנרגיה לרשות צוין כי שיכון ובינוי "מנסה להציג מצג מטעה לפיו לכאורה החוב הפיננסי נטו של החברה נמוך מ-4 מיליארד שקל, שכן היא מנטרלת אשראי פרויקטאלי ואשראי ספציפי לפרויקט. עם זאת, ההגדרה של החוק אינה בוחנת אם האשראי פרויקטלי או לא, אלא אם מדובר במיזם ציבורי במימון פרטי, וברור שתחנות הכוח אינן כאלו ובוודאי שלא הנדל"ן היזמי שבבעלותה. בנוסף החוב של החברות הכלולות אינו רשום במאזן החברה".

מחברת שיכון ובינוי נמסר בתגובה: "מדובר בבחינה שגרתית של רשות התחרות המתבצעת מדי שנה. הקבוצה אף פעם לא הוכרזה כריכוזית והיא תמשיך לפעול על פי כל דין שייקבע".

צרו איתנו קשר *5988