העליון הפך את ההחלטה: תביעת הענק נגד משרד רואי החשבון קוסט פורר תתברר

בית המשפט העליון מחזיר למחוזי את התביעה שהגישו מפרקי חברת היצוא החקלאי אגרקסקו נגד משרד רואי החשבון קוסט פורר • זאת לאחר שבעבר בית המשפט המחוזי סילק על הסף את התביעה

משרדי EY, טורונטו
משרדי EY, טורונטו

בית המשפט העליון הפך היום (ה') את החלטת בית המשפט המחוזי לסלק על הסף תביעה על סכום של 150 מיליון שקל, שהגישו מפרקי חברת היצוא החקלאי אגרקסקו נגד משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, השלוחה הישראלית של EY.

שופטי העליון ענת ברון, חאלד כבוב ורות רונן קיבלו בכך את ערעור המפרקים עו"ד ורו"ח ד"ר שלמה נס ורו"ח אלי שפלר, וקבעו כי תביעת הענק נגד EY תתברר בבית המשפט המחוזי, שיברר את העובדות ויכריע בטענות. משרד רואי החשבון חויב בהוצאות שכר-הטרחה של המפרקים בסכום של 30 אלף שקל. 

שנתיים לאחר הגשת כתב האישום: העד הראשון מעיד בפרשת הצוללות
יוגשו כתבי אישום? הסתיימה החקירה בפרשת תיאום המחירים של ענקיות המזון | בלעדי

השופטים קבעו כי השופט במחוזי טעה כשדחה את התביעה

12 שנים אחרי קריסת אגרקסקו, הפרשה ממשיכה להתנהל בבתי המשפט. התביעה הוגשה במרץ 2020 בטענה למחדלים של משרד רואי החשבון ששימש כמבקר החברה. נטען כי אגרקסקו הסתירה חובות של מיליוני שקלים, ורואי החשבון חתמו על מסמכים אלה, לא התריעו מפני הכספים שהוסתרו והעמיקו את הנזקים בחברה שהמשיכה את פעילותה.

שופטי העליון קבעו כי השופט מגן אלטוביה טעה כשדחה על הסף את התביעה משלוש סיבות: שיהוי ניכר, התיישנות והעובדה שכתב התביעה לא מגלה נזק. "ייתכנו מקרים בהם ניתן לראות בהפסדים כי 'נזק' שנגרם לחברה בשל רשלנותם של רואי החשבון", קבעו - כך למשל, בשל התנהלות עסקית לא תקינה של הגורמים הניהוליים.

השופטים ציינו כי כתב התביעה מפרט כי במהלך פעילותה של החברה היא העבירה תשלומים מיוחדים למגדלים, מעבר למגיע להם, ולכן ספגה הפסדים. וכי נטען בתביעה שקוסט פורר מנעה בהתנהלותה את גילוי ההפסדים. "קיימת אפשרות שההפסדים שספגה לכאורה אגרקסקו בשנים בהן לא נעצרה פעילותה יוכרו כנזק לחברה שיכול היה להימנע אילולא התנהלותה הנטענת של קוסט", קבעו שופטי העליון וציינו כי הם אינם מביעים את עמדתם אם הטענות יתקבלו, אך יש לבררן.

את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ייצגו עורכי הדין ירון קוסטליץ ויואב סגל ממשרד קוסטליץ. את מפרקי אגרקסקו ייצגו עורכי הדין יאיר ליבוביץ' וליאור בוק מב.לוינבוק וד"ר עו"ד שלמה נס.