הגיעה העת להרחיב את גבולות הפטור מהיטל השבחה

חלק מהמוסדות ללא מטרת רווח נהנים מפטור על תשלום היטל השבחה • אלא שהפטור מגביל מאוד את סוג הפעולות שלהם בנכס • ניתן וצריך לשנות זאת

ליברמן: ''מהלך שיחסוך לפנסיונרים מאות ואף אלפי שקלים בשנה'' / צילום: Shutterstock, lisa-skvo
ליברמן: ''מהלך שיחסוך לפנסיונרים מאות ואף אלפי שקלים בשנה'' / צילום: Shutterstock, lisa-skvo

עו"ד יאראק הוא שותף במחלקה המינהלית במשרד מ. פירון ושות'. עו"ד הרמלך הוא עורך דין במחלקה

בעיני רבים, היטל השבחה - אותו היטל שגובה הוועדה המקומית בגין עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג - נתפס כמעמסה נוספת על מי שמנסים להתפתח בתחום הנדל"ן. ואולם, מאחורי החיוב הזה עומדת תכלית שקשה להתווכח עם נחיצותה, כי בשם עקרונות של צדק חלוקתי, ראוי שהפרט יחלוק את העושר שהפיק כתוצאה מפעולה תכנונית עם כלל הציבור.

● היטל השבחה: הגדלתם את שטח הדירה? עכשיו תשלמו
● מתל אביב ועד אשקלון: אלה היטלי ההשבחה החדשים על מיזמי פינוי בינוי 
● תוך פחות מחודש, חיפה העלתה את שיעור היטלי השבחה מ-0% ל-25%

אלא שחובת תשלום היטל השבחה אינה חלה באופן גורף על כל בעל נכס מושבח. הפטור מתשלום מוסדר בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. בתוספת מצוינת רשימת מצבים שבהם לא תחול חובת תשלום היטל בשל השבחה. בין השאר נמנים שם מוסדות ללא מטרות רווח לחינוך, לתרבות, למדע, לדת, לצדקה ולסעד, ובלבד שהמקרקעין אכן משמשים לאותן מטרות.

אלא שבעבר, במקרה של מכירת מקרקעין מעין אלה, לא נהנו המוסדות מהפטור והם נאלצו לשלם היטל השבחה בסכומים ניכרים בעת מכירת המקרקעין המושבחים. כך נוצר מצב אבסורדי שבו המוסדות אשר שאפו להשתמש בכספי המכר לטובת אותן תכליות ציבוריות, נאלצו לשלם היטלי השבחה ובכך נלקח מהציבור חלק מתמורת המכר שנועדה לשמש לאותן תכליות ציבוריות.

בתחילת שנות ה־2000, הורחב סעיף הפטור האמור, והוחל גם על הקדשים ציבוריים, שהם למעשה נאמנויות לטובת מטרה ציבורית.

במרוצת השנים, הרחבת גדרי הפטור עוררה שאלות נוספות. כך למשל, בערעור שהגישה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, נדונה השאלה אם יש לפטור הקדש ציבורי (דתי) מתשלום היטל השבחה שהוטל בגין תוספות יחידות בנייה אשר הושכרו למעוטי יכולת במחיר מופחת.

תשובת המחוזי בירושלים הייתה בשלילה, לאור פרשנות תכלית תיקון החוק האמור ועקרונות כלליים החלים על פטורים מהיטלי השבחה. באחרונה אישר גם בית המשפט העליון את קביעות המחוזי.

לאור תוצאה זו, ראוי שהמחוקק יעשה צעד נוסף וישקול לאפשר את מלוא השימושים האפשריים במקרקעין מעין אלה כדי לאפשר לגופים המשרתים את אותן תכליות ולציבור הנהנה מהן לממן את פעילותם מבלי לשאת במעמסה בדמות תשלום היטל השבחה.

על צעד כזה להיות כפוף לקביעת תבחינים כלליים שיגובשו על ידי גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה אשר ימנעו שימוש במקרקעין מסחריים במהותם במסווה של מטרות הקדש ציבורי או מטרות צדקה, סעד וכו'. ניצנים לגישה זו ניתן למצוא בעמדת היועץ המשפטי לממשלה שבה נאמר כי לאור חשיבות העניין והצורך בשמירה על אחידות ושוויון במתן פטור מהיטל השבחה ובזהות הנהנים מפטור זה, יש מקום לבחון את מטרות המקרקעין המושבחים.

בעמ"נ 25831-06-16
בר"מ 2949/20

צרו איתנו קשר *5988