למרות הפרשה של מיליארד שקל: לאומי מציג את הרווח הגדול במערכת הבנקאית

בנק לאומי הגדיל משמעותית את ההפרשות להפסדי אשראי בעקבות המלחמה והריבית הגבוהה, אך עדיין מציג את הרווח הגדול במערכת הבנקאית - כ-1.8 מיליארד שקל • הדיבידנד קוצץ ל-20% ויעמוד על 353 מיליון שקל • הבנק הקפיא את תוכנית הרכישה העצמית בשל אי-הוודאות

מנכ''ל בנק לאומי, חנן פרידמן / צילום: אורן דאי
מנכ''ל בנק לאומי, חנן פרידמן / צילום: אורן דאי

השפעות המלחמה ניכרות היטב בדוחות הבנקים, ובנק לאומי  לבדו הפריש להפסדי אשראי כשליש מהפרשות חמשת הבנקים הגדולים - 991 מיליון שקל. למרות ההפרשה הגדולה, שנועדה לכסות אותו למקרה שהלווים לא יעמדו בהלוואות, הוא עדיין רשם את הרווח הגדול ברבעון השלישי השנה - 1.77 מיליארד שקל.

מדובר על רווח דומה מאוד לזה שנרשם ברבעון המקביל אשתקד, אך בירידה לעומת הרבעון השני של השנה. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-5.2 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-5.38 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הדוח האחרון של ברבר-צדיק: ירידה ברווח של הבנק הבינלאומי, אך התשואה להון נותרה גבוהה
מזרחי טפחות: הרווח ירד ב-7%, הדיבידנד קוצץ בחצי
דיסקונט: רווח של 817 מיליון שקל, יחלק דיבידנד של 123 מיליון שקל 
הפועלים: רווח של 1.67 מיליארד שקל, הדיבידנד קטן ל-20% מהרווח בגלל המלחמה 
ניתוח | הריבית בשמיים, דחיית התשלומים זינקה, אבל רוב הבנקים לא מוטרדים מהחזרי המשכנתאות

באשר להוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון השלישי של 2023, הגידול נעשה בהמשך למכתב בנק ישראל בנושא ההוצאות להפסדי אשראי על רקע המלחמה ומתווה ההקלות הנרחב של הבנקים כולם והבנק עצמו. עיקר הגידול מקורו בהפרשה הקבוצתית ולא בגין לווים ספציפיים. 

על רקע אי-הוודאות בשווקים בשל המלחמה וההבהרות שפרסם בנק ישראל בהן הורה לבנקים לנהוג באחריות באשר לחלוקת דיבידנדים, לאומי מקטין את הדיבידנד לשיעור של 20% מהרווח הנקי, וזה עומד על 353 מיליון שקל. 

דחה הלוואות בסך 1.33 מיליארד שקל

בנוסף, לאור המתווה שהוחל על המערכת הבנקאית בידי בנק ישראל במטרה לסייע קודם לנפגעי מתקפת חמאס אך גם ליתר תושבי בנק ישראל, דחה לאומי מ-8 באוקטובר ועד לימים האחרונים הלוואות בסכום עתק של 1.33 מיליארד שקל, זאת בגין 73 אלף הלוואות שסך האשראי הכולל שלהן עומד על 22.7 מיליארד שקל.

בתחום המשכנתאות דחה הבנק תשלומים של 16.3 אלף הלוואות בסכום של 396 מיליון שקל (בגין הלוואות בהיקף כולל של 10 מיליארד שקל). בנוסף, 25 אלף הלוואות של עסקים קטנים וזעירים נדחו בסכום כולל של 382 מיליון שקל, וכן 256 הלוואות של עסקים גדולים בסכום של 330 מיליון שקל (כלומר דחייה של יותר ממיליון שקל בממוצע להלוואה). 

בבנק מעריכים כי סך ההשפעה הכמותית הצפויה של יישום מתווה בנק ישראל וההקלות הנוספות שהבנק מאפשר - בצירוף הסכומים שהבנק תרם וצפוי לתרום במסגרת שורה של פעולות שנקט וינקוט כדי לסייע לנפגעים ולמפונים - נאמד בכ-560 מיליון שקל. עם זאת, יש לציין כי באומדן זה נכללים סכומי הכנסות שהבנק יוותר על גבייתן, לרבות עמלות, ריבית ועלויות מימון בגין דחיית תשלומים - והכול תחת הנחה של מימוש ההקלות של מלוא האוכלוסייה הזכאית.

הרכישה העצמית תוקפא

לאי-הוודאות שמביאה איתה המלחמה (יחד עם מסר ההרגעה שהעביר לבנקים בנק ישראל) יש השפעה נוספת על פעילות הבנק, ולאומי החליט לעצור לעת עתה את רכישת המניות העצמית שלו. כזכור, הבנק יצא עם תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 800 מיליון שקל, מתוכם הוא רכש עד עתה מניות בהיקף של 600 מיליון שקל.

התשואה להון של הבנק עמדה ברבעון השלישי של 2023 על 13.6%, בהשוואה ל-14.9% ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדה על 13.6%, בהשוואה ל-16.3% בתקופה המקבילה אשתקד.

האשראי לציבור נטו הסתכם בסוף הרבעון השלישי ב-417 מיליארד שקל, גידול של 8.4% בהשוואה לסוף שנת 2022 וגידול של 1.9% ביחס לרבעון השני של השנה הנוכחית. האשראי לדיור הסתכם ב-129.6 מיליארד שקל, גידול של 7.2% מתחילת השנה.

באשר לסקטור הפיקדונות, שהשתנה מאז החלה הריבית של בנק ישראל לעלות - אלה הסתכמו ב-545 מיליארד שקל, קיטון של 2.3% מתחילת השנה. זאת בשל קיטון משמעותי בפיקדונות של בתי העסק, בעוד הלקוחות הפרטיים דווקא הגדילו את הפיקדונות שלהם בלאומי בשיעור של 6%, לאחר שהבנק, כמו המתחרים, העלה את הריבית על הפיקדונות.